Морфоскульптури – це, здебільшого, невеликі форми рельєфу, утворені екзогенними процесами під час взаємодії з іншими чинниками формування рельєфу: моренне пасмо, балка, трог, піщана дюна тощо.

Термін морфоскульптура означає значно менші за розміром форми рельєфу, створені внаслідок взаємодії ендо- та екзогенних чинників. За іншим визначенням морфоскульптура – це характеристика закономірностей розміщення на поверхні Землі форм рельєфу переважно екзогенного походження.

Отже, згідно з визначенням, морфоскульптури утворюють своєрідний орнамент, який укриває каркас морфоструктури.

Найбільша одиниця класифікації морфоскульптур – морфоскульптурна зона.

Зони розрізняють за екзогенним процесом, який вплинув на її рельєф у теперішній або минулий час, наприклад зона давньольодовикової, флювіальної, азидної морфо скульптури.

Частини морфоскульптурної зони – країни, провінції, області, райони – відображають індивідуальні особливості різних територій, які найчастіше визначають за морфоструктурними умовами.