Готова робота!

Практичні лабораторні роботи з менеджменту

Купити за 113 грн.
views 87

ЗВІТ з лабораторної роботи №1

на тему: “РОЗРАХУНОК СТУПЕНЯ МОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ ТИ ВИБІР ВИДУ КОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМЦЯ”

з курсу “Менеджмент та маркетинг”

Варіант №1

В таблиці 1 наведені дані відносно 5-ти, які випускають подібну продукцію. Кожне із підприємств випускає за рік Q шт. виробів. Середня ціна виробів – Р (грн.), середні витрати від операційної діяльності в розрахунку на один виріб – S (грн.).

Таблиця 1 – Початкові дані для виконання завдання

Підприємства

Q, шт.

Р, грн.

S, грн.

1

100000

10

8

5

85000

10,1

7,91

7

75000

11

8,03

19

30000

10,67

7,95

24

11000

10,1

7,99

ЗВІТ з лабораторної роботи №2

на тему: “РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ”

Варіант №1

1. Тестування на тему «Чи здатні ви ризикувати?». Реєстраційний лист з результатами подано в таблиці 1.

Таблиця 1

Риса характеру

Питання

Бали

Питання

Бали

Питання

Бали

Ризикованість

1

7

4

8

7

8

Обережність

2

2

5

3

8

5

Довіра з боку партнерів

3

3

6

4

9

7

 

Риса характеру

Питання

Бали

Питання

Бали

Питання

Бали

Ризикованість

10

6

13

9

Х

Х

Обережність

11

7

14

3

Х

Х

Довіра з боку партнерів

12

5

15

4

16

3

2. В таблиці 2 наведено дані про прогнозовані показники діяльності підприємства.

Таблиця 2 – Початкові дані

Варіант

Постійні витрати С, тис. грн.

Питома вага змінних витрат α, %

Обсяг реалізації продукції Р1, тис. грн.

Зменшення попиту, β, %

1

560

10

800

8

3. Розрахунок величини підприємницького ризику.

Інформація про подібні угоди, зібрана підприємцем, подана в таблиці 3.

Таблиця 3 – Початкові дані

Варіант

Показник, який досліджується

Кількість випадків Nі певного рівня втрат прибутку або виручки, шт.

Допустимий рівень

втрат, %

Рівень втрат прибутку або виручки, %.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

Прибуток

0

5

12

30

56

34

16

8

2

0

34

ЗВІТ з лабораторної роботи №3

на тему: “ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА”

Варіант №1

Підприємство буде виготовляти продукцію, яка буде продаватися в фірмовому магазині, розташованому біля підприємства.

Запропоновано 6 пунктів, де можна розмістити своє підприємство, та одне джерело, звідки можна отримувати сировину та матеріали.

Таблиця 1 – Початкові дані для виконання

Варіант

Джерела постачання

Пункти, де можна розташовувати підприємства

1

А

1, 21, 9, 11, 12, 16

Масштаб схеми: 1см -1 км

Рисунок 1 – Карта району, де можна розташувати підприємство

– Підприємство 21 знаходиться в елітному, центральному районі з дуже розвинутою інфраструктурою;

– Підприємство 9 знаходиться в районі з розвинутою інфраструктурою;

– Підприємства 1 та 12 знаходиться в звичайному районі;

–  Підприємства 11 та 16 знаходяться в вільній еко­номічній зоні.

Таблиця 2 – Показники, що характеризують діяльність підприємства

Варіант

1

1

150

0,4

5

2,5

100

100000

1,3

30

1000000

30

2,7

– вартість транспортування одного тонно-км вантажу даного виду, грн/тонно-км;

– середньомісячна заробітна плата одного працівника даної професії та спеціальності, грн./місяць;

– коефіцієнт, який враховує відрахування підприємства в обо­в’язкові державні соціальні фонди, у відносних одиницях;

– кількість працівників даної професії або спеціальності;

– розцінка, тобто плата за оренду 1 кв.м. за місяць, грн./кв.м;

– площа приміщень, які орендуються, кв.м.;

– вартість основного капіталу, який задіяний в бізнесі, грн.;

– загальна ставка податку на основний капітал, в %;

– загальна ставка податку з обороту (непрямі та прямі податки на бізнес) та податку на прибуток, в %;

М – маса одного виробу, кг.

Р – кількість потенційних покупців, які мешкають в регіоні.

Ц – середня ціна одиниці товару грн.

ЗВІТ з лабораторної роботи №4

на тему: “Розрахунок потреби в капіталі, необхідного для початку підприємницької діяльності”

Варіант №1

Таблиця 1 – Початкові дані для виконання завдання

За січень

Г 01

50

тисяч грн

Г 02

200

тисяч грн

Г н

10

тисяч грн

Г с-м

23

тисяч грн

Г і

8

тисяч грн

 Таблиця 2 – Початкові дані для виконання завдання

Г

К1 (січ)

К2 (лют)

К3 (бер)

К4 (квіт)

К5 (трав)

К6 (черв)

Г 01

1

1

1

1

1

1

Г 02

1

1,2

1,4

0

0

0

Г н

1

1

1,1

1

0,95

1

Г с-м

1

0

0

1

1,2

1,2

Г і

1

1

1

0,5

0,5

0,4

 

К7 (лип)

К8 (серп)

К9 (верес)

К10 (жовт)

К11 (лист)

К12 (груд)

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1,2

1,2

1,1

1,3

1,1

1,3

1,2

1,4

1,1

1,5

1,6

0,4

0,3

0,3

0,2

0

0

Таблиця 3 – Початкові дані для виконання завдання

Р, грн

N, тис. шт. (по місяцях)

ВК

тис. грн.

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

11-й

12-й

50

0

1

1,1

1,1

1,14

1,2

2,3

2,4

2,5

1000

ЗВІТ з лабораторної роботи №5

на тему: “СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА”

Варіант №1

Початкові дані для виконання завдання.

де  – ціна реалізації виробу і-го найменування, грн.;

– кількість виробів і-го найменування за рік, шт.;

– величина змінних витрат (матеріали, заробітна плата), які припадають на один виріб і-го найменування , грн.;

– величина постійних витрат (обладнання, оренда), необхідних для виконання поставлених завдань, грн.;

– річний рівень інфляції в країні, в %;

– число найменувань виробів, що їх планується виготовляти;

– зустрічна ставка податку на дотану вартість, в %.

– ставка податку на прибуток, в %;

– величина що характеризує ризик вкладення грошей в акції підприємства;

– ставка відрахувань у фонд розвитку виробництва та інші обов’язкові фонди, в %;

ЗВІТ з лабораторної роботи №6

на тему: “Розробка комерційної ідеї”

Варіант №1

Об’єкт завдання – бараболя.

Складемо карту ідей та запропонуємо потенційні можливості (позиції) використання в підприємницькій діяльності картоплі за трьома напрямками: виробництво (обробка, виготовлення), послуги, торгі­вля.

ЗВІТ з лабораторної роботи №7

на тему: “Економічне обґрунтування доцільності створення орендного підприємства”

Варіант №1

Власник підприємства, вартість якого оцінюється в К грн., не проти здати своє підприємство в оренду. Є фізична особа, яка хоче взяти це підприємство в оренду та організувати на ньому виробництво нових товарів.

Середня ціна реалізації цих товарів Ц грн., середні витрати підприємства від операційної діяльності в розрахунку на одиницю продукції 8 грн., обсяг продажів товарів за рік N шт., середньорічна ставка процентів по депозитних вкладах α (%) та по кредитах комерційних банків β (%), середня ставка податків, які потрібно буде сплачувати у випадку організації виробництва ώ (%), наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Початкові дані для виконання

ЗВІТ з лабораторної роботи №8

на тему: “Розрахунок величини матеріальної відповідальності суб’єктів підприємництва “

Варіант №1

Початкові дані для виконання

Підприємство “X” уклало договір з підприємством “Y” на поставку ним матеріалів, із яких виготовляються вироби “А”, “Б” та “В”. Але підприємство “Y” не виконало своїх зобов’язань, у зв’язку з чим підприємство “X” зазнало певних збитків.

Купити за 113 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *