Готова робота!

Необхідність контролю та основні принципи його ефективного здійснення (курсова)

Купити за 142 грн.
views 58

Курсова робота

на тему “Необхідність контролю та основні принципи його ефективного здійснення (за матеріалами ПП ”Грандем”)”

Зміст

ВСТУП

Актуальність теми. Слово «контроль», як і слово «влада», породжує негативні емоції. Для багатьох людей контроль означає перш за все обмеження, відсутність самостійності і т.п. – все те, що прямо протилежне нашим уявленням про свободу особистості. Внаслідок такого стійкого сприйняття, контроль відноситься до числа тих функцій управління, сутність яких розуміється частіше всього неправильно. Керівники починають здійснювати функцію контролю з того самого моменту, коли вони сформулювали цілі та задачі. Контроль дуже важливий для того, щоб організація функціонувала успішно. Без нього починається хаос і об’єднати діяльність яких-небудь груп стає неможливо. Важливо і те, що самі по собі цілі, плани і структура організації визначають її напрям діяльності, розподіляючи її зусилля тим чи іншим способом, направляючи виконання робіт. Контроль, таким чином, є невід’ємним елементом самої суті організації. Це і дало основу Пітеру Друкеру заявити: «Контроль і визначення направлення – це синоніми».

Контроль – фундаментальний елемент процесу управління. Ні планування, ні створення структур, ні мотивацію не можна розглядати у відриві від контролю. Фактично всі вони є невід’ємними частинами загальної системи контролю в організації.

Можна виділити його наступні передумови:

  • невизначеність (будь-яка організація являє собою відкриту систему, тобто на неї впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори, викликаючи появу певних змін);
  • попередження кризових ситуацій (очевидно, що вплив вищезгаданих факторів і зміни в організації підлягають керуванню, тому що вони можуть нести як позитивне, так і негативне для організації);
  • підтримка успіху (ефективний менеджмент спрямований на досягнення й підтримку позитивних результатів діяльності організації).

Таким чином, у силу всього сказаного, можна зробити висновок про необхідність детального вивчення функції контролю, знаходження оптимальних способів його реалізації, підвищення ефективності контролю й повинні бути виділені такі завдання як поняття контролю,    реалізація контролю, як удосконалити функцію контролю.

Метою даної курсової роботи є розгляд і вивчення такої важливої функції керування  як контроль.  Курсова робота присвячена розгляду деяких теоретичних аспектів, які характеризують функцію контролю як одну із загальних функцій керування в будь-якій формальній організації, і застосування їх у діяльності. Це в першу чергу такі питання як методи й форми контролю, загальні принципи його організації, види контролю, модель процесу контролю й т.п. Дані питання будуть розглянуті в першому розділі роботи, і будуть являти собою теоретичний мінімум необхідний для осмислення функції контролю.

Завданнями даної роботи є

  • визначити мету, об’єкт та предмет дослідження;
  • розглянути теоретичні аспетки здійснення контролю на підприємстві;
  • проаналізувати особливості контролю діяльності ПП «Грандем»
  • розробити висновки та напрямки покращення контролю на підприємстві.

Об’єкт дослідження є процес формування та здійснення системи контролю на досліджуваному підприємстві.

Предмет дослідження теоретичні та методичні основи здійснення функції контролю на підприємстві та визначення напрямів удосконалення організації та методики здійснення внутрішнього контролю та підвищення його ефективності.

З огляду на те, що за відповідність структури внутрішнього контролю та її впровадження відповідає керівництво, керівники всіх організаційних підрозділів в системі уряду повинні розуміти природу структури внутрішнього контролю і цілі. Структура внутрішнього контролю визначається як сукупність планів організації, включаючи ставлення керівництва, методи, процедури та інші заходи для забезпечення достатньої впевненості в тому, що наступними загальними цілями досягається:

– подальший розвиток налагодженої, ефективної та результативної діяльності та якісних продуктів та послуг згідно з місією підприємства;

– захист ресурсів від втрат через брак, зловживання, неефективне управління, помилки, махінації та інші негаразди;

–  дотримання законів, положень та настанов керівництва

– розвиток та підтримання достовірних управлінських даних та їхнє правдиве представлення в звітності, що подається своєчасно.

Таким чином, у силу всього сказаного, можна зробити висновок про необхідність детального вивчення функції контролю, знаходження оптимальних способів його реалізації, підвищення ефективності контролю.

Методологічна та інформаційна база дослідження – для написання даної курсової роботи використовувались статті різних газет, журналів, а також підручники з менеджменту та організації виробництва.

 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи здійснення функції контролю на підприємстві

1.1. Поняття, типи та види управлінського контролю…6

1.2. Методи та процедура здійснення процесу контролю…14

РОЗДІЛ 2. Аналіз системи контролю та основні принципи його ефективного здійснення на ПП ”Грандем”

2.1.Техніко-економічна характеристика досліджуваного підприємства…20

2.2.Організація системи контролю на ПП ”Грандем”….33

РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення  процесу контролю на ПП ”Грандем”

3.1.Напрями вдосконалення організації системи контролю на підприємстві…39

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…47

Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *