Безкоштовно

Сюжетно-рольова гра – показник рівня соціальної компетенції дошкільника

views 71

“Гра-шлях дітей до пізнання

світу, в якому вони живуть і

який покликані змінити.”

     М.Горький

На сучасному етапі оновлення освіти, що характеризується акцентуацією на вихованні творчої особистості, забезпеченні життєздатності, як головної людської якості, гострої актуальності набуває проблема переорієнтації всіх ланок освіти, починаючи з дошкільної, на формування компетентності, готовності доцільно застосовувати знання в різних життєвих ситуаціях.

Згідно завдань річного плану на виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, на виконання завдань “Базового компонента дошкільної освіти в Україні” в …місяці було здійснено в групах …. тематичне вивчення питання “Сюжетно-рольова гра-показник рівня соціальної компетенції дошкільника”.

У вищеназваних групах було переглянуто різні за тематикою сюжетно-рольові ігри, здійснено колективні перегляди в групах … (вихователь…. ) та … (вихователь …).

Для більш глибокого розуміння проблеми з даного питання проведено ряд консультацій. Під час консультації вихователя …. Зверталася увага на ігрову діяльність дітей, як провідну в дошкільному дитинстві і є найбільш доступною для дитини; під час консультацій психолога …. Зверталася увага на можливості розвитку емоцій в грі та вплив гри на психічне здоров’я дитини, …. Під час консультації зупинилася на особливостях організації ігрової діяльності дітей третього року життя; вихователь ….. під час консультації акцентувала увагу на виховних можливостях гри та, як організувати керівництво сюжетно-рольовими іграми.

Також було проаналізовано перспективні плани освітньо-виховного процесу.

Встановлено:

Робота з даної теми планується з урахуванням педагогічних рекомендацій М.Д. Менджерицької, Л.С. Виготського, А.Н. Леонтьєва, Д.Б Ельконіна, А.П. Усової, програми виховання і навчання дітей дошкільного віку “Малятко”, “Базового компонента дошкільної освіти в Україні”, матеріалів журналів “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, газети “Дитячий садок”.

В групах, які перевірялися, створені умови для організації та керівництва сюжетно-рольовими іграми та формування ігрових дій у дітей.

Для організації ігрової діяльності дітей в групах створено необхідне предметно-ігрове розвивальне середовище: ляльки, фігурки тварин, м’яконабивні іграшки, предмети лялькового вжитку, меблі для ляльок, лялькова білизна, набори ігрового обладнання та атрибутів для сюжетно-рольових ігор. Предметно-ігрове середовище дає дитині радість пізнання, розширює світогляд, відкриває безмежний простір можливостей взаємодії з цим середовищем, допомагає спілкуватися з іншими людьми.

На належному рівні в групах … створено умови для формування певного рівня соціальної компетенції дошкільників. Зокрема, в групі №6, педагогом …… створена певна соціально-психологічна атмосфера: демократичний стиль спілкування, доброзичливе відношення дорослих до дітей, співпраця з дітьми в процесі сюжетно-відображувальної гри. …. Розуміє, що завдання педагога ошкільника в тому, щоб забезпечити перехід від сюжетно-відображувальної гри, в якій дитина копіює побутові дії дорослого, до сюжетно-рольової гри, яка відображає відношення людей, їх характери, настрій. Організовуючи ігри з дітьми 4-го року життя педагог виступає носієм нового для них способу побудови гри-рольової поведінки. Педагог приймає на себе ігрову роль, так проводячи з дітьми в ІІ ошк.дня ігрову діяльність ….., використовуючи ігровим сюжетом (“в гості до бабусі”), об’єднала декілька сюжетно-рольових ігор “Магазин”, “Водії”; взяла на себе ігрову роль “Я-продавець” і спонукала дітей прийняти і назвати свої ролі, дає зразки називання ігрових дій, допомагає дітям вступити в рольовий діалог.

Вихователі групи … …., враховуючи вік дітей, організовують сюжетно-рольові ігри з попереднім обговоренням спільного задуму. Надають можливість кожній дитині придумати шматок сюжету до вибраної теми. Так проводячи сюжетно-рольову гру (“Політ на загадкову планету”); ……. Разом, з дітьми готують необхідні предмети та атрибути для ігрового використання, надає дітям самостійності у розподілі ролей. Організовуючи ігри дітей вихователь чітко вияснила для себе-тактовно та обережно спрямувала гру, внесла в неї певний лад, сприяла реалізації ігрового задуму дітей добром необхідних матеріалів та своєю рівноправною участю  в грі.

Заслуговує на увагу вміння педагогів групи …  ……. Спостерігати гру, розуміти її, керувати нею та спрямувати її з метою різнобічного виховання своїх вихованців.

Педагоги груп … ……. Вдало проводять сюжетно-рольові ігри на побутові теми (“Доньки-матері”, “Сім’я”, “Магазин”, “Лікарня”, “Перукарня”), під час яких педагоги приділяють значну увагу ініціативі самих дітей, допомагають дітям розуміти життя суспільства, усвідомлювати своє місце в ньому, засвоїти усталені моральні вартості, норми. Гра  та ігрове спілкування стає для дітей першою школою соціальних взаємин. Педагоги ош. №2, №5 приділяють значну увагу колективним іграм, в яких помітні відмінності в характері дітей, в їхньому розвитку (одні діти командують, інші підкоряються, одні сміливо виявляють ініціативу, інші не наважуються щось пропонувати). Вихователі допомагають кожній дитині знайти своє місце в грі, домагаються, щоб дитину визнали товариші, підтримують впевненість малюка у своїх силах, протистоять виявам самовпевненості, зазнайства у дітей-організаторів.

Заслуговує на увагу досвід роботи вихователя вищої категорії ……. Щодо керівництва сюжетно-рольовими іграми. Педагог тактовно впливає на зміст ігор, допомагає дітям реалізувати ігровий задум, регулює дитячі взаємини, інколи сам стає учасником гри, не беручи на себе головної ролі.

Особливу увагу педагоги приділяють самостійності дітей, як стрижневій якості особистості, що зумовлює її активність, ініціативність, творче спрямування. Так, педагог ….., проводячи колективний перегляд щодо формування самостійності дітей в процесі сюжетно-рольової гри, “Лікарня” продемонструвала репродуктивну самостійність, яка здійснюється на основі запропонованого зразка та з внесенням незначних змін. Діти під час гри виконували ігрові правила, використовували атрибути. Творчу самостійність показала Влада та Альоша, які обходилися без сторонньої допомоги, виконували ігрові ролі без допомоги вихователя, використовували свої знання та використали певний рівень соціальної компетенції. Сюжетно-рольова гра характеризується креативністю – вмінню творчо розв’язувати проблемні ситуації, під час яких відбувається становлення внутрішнього світу дитини, що формується поступово, визначається евристичний, творчо-пошуковий чи, навпаки, репродуктивно-наслідуваний характер дитячої діяльності. Педагоги групи №2 ….. розуміють, що одне з основних педагогічних завдань – організувати життєдіяльність дитини так, щоб вона відповідала законам саморозвитку та творчості, сприяла становленню евристичної структури особистості. Так, проводячи колективний перегляд щодо формування соціальної компетентності особистості дошкільника засобом гри-стратегії, педагог ……. Показала, як за допомогою гри-стратегії можна передбачити не лише ігровий задум, сюжетну лінію, а певну послідовність спрямованих сукупних дій усіх учасників гри, які домовляються між собою, об’єднують спільні зусилля на вирішення певної реальної проблеми за допомогою продуктивно-пошукової діяльності. Керуючи грою-стратегією вихователь ускладнює завдання, “чинить” перепони, які діти мають подолати; в грі вирішує завдання морального, розумового, естетичного та фізичного виховання, сприяє розвитку соціалізації дитини, формує її особистість в цілому, вчить дітей творчо підходити до розв’язання проблемних ситуацій.

З метою з’ясування рівня розвитку сюжетно-рольової гри проводилося спостереження з метою діагностування в групах … спостереження проводилося за такими показниками:

Основний зміст гри:

  • характер ігрової ролі;
  • характер ігрової дії;
  • ставлення до правил.

Відповідно до цих показників в кожній групі відповідно і свій відсоток щодо рівня розвитку сюжетно-рольової гри.

Група №2.

Основний зміст гри: 9% (ІІ); 91% (ІІІ).

Характер ігрової ролі: 46% (ІІ); 27 % (ІІІ); 27% (ІV).

Характер ігрових дій: 9% (ІІ); 91%(ІІІ).

Ставлення до правил: 18% (ІІ); 46% (ІІІ); 36%(ІV).

 

Група №5.

Основний зміст гри: 9% (І); 18% (ІІ); 64% (ІІІ); 9% (ІV).

Характер ігрової ролі: 9% (І); 38 % (ІІ); 44% (ІІІ); 9% (ІV).

Характер ігрових дій: 9% (І); 38%(ІІ); 53%(ІІІ).

Ставлення до правил: 16% (І); 16% (ІІ); 52%(ІІІ);16%(ІV).

 

Група №4.

Основний зміст гри: 36% (ІІ); 64% (ІІІ).

Характер ігрової ролі: 45% (ІІ); 45 % (ІІІ); 10% (ІV).

Характер ігрових дій: 64% (ІІ); 27%(ІІІ); 9%(ІV).

Ставлення до правил: 27% (ІІ); 64% (ІІІ); 9%(ІV).

Загальний відсоток по групам складає:

Основний зміст гри: 3% (І); 20% (ІІ); 74% (ІІІ); 3% (ІV).

Характер ігрової ролі: 3% (І); 43 % (ІІ); 40% (ІІІ); 14% (ІV).

Характер ігрових дій: 3% (І); 37%(ІІ); 57%(ІІІ); 3%(ІV).

Ставлення до правил: 6% (І); 20% (ІІ); 54%(ІІІ); 20%(ІV).

Разом з тим, результати перевірки засвідчили, що робота вихователів вимагає вдосконалення і є ще ряд недоліків. Аналіз календарних та перспективних планів показав, що в планах майже не прослідковується перспектива поступового формування сюжетно-рольової гри. Часто ускладнення сюжету розуміється як збільшення кількості ігрових дій. Не враховується розвиток вміння творчо комбінувати ігрові епізоди, самостійно переносити життєві враження в гру. В планах відсутній такий важливий показник розвитку гри, як поступове ускладнення способів ігрового відображення навколишньої дійсності. Відсутні вказівки і про те, як підводити дітей до використання предметів-замінників, як навчати більш складним рольовим способом дій і висловлювань.

На всі заплановані с/р ігри відповідають роботі по ознайомленню з навколишнім. Обмаль уваги приділяється іграм, в яких є дії з певними предметами, спрямовані на партнера. Якість і порядок дій не мають значення. Роль фактично є, проте вона визначається діями, а не дії визначають її. Діти не називають себе іменами осіб, ролі яких вони виконують. Негативним є те, що навіть за умови формального рольового розподілу діти не вступають у реальні відносини. Ігрові дії одноманітні, складаються зі схожих операцій, логіка дій порушується.

Питання методики керівництва ігровою діяльністю потребує вдосконалення. Щоб ігрова діяльність змінилася на краще, потрібне кваліфіковане педагогічне керівництво, яке б виконувало ошкільникатніш, корегувальну та регулювальну функцію. Зокрема, в сюжетно-рольових іграх вихователь може сприяти реалізації ігрових задумів своїх підопічних добором потрібних матеріалів, порадою, заохоченням або своєю рівноправною участю у грі.

Вихователям в роботі необхідно звернути увагу на творчу самостійність дітей в грі, якій притаманна ініціативність у створенні нового, оригінального, цілеспрямованість, оптимізм.

Необхідно звернути увагу на рівні сформованості гри відповідно віку дітей. Так, у дітей старшого дошкільного віку повинен переважати той рівень, де дії чітко та послідовно відтворюють життєву логіку, дії ошкільникатніші і чітко виділені дії, спрямовані на інших учасників гри (лікар і медсестра лікують хворих, або взаємодіє кілька ігрових угрупувань: їдальня для будівельників, сім’я і лікарня).

Вимагає вдосконалення питання сформованості вміння старших дошкільників розширювати тематику с/р ігор різними засобами: побудовою ігрового сюжету, конструктивною діяльністю.

Не звертається увага на такий різновид сюжетних ігор як режисерські. Не планується робота по розвитку цих ігор у дітей.

Потребує серйозного розгляду питання розвитку гри-стратегії в ігровій діяльності дошкільників, яка надає вихователям унікальну можливість спостерігати за процесом збагачення соціального досвіду дітей, їх ігровим спілкуванням, взаємодії з ровесниками.

З метою усунення недоліків, виходячи із зазначеного, пропонується.

І. Вихователю-методисту:

1.1.Спланувати і провести консультативний “круглий стіл” з проблеми “Керівництво вихователя дитячою грою”.

Термін:

1.2. Спланувати і надати консультативну допомогу педагогам щодо організації гри-стратегії, як виду розвивальних ігор.

Термін:

ІІ.Завідуючій:

2.1.Організувати роботу творчої групи по плануванню діапазону рольових дій сюжетно-рольових ігор по кожній віковій групі.

Термін: .

ІІІ.Педагогам:

3.1.Сформувати у дітей вміння розподіляти обов’язки при організації ігрової діяльності.

Термін: постійно

3.2. Впроваджувати в повсякденне життя режисерські ігри.

Термін: постійно

3.3.Виготовити папку-пересувку: “Роль сюжетно-рольової гри в житті дитини”.  Термін: до .

Відповідальні: всі групи

3.4.Скласти перелік художніх творів для роботи з дітьми до тем “Сім’я”, “Дитячий садок”, “Лікарня”.

Термін: до .

Відповідальні: ош. …

3.5. Скласти перелік художніх творів для роботи з дітьми до тем: “Магазин”, “Будівельники”, “Космонавти”, “Водії”, “Перукарня”.

Термін: до .

Відповідальні: ош.№2, №5, №8, №4.

3.6.Опрацювати літературу:

А.В. Артемової “Игра ошкільника”;

Д.В. Менджерицкой “Воспитателю о детской игре”;

Статті в журналах: Дошкільне виховання №1, 2004, №5, 97; №1,2000, №11-12,98;

П/п №4, 2001; №2,2002.

Термін: до .

Відповідальні: вихователі груп ….

3.7.Осучаснити зміст сюжетно-рольових ігор на побутові та соціальні теми.

Термін: систематично

Відповідальні: всі групи

3.8.Поповнити предметно-ігрове середовище атрибутами до сюжетно-рольових ігор згідно вікових особливостей дітей.

Термін: до .

Відповідальні: всі групи

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *