Готова робота!

Реконструкція торгового комплексу Пасаж в м. Івано-Франківськ

Купити за 255 грн.
views 83
image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Дипломний проект

Тема: Реконструкція торгового комплексу «Пасаж» в місті Івано-Франківськ

Напрям підготовки – Архітектура

Пояснювальна записка

Міжрядковий інтервал: 1,0

Зміст

Завдання на дипломний проект

Календарний план

ВСТУП

РОЗДІЛ І Допроектний аналіз

1.1 Аналіз ситуації

1.1.1 Містобудівельні умови

1.1.2  Природно-ландшафтні умови

1.2 Світовий та вітчизняний досвід проектування комплексів даного типу

1.2.1 Світовий досвід проектування пасажів

1.2.2 Пасажі на території України

1.3 Теоретичні умови формування пасажів

1.4 Історико-архітектурна довідка території проектування

РОЗДІЛ ІІ Опис проектного рішення

2.1 Графічне вирішення проекту

2.2 Містобудівельне обґрунтування

2.2.1 Опис  функціонально-планувального рішення

2.2.2 Концепція проекту

2.2.3 Опис генерального плану

2.2.4 Організація благоустрою території та рельєфу

2.2.5 Техніко-економічні показники

2.3 Об’ємно-просторові рішення

2.4 Архітектурно-планувальне вирішення

2.5 Основні конструктивні рішення

2.6 Технологічні рішення

2.7 Інженерно-технічне забезпечення комплексу пасажу

2.8 Заходи по охороні навколишнього середовища і пам’ятки архітектури місцевого значення

2.9   Заходи по енергозбереженню

2.10 Основні положення з охорони праці та техніці безпеки

2.11 Протипожежні заходи

Розділ ІІІ. Основні вказівки по організації будівництва

3.1 Загальні дані

3.2 Характеристика умов будівництва і основних об’єктів

3.3 Обґрунтування методів виконання будівельно-монтажних робіт

3.4 Методи виконання основних будівельно-монтажних робіт

3.4.1 Земляні роботи

3.4.2 Бетонні і кам’яні роботи

3.4.3 Ізоляційні покриття і покрівлі

3.4.4 Особливості виконання робіт в зимовий період

3.5  Охорона навколишнього середовища

3.6 Відомість потреби в основних будівельних машинах  і транспортних засобах на будівництві

3.7 Техніка безпеки, охорона праці та протипожежні заходи

РОЗДІЛ ІV. Основні вказівки по організації будівництва

4.1 Технічна експлуатація комплексу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Бібліографічна довідка

 

Вступ

Пасаж, як тип суспільного комплексу, за свою більш ніж 200-річну історію розвитку знайшов широке поширення у світовій містобудівній практиці. Розвиток пасажів пояснюється цілим рядом їх переваг перед іншими формами торгівлі і насамперед їх особливою привабливістю для людей завдяки комфорту та комплексності обслуговування, поєднанню в собі різних функцій, економії часу на покупки та послуги, загальною сприятливому середовищі для різних видів діяльності. Крім того велике значення має висока соціально-економічна ефективність пасажів, можливість використання універсальних рішень і передових технологій.

Пасажі можна розглядати як прогресивні самостійні типи торгових підприємств і як важливі сполучні елементи великих торгових комплексів або мережі торгово-побутового обслуговування населення міст. В даний час досвід проектування та будівництва пасажів в нашій країні вкрай малий. Проте деякі з здійснених проектів, таких як торговий центр в Омську, у колишньому Ленінграді, Вільнюсі та Лієпаї, де пасаж є сполучною ланкою всього торгового центру, відрізняються своєрідністю і цікавими рішеннями.

За останні 15-20 років за кордоном з’явилося досить багато принципово нових ідей, які суттєво змінили колишні моделі пасажів і підхід до їх організації. Поступово виникло нове покоління пасажів, що прийшли на зміну традиційної, виключно функціональною структурою.  Тепер величезне значення стало віддаватися високій якості архітектури, стилю, середовищу, які розглядаються тепер не як розкіш, а як непорушне вимога сучасної торгівлі.

Однак слід відзначити і деякі моменти, які в багатьох країнах надають істотний вплив і на масову практику.

З одного боку, це, перш за все, стосується розвитку в пасажах неторгових функцій. Об’єднання торгівлі з розважальними центрами, харчуванням, ігровими елементами і т.п. підвищує купівельну активність за рахунок збільшення числа відвідувачів і відсутності суто прагматичного інтересу. Змінюється характер активності споживчого поведінки по відношенню до торгівлі, як до діяльності, пов’язаної з відпочинком, пізнанням. Все це вимагає додаткових просторів, що демонструють одночасно комфорт, стиль, а також неабиякий елемент фантазії. Такий напрямок пов’язано з низкою проблем, які в загальному вигляді можна сформулювати так: відсутність чітко визначеного думки про шляхи розвитку пасажу ні як самостійного типу, ні як елемента у складі цілого комплексу.

З іншого боку, важливим фактором розвитку пасажів стало встановлення стабільного співвідношення відкритих і критих просторів у громадських і торгових будинках на користь останніх. Цьому не в останню чергу послужила практика реконструкції пішохідних торгових вулиць в системи критих торгових центрів, пов’язаних пішохідним і транспортним рухом.

Кілька десятиліть тому в підході до проектування пасажів стався принциповий перелом, який можна було б охарактеризувати в першу чергу відходом від строгості історично сформованих моделей пасажів і переглядом принципових установок. До теперішнього моменту в сучасній архітектурі склався ще один концептуальний підхід – використання старих традицій на базі нових технологій, вже випробуваних в попередній період розвитку пасажів. Проблема, поставлена зміною моделей торгової середовища, призвела до зміни просторового поведінки взагалі, як основоположного принципу всієї міської традиції. Екстремальне зміна масштабів міст виявилося несумісним з набагато більш повільно змінюємою психікою людини; стрімкий індустріальний розвиток, продиктований в останнім часом цілком певні тенденції розвитку в архітектурі, увійшов у конфлікт з людським аспектом. Тепер у центрі уваги – забезпечення можливості варіантних рішень внутрішнього простору, не втрачаючи при цьому його неповторності і ні в якому разі не втрачаючи його функціональності.

Нова концепція торгівлі в цілому тепер не тільки продати товар, як це було раніше, а створити певне середовище, атмосферу торговельної діяльності та збільшити кількість відвідувачів, залучаючи їх додатковими функціями пасажу і його зв’язком з міським середовищем і з іншими елементами і формами торгових і обслуговуючих будівель . Так підвищується роль естетики, соціологічної та функціонально-технологічної основи композиційного проектування.

Багатофункціональність відображає тенденцію безперервного збагачення функцій і технологій, ускладнення просторових взаємодій. У Європі перші пасажі з’явилися в Парижі: галереї де Бос (1788), пасажі Фейдо (1791) і Каїр (1799). Але особливе поширення в Європі розглянутий тип будівель отримав у 20-30-ті роки XIX століття, коли пасажі були побудовані в містах Франції, Англії, Бельгії, Німеччини, Італії. На відміну від європейських, російські пасажі вперше з’явилися не в містах і були викликані не умовами міського життя, а на провідних ярмарках країни, в зоні найбільшого зосередження торгівлі, де обмежень в розмірах торговельних будівель не було, оскільки вони розміщувалися на великих відкритих майданчиках, а була потрібна необхідний захист від негоди. Функціональна організація пасажів досить докладно вивчена в сучасній типології, її проблем присвячено значну кількість робіт. У більшості з них підкреслюється, що найважливішим функціональним та композиційним елементом побудови внутрішнього середовища є суспільний простір. За ступенем зв’язку із зовнішнім середовищем воно інтерпретується як замкнуте або відкрите, за формою – протяжне. Виходячи з цього, багато об’єктів пасажу доцільно проектувати на основі універсальної конструктивної системи з укріпленої сіткою опор з метою створення просторів, змінюють у часі свої функції і параметри. Вільне планування при укрупненої сітці колон широко застосовують у вітчизняній практиці будівництва. Для розчленування внутрішнього простору використовують стаціонарні і розсувні перегородки, ширми-екрани, меблі та торгівельне обладнання.

Удосконалення конструктивної системи може відбуватися за кількома напрямами: запровадження укрупненої сітки колон з рівними габаритами (до 12х12 м); пристрій трансформується сітки колон (сдвіжка рядів колон між собою); пристрій конструкцій, що дозволяють влаштовувати різні за розмірами ділянки перекриттів і відступи від зовнішнього огородження від лінії колон громадських просторів і комунікаційних вузлів (ферм, стрижневих систем, оболонок), впровадження більш ефективних матеріалів. Треба зауважити, що саме останнє зумовило розвиток і популяризацію пасажів ще на рубежі століть. Спроби прямування пишності палаців призвели до використання знов з’явилися тоді матеріалів: фантастичні композиції зі скла і заліза стали обрамляти зовнішньої залізної оболонкою.

Основними основними елементами сучасних великих пасажів можна назвати три підсистеми:

– Просторово-комунікаційний остов (загальна пішохідна зона);

– Функціональна тканина (підприємства);

– Система забезпечують комунікацій, куди входять пішохідні шляхи, громадський надземний і підземний транспорт.

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що на сучасному етапі розвитку пасажу як типу, у зв’язку з появою великих структурних композицій, на зміну функціонального зонування приходить принцип просторового зонування. Тут можна говорити про ряд його основних положень, що передбачають:

– Просторову інтеграцію ідентичних функціонально-технологічних процесів різних зон;

– Просторовий характер організації кожної зони і взаємозв’язків між ними;

– Виділення громадського простору пасажу як функціонального та композиційного ядра цілого комплексу;

– Підвищення значимості комунікаційних систем як для відвідувачів, так і для товарів;

– Посилення функціональних і просторових зв’язків внутрішнього середовища пасажу та міського оточення.

В даний час все більшої актуальності набуває підхід до проектування пасажів як об’єктів пов’язаних не тільки з організацією споживання, а й виступають в якості носіїв комунікативної функції. Формування таких просторів розвиває архітектурні прийоми минулого, повертаючи місту його традиційні елементи. При цьому важливо, що введення елементів навколишнього міського простору у внутрішнє середовище пасажу може стати одним з основних чинників, які допомагають зблизити якості реально існуючого простору й того просторового образу, який складається у свідомості відвідувача. Цій меті зараз чудово служать пішохідні зони.

На основі аналізу сучасних тенденцій можна виділити як і чотири аспекти процесу проектування, у яких закономірності нового композиційного підходу найбільш очевидні, а саме:

– Вихідна концепція внутрішнього простору;

– Композиція просторових зон;

– Формування світлового середовища;

– Взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього простору.

Тому складовою частиною даного проекту може стати багатофункціональний пасаж, що допоможе розв’язати деякі містобудівні, соціальні та історико-архітектурні проблеми м. Івано-Франківськ. Дані ідеї можна буде втілити завдяки поєднання функції  торгівлі і виставкого-експозиційної, створення пішохідної зони в центральній частині міста, а також музеєфікації існуючих археологічних пам’яток на оточуючій території пасажу.

Загальні дані

Проект торгового комплексу «Пасаж» по  вул. Незалежності в місті Івано-Франківську розроблено згідно із завданням на дипломний проект.

Проект розроблено у відповідності до вимог:

–  ДБН А.2.2-3-2004. «Склад, порядок розроблення, погодження, затвердження проектної документації для будівництва»;

–  ДБН 360-92 ** «Планування та забудова міських та сільських поселень»;

–  ДержСанПІН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

– НАПБ А.01-001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»;

– ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

– ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди»;

–  ДБН В.2.2-17-2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;

–  ДБН В.2.6-14.97 «Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд», К: Держкоммістобудування України, 1997 р.;

–  ДБН В.2.6-31: 2006 «Теплова ізоляція будівель», К: Мінбуд України, 2006р.

–  ДБН В.2.2-23-2009. «Будинки і споруди. Підприємств торгівлі», К: Мінбуд України, 2009р.

–  ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та освітні заклади», К: Мінбуд України, 2005р.

–  ДБН В.2.2-9-99 Приложение К. «Требования к проектированию атриумов (пассажей)», К: Госстрой України, 1999р.

та грунтовного ознайомлення з існуючими об’єктами подібних типів, вивчення теоретичних матеріалів щодо формування, пасажів у світовій практиці, а також містобудівної і архітектурно-планувальної структури м. Івано-Франківськ на різних історичних етапах розвитку.

image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати
Купити за 255 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *