Безкоштовно

Поділ цілого на частини (заняття)

views 95

Робота складається з кількох  компонентів:

·         поділ множини на підмножини;

·         практичний поділ предмета на частини складанням, розрізуванням;

·         утворення цілого з частин, тобто встановлення відношень частини і цілого.

Заняття № 1

Програмовий зміст: формувати у дітей поняття про те, що деякі предмети можна розділити на рівні частини. Вчити дітей називати частини: половина, одна половина, дві половини, рівні частини, навпіл.

Показати дітям, що цілий предмет більший від будь – якої своєї частинки, а частинка менша від цілого. Розвивати логічне мислення.

Матеріал: булочка, яблуко, цукерка, листки паперу прямокутної форми, стрічка, ляльки.

Хід заняття.

1.Вихователь створює ігрову ситуацію.

Вих.: я сьогодні запросила до нас гостей. Подивіться, навіть стіл накрила. Як ви гадаєте, скільки прийде гостей?

Діти : Одна, бо чашка одна, блюдце одне, булочка одна. Читири, бо чотири стільці.

Стук у двері.

З’являються дві ляльки. Одна дітям знайома, а інша – її подруга. Діти запрошують гостей до столу.

Вих.: як нам вчинити, адже булочка у нас одна, а ляльок скільки? (дві).

Відповіді дітей.

Вихователь дає дітям час подумати і добивається відповіді, що булочку треба розділити навпіл .Аналогічно ділять яблуко, цукерку.

Вих.: скільки було яблук? На скільки частин ми поділили його? Скільки утворилось частин? Які вони між собою?(рівні).Скільки Оленка отримала яблук? А скільки Катруся отримала? ( одну половинку). А що більше половина яблука, чи ціле яблуко?

2. Вих.: у мене є стрічка і я пропоную її зав’язати нашим гостям. Але, скільки у мене стрічок? А скільки ляльок? Як нам бути?

Діти пропонують розрізати стрічку.

Вихователь уточнює, що стрічку необхідно розрізати навпіл, на дві рівні частини. Демонструє, як треба скласти стрічку навпіл, і розрізає її.

Вих.: скільки утворилось частин? Які вони між собою? (рівні). Як це можна перевірити ?(накладають). На скільки частин ми поділили стрічку? Як можна назвати кожну частинку ?

3. Вих.: наші гості почастувались, причепурились і тепер хочуть малювати. Але, що нам робити, як у нас лише один листок паперу.

Д.: поділити на дві рівні частини.

Вихователь ділить папір на мольберті і пояснює свої дії.

Вих.: скільки частин утворилось? Які вони між собою? (рівні). Як це перевірити? Скільки частин дати Оленці? А Катрусі?

Фізхвилинка.

Далі вихователь пропонує дітям самостійно поділити листок паперу навпіл. Кожна дитина бере папір прямокутний і за столом здійснює поділ. Педагог здійснює керівництво. Потім бере цілий листок і пропонує дітям по черзі порівняти свій листочок з цілим.

Вих.: що більше, цілий листок чи його половина?

Відповіді дітей..

Проводиться підсумок заняття. Ляльки прощаються із дітьми.

Заняття № 2.

Програмовий зміст: продовжувати формувати знання дітей про поділ предметів на рівні частини. Закріплювати вміння дітей називати частини: половина, одна половина, дві половини, рівні частини..Закріплювати знання про те, що цілий предмет більший , ніж його частинка.

Матеріал: казкові персонажі, пляшечка з водою, яблуко, печиво.

Хід заняття.

Повторюється конспект першого, змінюється ілюстративний матеріал, в гості приходять інші персонажі, обов’язково включається пляшечка із соком чи водою для того, щоб сформувати у дітей уявлення про те. Що воду чи сік теж можна розділити  навпіл, а для цього її треба поміряти.

Заняття № 3.

Програмовий зміст: закріплювати вміння дітей ділити предмет навпіл. Ознайомити дітей з поділом цілого предмета на чотири рівні частини, складаючи аркуш паперу навпіл і ще раз навпіл. Навчити відображати у мові дітей дії і результати ділення (склали навпіл, дістали дві рівних частини, половина цілого, одна з двох частин). Сформувати уявлення про те, що половина – це одна із двох рівних частин цілого,  показати відношення частини до цілого.

Матеріал: яблуко, груша чи помідор, листки паперу, геометрична фігура – круг.

Хід заняття.

Вихователь звертає увагу на стіл, що стоїть у групі.

Вих.: як ви гадаєте, скільки гостей до нас прийде?

Д.: один, бо одне яблуко…. четверо, бо чотири тарілочки.

Вих.: так, але щоб зустріти гостей необхідно накрити стіл.

Вихователь показує яблуко.

Вих.: на скільки частин можна поділити яблуко?

Д.: на дві частинки.

Вихователь розрізає яблуко навпіл.

Вих.: скільки вийшло частин?. Скількох дітей я можу пригостити? А якщо прийшло четверо, то що робити?

Відповіді дітей.

Вих.: поділимо яблуко на чотири рівні частини (ділить кожну половину яблука ще раз навпіл).

Аналогічно ділять грушу чи апельсин, помідор.

Далі пропонує педагог поділити для гостей лист паперу для малювання і круг. Вихователь дає зразок поділу на чотири частини з поясненням.

Вих.: скільки у мене частин? (бере одну частину). На скільки всього частин ми поділили папір? Як можна сказати про цю частину? (одна із чотирьох). Так, але правильно треба сказати : одна четверта.

Вих.: всього чотири частини, а одна називається  – одна четверта.

Аналогічно веде розмову про решту частин (дві четвертих, три четвертих, чотири четвертих).

2. Робота з роздатковим матеріалом. Вихователь пропонує покласти чотири частини на цілий лист паперу, так, щоб закрити цілий лист.

Вих. Якби ми склеїли всі ці чотири частини , щоб у нас вийшло? (цілий лист). Правильно, чотири четвертих або один цілий лист.

Аналогічно проводиться робота з поділом круга на чотири частини.

Підсумок заняття.

Заняття № 4

Програмовий зміст: познайомити дітей з різними прийомами поділу цілого на частини, продовжувати вчити дітей ділити цілий предмет на 2, 4 рівні частини згинанням предметів навпіл. Закріплювати вміння дітей відображати у мові дії і результати ділення.Підкреслити, що при діленні предмета всі його частини повинні бути рівні між собою.

Матеріал: паперова смужка, круги на кожну дитину, квадрати – торти.

Хід заняття.

Вих.: у мене паперова смужка.. Щоб отримати дві смужки однакової довжини, що мені треба зробити? Так, я складу її один раз навпіл і поділю на дві рівні частини. Так, дістали дві рівні частини. Що це? (одна половина смужки). Скільки всього половин? Що називається половиною? Педагог уточнює відповіді дітей.

Вих.: так, половина – це одна із двох рівних частин цілого. Скільки всього таких частин у цілій смужці? Що більше: ціла смужка або одна із двох рівних частин? Що менше?

Робота із роздатковим матеріалом: складання круга дітьми.

Вих.: що вийшло? (пропонує дитині рукою обвести кожну з половинок круга). Що більше – цілий круг чи одна з двох рівних частин?

Іншій дитині пропонується скласти круг навпіл, а потім ще раз навпіл.

Вих.: скільки разів складено круг навпіл? Скільки вийшло частин? Чи рівні ці частини? Що більше (менше) одна з чотирьох частин цілого або цілий круг? Як називається ця частинка? (одна друга, одна четверта іт.д.)

Вих.: діти, а ось уявіть, що це не просто квадрат, а торт і прикрашений він квіточками. Кожен із дітей хоче, щоб дісталась квіточка.як ми можемо поділити?

Показ вихователем поділу квадрата на 4 частини різними прийомами.

Робота з роздатковим матеріалом.Закріплення поділу квадрата різними способами ділення.

Аналіз. Підсумок.

Заняття № 5

Програмовий зміст: розвивати вміння дітей аналізувати , порівнювати, узагальнювати.Вчити дітей поділу цілого на дві та чотири рівні частини за допомогою умовної мірки. Продовжувати формувати навички спільної діяльності, вправляти в чіткому поясненні практичних дій. Виховувати увагу, спостережливість.

Матеріал: бруски різної довжини, умовна мірка, фішки.

Заняття № 6.

Програмовий зміст: уточнити і узагальнити знання дітей про поділ цілого на чотири частини. Підвести дітей до усвідомлення того, що одиниці часу можна умовно поділити на частини – частини доби, пори року, використовуючи моделі.

Матеріал: квадрати, круги, моделі.

Заняття № 7

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей ділити предмети на частини: ділити круг на 8 рівних частин; вміти розуміти і правильно називати, що одна частина із восьми називається одна восьма, дві частини – дві восьмих, три – три восьмих і т.д., що всі частини рівні між собою, що ціле завжди більше частини, а частина менша від цілого. Активізувати в мові дітей слова і вирази: одна друга, дві четвертих,одна восьма і т.д., поділити на дві, на чотири, на вісім частин.

Матеріал:по чотири однакових прямокутних листків паперу на кожну дитину і по одному кругу на кожну дитину.

Хід заняття.

1. Створення ігрової ситуації на закріплення попереднього матеріалу.

2. Закріплення поділу квадрата на чотири рівні частини.

Вих.: скільки у вас вийшло частин?

Д.: чотири.

Вих.: а тепер подивіться як можна отримати вісім частин.(ділить кожну із четвертинок навпіл так, щоб діти добре бачили). Скільки частин у мене вийшло? (вісім частин).

Вихователь показує одну частину із восьми .

Вих.: як можна назвати цю частину?

Д.: одна восьма.

Вихователь задає ще декілька аналогічних запитань і пропонує взяти ще один цілий лист паперу і розділити його на вісім частин.

Діти ділять, а вихователь пропонує положити ці частини з лівого чи правого боку від себе так, щоб вони залишались в полі зору .Потім вона прикріплює до дошки смужку паперу, поділену на вісім частин і показуючи на одну із половинок, запитує:

Вих.: як називається ця частина? .(якщо діти не можуть дати відповідь, то вихователь складає смужку паперу навпіл, і діти бачать, що вийшло дві частини).

Д.: одна друга.

Аналогічно запитує, показуючи на четверту частину, восьму.

Вих.: діти, подивіться на ті листочки паперу, що лежать у вас на столі. Покажіть мені цілий листок (діти піднімають).Покажіть одну другу. Покажіть одну четверту, одну восьму; покладіть поруч одну другу, одну четверту і одну восьму (діти кладуть перед собою на столі ці частинки).

Вих.: подивіться, порівняйте і скажіть, яка з цих частин найбільша?

Д.: одна друга.

Вих.: а яка найменша? Покладіть все на місце і покажіть дві четвертих, три восьмих.

Якщо діти із завданнями справились швидко, їм пропонується ще поділити круг на дві, чотири, вісім рівних частин.

Заняття № 8.

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей поділу цілого на вісім рівних частин, розуміти, що одна частина із восьми називається одна восьма, дві частини – дві восьмих, три – три восьмих і т.д., що всі частини рівні між собою, що ціле завжди більше частини, а частина менша цілого.

Вчити здійснювати поділ цілого за допомогою умовної мірки.

Активізувати в мові дітей такі вирази: ми поділили лист паперу на вісім рівних частин, одна частина називається одна восьма; всі частини між собою рівні.

Матеріал: листи паперу прямокутної та круглої форм.

Хід заняття.

1. Дид.гра “Назви частину цілого” – на закріплення попереднього матеріалу.

2. Вих.: ось у мене яблуко, на скільки частин його можна поділити? Вихователь ділить яблуко на 8 частин, показує одну частину і запитує:

Вих.: як можна назвати кожну з них? (одна восьма).

Показує дві частини.

Вих.: як можна їх назвати? (дві восьмих).

Після цього вихователь креслить прямокутник, сторона якого дорівнює взятому шнурку.Створення проблемної ситуації.

Вих.: уявіть собі, що це велика пачка морозива і я хочу пригостити вісьмох дітей. Як це зробити?

Шнурок лежить на столі у вихователя, передбачається, що діти самі знайдуть спосіб ділення на вісім рівних частин.Якщо діти не зможуть цього зробити, вихователь показує сама: складає шнурок навпіл, ще раз навпіл, і ще раз навпіл. Умовну мірку знайдено.

3. Вихователь пропонує дітям виміряти “морозиво” і дитина вимірюючи прямокутник, відмічає скільки разів вклалася умовна мірка (вісім разів).

4. Робота дітей із роздатковим матеріалом: поділ прямокутників і кругів.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *