Існують різні види навчання, які використовуються в навчальному процесі. Завдання навчального процесу в сучасних умовах особливо складні та багатозначні. В зв’язку з цим, в залеж­ності від характеру організації процесу викладання та засвоєння знань, від специфіки побудови навчального матеріалу; ведучих методів і засобів навчання виділяють декілька основний видів (систем) навчання.

Дидактичні системи не відходять в минуле безслідно. Підживлюючись новими ідеями, вони трансформуються в більш прогресивні та співзвучні вимогам часу системи, в яких ще довго зберігаються корнові (материнські) ознаки. Наприклад «наукова система педагогіки» Гербарта, яка стала згодом традиційною, вбрала в себе елементи передуючої їй дидактики Коменського, а також більш ранніх догматичних та схоластичних систем. «Прогресивістська» дидактика Дьюї не змогла би утвердитися без опори на традиційну дидактику, також як і програмоване або комп’ютерне навчання не може обійтися без основи закладеної прогресивістською та другими системами. Спадковість дидактичних систем – це загальна закономірність розвитку теорії та практики навчання.

Кожна дидактична система викликає до життя нову практичну технологію – вид навчання. А оскільки, як було сказано, системи не заперечуються, а постійно еволюціонують до більш досконалих, то в один і той же час існують та практично використовуються декілька видів навчання. Їх використання обумовлено також і тим, що педагоги не бажають відмовлятися від всього корисного, що було досягнуте на попередніх стадіях розвитку теорії та практики навчання, зберігаючи при цьому здібність до сприйняття нових ідей. І в схоластичному навчанні були позитивні сторони, які хотілось би зберегти в нинішній школі. Ряд важливих переваг можна назвати і в традиційнім навчанні, і в усіх інших системах.

В світовій практиці з’являються різнопланові освіти технології, види навчання, які по-різному пояснюють сутність дидактичного процесу, отже і різним  чином  пропонують його будувати. Специфіка технологій, видів на­вчання залежить від орієнтації на певну освітню парадигм) або дидактичну концепцію, від професійно-особистісних особливостей педагога, культурно-освітніх традицій країни чи регіону. їх неможливо оцінювати за ознакою – «краще» чи «гірше». Їх вибір залежить від освітньої політики в країні, домінуючої в суспільстві освітньої парадигми, дидактичної концепції чи теорії навчання, мети і завдань навчання.