Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Самостійна робота

на тему «Розробка організаційної структури управління підприємством»

з дисципліни “Основи менеджменту”

Варіант №1

Підприємство середніх розмірів мас діяти у галузі машинобудівної індустрії. Випускається три види товарів: А, В, С. Для створення підприємства необхідно розрахувати потрібну кількість працівників на основі вихідних даних: ІТП, службовців, МОП, основних і допоміжних робітників. Тоді на базі розрахованої кількості працівників і переліку основних функцій (див. табл. 2.2) побудувати органіграму управління на машинобудівному підприємстві.

Вихідні дані

Студент вибирає вихідні дані, беручи за основу свій порядковий номер у списку групи.

1. Трудомісткість одиниці продукції на і-ій групі устаткування.

Таблиця 2.1

Трудомісткість виготовлення продукції за видами обробки

№ п/п Вид обробки Трудомісткість одиниці продукції, верстато-год./шт.,
Товар А Товар В Товар С
1. Токарна 7 10 6
2. Фрезерна 5 0 1
3. Свердлильна 2 2.6 5

2. Планова програма випуску товарів А, В, С за рік (шт. ):

Na = 4000 + 1*200 = 4200

Nb = 5000 + 1*300 = 5300

Nc = 9000 + 1*150 = 9150

3. Плановий ефективний фонд часу робітника за рік (год.): Фр = 1500

4. Коефіцієнт виконання норм виробітку робітника за видами робіт:

Токарів –  = 1,2

Фрезерувальників –  = 1,1

Свердлильників –  = 1,05

5. Кількість верстатів ремонтної бази –  = 7 верстатів.

6. Плановий ефективний фонд часу одиниці обладнання за рік – = 2000 год.

7. Кількість змін роботи – S = 1 зміна

8. Коефіцієнт завантаження устаткування:

ремонтної бази – = 0,6; заточного відділення – =0,6

9. Коефіцієнт  виконання   норм:

верстатниками  ремонтної бази  =1.1;   заточниками – =1,1.

10. Передік основних функцій підрозділів машинобудівного підприємства.

Таблиця 2.2

Перелік основних функцій для формування майбутніх підрозділів апарату управління

№ п/п Основні функції підрозділів Відповідальний підрозділ
1 Процес економічного планування ПЕВ
2 Фінансово – кредитна діяльність ПЕВ
3 Організація оплати і стимулювання праці Директор
4 Розробка економічної стратегії розвитку ПЕВ
5 Впровадження прогресивних економічних ідей ПЕВ
6 Бухгалтерський облік Бухгалтерія
7 Технічна підготовка виробничо-господарської діяльності Заступник з виробництва
8 Науково – дослідна діяльність Заступник з виробництва
9 Допоміжне виробництво ВДВ
10 Керівництво основним виробництвом Заступник з виробництва
11 Надання послуг Заступник з виробництва
12 Діяльність з обслуговування клієнтів Відділ кадрів
13 Керівництво маркетинговими дослідженнями Заступник з маркетингових питань
14 Оцінка конкурентоспроможності підприємства Заступник з маркетингових питань
15 Оцінка конкурентів Відділ маркетингових досліджень
16 Рекламна діяльність Відділ маркетингових досліджень
17 Постачання Відділ постачання
18 Збут Відділ збуту
19 Процес найму і звільнення працівників Відділ кадрів
20 Підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів Відділ кадрів
21 Робота зі статистичною звітністю Бухгалтерія
22 Економічний аналіз стану діяльності підприємства ПЕВ
23 Проведення внутрішнього аудиту Директор
24 Управління ремонтним господарством Ремонтно-експлуатаційний відділ
25 Забезпечення допоміжним і різальним інструментом Ремонтно-експлуатаційний відділ

11.Ступінь уніфікації виробів (однотипність операцій при виготовленні товарів)

Таблиця 2.3

№ варіанту Процент уніфікованих операцій при виготовленні виробів Оригінальні вироби
1 10% (А, В) С

Порядок виконання роботи

1) Визначення складу основних робітників

2) Визначення чисельності допоміжних робітників

1. Верстатники з ремонту обладнання

2. Кількість слюсарів з ремонту обладнання

4. Кількість наладчиків

5. Кількість чергових слюсарів-ремонтників

6. Кількість електромонтерів

7. Кількість слюсарів-трубопровідників

8. Кількість змащувальників

9. Кількість прибиральників

10. Кількість робітників – контролерів

11.Кількість робітників з доставки інструменту і пристосувань

3) Визначення складу ITП.

4) Визначення ступеня централізації (децентралізації) підрозділів.

5) Побудова органіграми управління.

Формат: doc

Тип завдання: ІНДЗ

Предмет: Основи менеджменту

Кількість сторінок: 7

Кількість використаної літератури: 0

Рік написання: 2009

Країна та місто: Україна, Рівне

ВУЗ: НУВГП

Ціна: 4 $ (можлива купівля частинами)

Купити дану готову роботу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *