Безкоштовно

Портфоліо села Грушово (курсова робота)

views 60

Курсова робота з краєзнавства

на тему “Портфоліо села

Вступ

«В обіймах рідного села

Ввірветься раптом у  сумління

Свідомість свого джерела,

Свідомість власного коріння.»

Святе відчуття Батьківщини і рідної землі починається саме з рідного краю, свого села чи міста, вулиці, своєї домівки, де людина народилась і виросла, де пройшло її дитинство.

Зростання інтересу людей до власних коренів,до самобутності культур у всій їх регіональній багатогранності,усвідомлення важливості сприйняття майбутніх поколінь сприяють активізації пошуків нових форм краєзнавчої діяльності.Одним із видів такої діяльності є портфоліо.

Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні у світі росте розуміння того, що стандартна процедура іспиту, що опирається, як правило, на тестування, не дозволяє відбити багато вмінь і навички, які необхідно формувати в учнів для забезпечення їх успішних життєвих і професійних стратегій після закінчення школи. Найбільше часто використовувані, стандартизовані тести не можуть оцінити як «просунуті навички» учнів, так й їхнього вміння виконувати завдання в реальній життєвій ситуації. Широке застосування тестів як арбітрів багатьох шкільних і вузівських рішень є обмеженням для розвитку найважливіших поведінкових навичок і ключових компетенцій, які сьогодні затребувані в професійному утворенні, на більшості робочих місць й у повсякденному цивільному житті. І, звичайно, найменше вони настроєні на виявлення індивідуальних можливостей і схильностей учнів. Аналіз закордонного досвіду й російської практики показують, що важливим інструментом рішення подібних освітніх завдань є портфель індивідуальних освітніх досягнень (“портфоліо”) школяра.

Мета даної курсової роботи – показати, що ідея портфоліо виходить далеко за рамки простого альтернативного способу оцінювання навчальних досягнень.Однак, умовою цього може бути тільки більш глибокий дидактико-методологічний аналіз нових цілей навчання й так званих “портфоліо – процесів”, які дозволяють досягати цих цілей, тобто всього комплексу ідей, які лежать в основі застосування портфоліо в навчальному процесі сучасної школи.

Актуальність науково-дослідницької роботи по створенню порт фоліо про рідне село обумовлена декількома факторами:

  • посиленням значення,читанням в режимі онлайн мережі «Інтернет»;
  • недостатньою кількістю краєзнавчих матеріалів для дітей,підлітків,юнацтва через мінімальні випуски краєзнавчих видань;
  • введення в обіг невідомих та маловідомих відомостей пов’язаних із рідним селом;
  • можливістю поширеня краєзнавчих відомостей,які підвищують їх доступність для юних користувачів «Інтернет» та осіб,які працюють над питаннями вивчення краєзнавства;
  • показати роль культурно-просвітницьких осередків,їх магістральні напрямки в утвердженні національної свідомості як духу вірності краю,в якому ти народився і живеш;
  • вказати на конкретні імена особистостей – краєзнавців,істориків,митців,педагогів,літературознавців,які надавали і продовжують надавати нові імпульси краєзнавчим діянням, оновлюють знання про край;а також долучитися до їх справи;

Без знання рідного краю годі говорити про національну гідність, самовідданість, національний менталітет.Дана робота покликана зробити значний внесок у скарбницю знань про рідний край,допомогти в організації і самоорганізації діяльності всіх,хто не байдужий до питань краєзнавства.

Пропоновані матеріали орієнтовані не тільки на освітню,а й самоосвітню,дозвіллєву,краєзнавчу діяльність,переслідуючи при цьому пізнавальні та виховні цілі.Також дане портфоліо,після його перегляду буде спонукати кожного до розкриття і розвитку власних творчих здібностей,до прагнення організовувати пошукову діяльність і одночасно популяризувати виявлені та науково опрацьовані знання про свою Маленьку Батьківщину.

Створення портфоліо повинні утверджуватися як новий напрям,мета якого повніше задовольнити інформаційні та краєзнавчі потреби споживачів краєзнавчої інформації.Це мала форма бази даних про село,яка цілком відповідає вислову:»Моє село – моя історія жива!»

Дослідивши різні джерела інформації зроблено спробу об’днати численні публікації у пресі,розповіді односельців,щоб показати сільське життя,що впевнене у своєму майбутньому.І запорукою тому – люди,які творили історію,і які сьогодні живуть поруч з нами. Цьому підпорядкована і структура роботи,що складається із вступу,трьох розділів,висновків,списку використаних джерел інформації,додатків.

При виконанні роботи використано такі методи:аналізу і синтезу різних джерел первинної і вторинної інформації,метод компіляції,метод бесіди-інтерв’ю.

Розділ І. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб оновлення краєзнавства на сучасному етапі

Розділ ІІ. Портфоліо – дієва форма інформаційно-комунікаційних технологій краєзнавчої діяльності

2.1. Розмаїтість типів та видів портфоліо, неоднозначність терміна

2.2. Концепція електронного портфоліо

Розділ ІІІ. Портфоліо села: ”Грушово і грушівчани – перлини духовності”

Висновок

“Блаженна людина, що любить свій край”

(Іван Огієнко)

Історія кожного села – це маленький потічок, який зливаючись з іншими, творить історію рідного краю – місця, де людина народилася, де жили її предки, де народилися і живуть батьки.

Минувшина будь-якого населеного пункту – міста, села містить цікаву, іноді дивовижну та особливу інформацію про його історію, життя мешканців, події, що відбувались у різні епохи. Усім добре відомі слова про те, що ті, хто не знає і не шанує свою історію не вартий на щасливе майбутнє.

Нині перед громадкістю краю постає першочергове завдання – наблизитися до підростаючого покоління,розкрити ті найкращі риси літературного слова,які не зможуть зробити жодні інші види мистецтв,і водночас підвести самих дітей до розуміння цих цінностей.Пріоритетність у цьому належить краєзнавству.

Вирішення проблеми повноти краєзнавчої інформації і задоволення інформаційних потреб можливе за умови створення інтегрованої бази даних регіону з використанням комп’юторних і телекомунікаційних технологій.Під інтеграцією розглядається питання об’єднання та координації в межах регіону дій різних організацій,товариств,об’єднань до формування інтегрованого краєзнавчого фонду як цілісної системи,де органічно акумулюються і традиційні,і новітні(електронні) види краєзнавчих документів.що створюють реальну й віртуальну його частини.

Сучасну молодь зацікавити важко, адже існує багато способів здобуття інформації, навіщо щось досліджувати, збирати, записувати? Але коли говоримо про видатних людей села, його минуле, етапи розвитку та становлення, трагічні і світлі сторінки – про це не прочитаєш в підручнику, не знайдеш в Інтернеті. Тільки активна пошукова робота – найдієвіший шлях до вивчення свого минулого,тому я вважаю що якщо ми будемо активно займатися цією справою,то наші нащадки із задоволенням і вдячністю прочитають історію свого села, історію життя своїх прадідів, дідів, батьків, родичів.

Одним із видів такої діяльності є портфоліо.Аналіз літератури, присвяченої застосуванню портфоліо в навчанні, переконливо показує, що в ідеї портфоліо укладені більші можливості для модернізації шкільного навчання, тобто для вдосконалювання процесу навчання у світлі нових вимог, пропонованих у цей час до школи. Хоча твердження, що школа ХХІ – це “школа портфоліо”, – тобто коли портфоліо виступає, як якась панацея, що повинна перевернути все традиційне утворення – явно перебільшене, освоєння методу портфоліо в школі може стати одним з найважливіших напрямків модернізації, але тільки за умови забезпечення його належним теоретико – методологічним аналізом і пов’язаними з ним дидактико-методичними матеріалами.

Підводячи підсумки, хочеться відзначити, що достоїнства портфоліо безсумнівні. Це прекрасний засіб поглиблення й оформлення пізнавальних інтересів, розвитку інтелектуальних рефлексивних здатностей учнів, комплексної перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу, індивідуалізації й диференціації навчання, формування мотивації досягнення, а, отже, і створення ситуації успіху. Отже, можна зробити висновок, що метод “Портфоліо” дає нам можливість систематизувати, аналізувати й кваліфіковано представляти свої професійні досягнення.

Список використаних джерел та літератури…32

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *