Готова робота!

Процес управління персоналом на підприємстві та шляхи його вдосконалення на сучасному етапі розвитку економіки

Купити за 142 грн.
views 62

Курсова робота

на тему “Процес управління персоналом на підприємстві та шляхи його вдосконалення на сучасному етапі розвитку економіки”

(за матеріалами ВАТ «Коломиясільмаш»)

ЗМІСТ

ВСТУП…3

РОЗДІЛ 1.  Теоретичні та методологічні основи управління персоналом на підприємстві …5

1.1 Управління персоналом організації на сучасному етапі розвитку економіки

Управління в цілому і менеджмент персоналу зокрема можна вивчати з різних точок зору. Вище управління персоналом розглядалося як наука, мистецтво та історичний феномен, далі як функція і процес.

Концепція управління персоналом – система теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів та методів управління персоналом, а також організаційно-практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретних умовах функціонування організацій. Вона передбачає розробку методології менеджменту персоналу, формування системи управління персоналом і впровадження технології управління персоналом.

Методологія управління персоналом розглядає сутність персоналу організації як об’єкта управління; процес формування поведінки індивідів, яка відповідає цілям і завданням організації; методи і принципи менеджменту персоналу.

Менеджмент персоналу можна охарактеризувати як сукупність функцій, найважливіші з яких наведені на табл.1.1  [1].

Таблиця 1.1

«Підпорядкованість функцій завданням і меті управління персоналом»

Як бачимо, ціль (з визначення управління персоналом) має дворівневий характер. Ціль декомпозується на три групи завдань (залучення, використання і розвиток персоналу), кожній з яких відповідає набір функцій управління персоналом. Функції тут розглядаються в широкому розумінні–як будь-яка діяльність у сфері управління персоналом.

Управління персоналом, як і управління виробництвом, є процесом, що характеризується сукупністю операцій і способів впливу керуючої підсистеми на керовану.

Управлінська операція – завершена і доцільна дія, спрямована на виконання конкретного завдання технічного, організаційного або соціального характеру. Кожна операція виконується відповідно до встановлених правил та інструкцій і пов’язана з попередими операціями технологічного циклу. Послідовне здійснення операцій у часі та просторі складає процес управління [11].

Як відомо, поява системи управління пов’язане з відокремленням  з виробничою процесу самого процесу управління  під впливом суспільного розподілу праці. Але хоча управлінська діяльність і виділилась з виробничого процесу, по своїй природі  вона зменшилась трудовим суспільно необхідним процесом, видом людської діяльності. Інакше кажучи, суб’єкт управління також можна представити у вигляді трьох елементів:

  • колектив виконавців, які здійснюють процес управління;
  • засоби праці, цього колективу;
  • предмет праці, який цей колектив перетворює в результаті своєї трудової діяльності.

Розглядаючи процес управління персоналом як цілісну систему, можна виділити основні елементи, які реалізують такі функції:

  • організаційну:
  • планування джерел комплектування кадрами;
  • інформованість населення про набір кадрів і терміни набору;
  • об’єм коштів, виділених на підготовку кадрів.
  • соціально-економічну: – комплекс умов і факторів, які визначають використання і закріплення персоналу;
  • відтворювальну: – збереження навчально-матеріальної бази і розвиток персоналу.

Проведення цієї роботи дозволить уже в проекті визначити основні елементи структури трудового потенціалу, взаємопов’язані з техніко-економічним рівнем виробництва.

В свою чергу кожна із вказаних систем також носить комплексний характер і включає в себе ряд функціональних підсистем (табл.1.2)

1.2. Основні підходи до управління персоналом на підприємстві…11

1.3 Організаційний процес управління персоналом…17

РОЗДІЛ 2. Аналіз системи управління персоналом на ВАТ «Коломиясільмаш»…22

2.1 Організаційно–економічна характеристика підприємства…22

2.2 Стратегії управління персоналом на досліджуваному підприємстві…32

2.3 Методи розрахунку ефективності управління персоналом підприємства…36

РОЗДІЛ 3. Пропозиції та шляхи удосконалення системи управління персоналом на ВАТ «Коломиясільмаш»…42

3.1 Сучасні тенденції в організації праці і управлінні персоналом на підприємстві…42

3.2 Пропозиції щодо покращення системи управління персоналом на ВАТ «Коломиясільмаш»…49

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…53

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…57

Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *