Готова робота!

Оптимизація систем шляхом знаходження екстремуму цільової функції градиєнтним методом

Купити за 142 грн.
views 62

Курсова робота з дисципліни «Основи системного аналізу»

на тему „Оптимизація систем шляхом знаходження екстремуму цільової функції градиєнтним методом

Зміст

Постановка задачі…3

Теоретична частина. «Методи опису безперервних систем в тимчасовій області, характеристики систем, основні тестові сигнали»…9

Розрахункова частина…9

1. Проаналізувати характер досліджуваної функції  і для кожної координати задати початкове наближення

2. Обчислити вектор градієнта

3. Вибрати робочий крок  зсуву у напрямі антиградієнта

Додаткове завдання……12

1. Пошук екстремума для функції Фентона

2. Пошук екстремума для тестової функції

Висновок.…16

Література…17

 

Варіант 4

Постановка задачі

Ставлячи перед собою завдання про оптимальне управління, перш за все, потрібно точно сформулювати критерій оптимальності. Ним часто  виступає цільова функція. Один із способів її формулювання полягає в тому, що показник якості виражається у вигляді функції спостережуваних координат системи, яка могла б мати екстремум робочої області. Ця функція Q(X1,x2,x3 .. Xn) фізично виражає вигоду або втрати (витрата матеріалу, часу, праці). Оптимальне рішення повинне забезпечити підтримку заданого режиму системи так, щоб в першому випадку Q(X) була максимальною, в другому – мінімальною.        У точці екстремуму функції Q(X) повинні виконуватися умови:

Завдання оптимізації зводиться до знаходження такого закону зміни в часі функції u(t), при якому система при заданих обмеженнях перейшла б з одного стану в інший оптимальним чином. При цьому функціонал u(t), що виражає якість процесу, набуде при знайденому управлінні найбільшого (або найменшого) значення.

Завдання даної курсової роботи полягає в тому, щоб оптимізувати систему шляхом знаходження екстремумів цільової функції заданої системи.

Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *