Готова робота!

Розрахунок трьохкорпусної випарної установки

Купити за 142 грн.
views 86

Курсова робота з курсу: “Теплотехнологічні процеси та установки”

на тему: “Розрахунок трьохкорпусної випарної установки”

Шрифт – 12, міжрядковий інтервал – 1,0

Зміст

Вступ …2

1. Основні теоретичні положення ..3

2. Розрахунок трьохкорпусної випарної установки …4

2.1. Визначення поверхні теплопередачі випарних апаратів 4

2.2. Концентрації випарюваного розчину …4

2.3. Температури кипіння розчинів ..4

2.4. Корисна різниця температур …. 7

2.5 Визначення теплових навантажень ….8

2.6. Вибір конструкційного матеріалу…8

2.7. Розрахунок коефщієнтів теплопередачі…9

2.8. Розподіл корисної різниці температур … 12

2.9. Уточнений розрахунок поверхні теплопередачі … 12

2.10. Розрахунок коефіцієнтів теплопередачі …13

2.11. Розподіл корисної різниці температур …14

2.12. Розрахунок коефіцієнтів теплопередачі …15

2.13. Розподіл корисної різниці температур …16

2.14. Визначення товщини теплової ізоляції …16

3. Розрахунок барометричного конденсатора …18

3.1. Витрата охолодної води …18

3.2. Діаметр конденсатора …18

3.3.Висота барометричної труби …18

4. Розрахунок продуктивності вакуум-насоса …20

Висновок …21

Література …22

 

Реферат

Було виконано розрахунок трьохкорпусної випарної установки, яка складається з випарних апаратів з природною циркуляцією і кипінням розчина в трубах.

Були визначені поверхні теплопередачі випарних апаратів, концентрації, температури кипіння розчину, теплові навантаження, розраховані коефіцієнти теплопередачі, товщини теплової ізоляції та витрати охолоджувальної води.

Вступ

Випарювання – концентрування розчинів майже нелетучих або мало летучих речовин в рідких летучих розчинниках.

Випарюванню піддають розчини твердих речовин (водні розчини лугів, солей та ін.), а також високо киплячі рідини, які володіють при температурі випарювання малим тиском пари – деякі мінеральні й органічні кислоти. При випарюванні звичайно здійснюються часткове видалення розчинника з всього об’єму розчина при його температурі кипіння. В ряді випадків упарений розчин піддають послідовній кристалізації в випарних апаратах, спеціально прилаштованих для цих цілей.

Тепло для випарювання можна підводити будь-якими теплоносіями, які використовуються для нагрівання. Але в більшості випадків в якості гріючого агента при випарюванні використовують водяну пару, яку називають гріючою або первинною.

Первинною служить або пара, отримана з парогенератора, або відпрацьована пара, або пара проміжного відбору парових турбін.

Пapa, отримана при випарюванні киплячого розчину, називається вторинною.

Тепло, необхідне для випарювання розчина, звичайно підводиться через стінку, що відмежовує теплоносій від розчину. В деяких виробництвах концентрування розчинів проводять при безпосередньому контакті розчину, що випарюється, з гоночними газами або іншими газоподібними теплоносіями.

Процеси випарювання проводять під вакуумом, при підвищеному і атмосферному тисках. Вибір тиску пов’язаний з властивостями розчину, що випарюється, і можливістю використовування тепла вторинної пари. Випарювання при атмосферному тиску, а іноді випарювання під вакуумом здійснюють в одиночних випарних апаратах (однокорпусні випарні апарати). Але найбільш розповсюджені багатокорпусні випарні установки, які складаються з декількох випарних апаратів, або корпусів, в яких вторинна пара кожного попереднього корпусу направляється в якості гріючої в наступний корпус. При цьому тиск в послідовно з’єднаних (по ходу розчину, що випарюється) корпусах знижуються таким чином, щоб забезпечити різницю температур між вторинною парою з попереднього корпусу і розчином, що кипить в даному корпусі, тобто створити необхідну рухому силу процесу випарювання. В цих установках первинною парою обігрівається лише перший корпус.

Сучасні випарні установки мають дуже великі поверхні нагріву (іноді більше 2000 м2 в кожному корпусі) і є крупними споживачами тепла.

Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *