Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Зміст навчального посібника “Менеджмент виробництва та операцій” (автор – доц. Белінський П.І.)

Передмова…. 7
Розділ І. Виробнича (операційна) система: процес створення, стратегія і тактика управління…. 11
Глава 1. Виробничий менеджмент у структурі менеджменту організацій…. 11
§1. Сучасний менеджмент та сукупність наукових підходів до його вивчення…. 11
§2. Виробничий (операційний) менеджмент: суть, передумови виникнення та місце в системі менеджменту організацій…. 17
§3. Функції, методи і принципи виробничого (операційного) менеджменту…. 21
§4. Виробничий (операційний) менеджмент та менеджери…. 26
Глава 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи…. 29
§1. Загальні поняття про систему та принципи її функціонування….29
§2. Суть операційної системи та її основні типи. Продуктивність і конкурентоздатність операційної системи ….31
§3. Етапи створення операційної системи. Проектування виробів і процесів у виробництві та сфері послуг…. 40
§4. Виробничі потужності, їх розташування та процес проектування підприємства…. 45
Глава 3. Процес і методи прийняття рішень у виробничому менеджменті…. 50
§1. Суть, особливості та процедура прийняття рішень у виробничому менеджменті…. 51
§2. Моделювання як інструмент обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Типи моделей та їх використання…. 56
§3. Суть, типи та методи прогнозування…. 68
Глава 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва…. 79
§ 1. Економічна стратегія організації та особливості її розроблення…. 80
§ 2. Моделі вибору варіантів економічної стратегії організації…. 92
§ 3. Виробнича (операційна) стратегія та її компоненти…. 102
Розділ II. Система планування виробничої (операційної) діяльності організації…. 109
Глава 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій….109
§1. Суть, структура, принципи та методи планування в операційному менеджменті…. 109
§2. Агрегатне планування, його зміст та основні стратегії. Переваги та недоліки агрегатного планування…. 117
§3. Методи агрегатного планування та їх порівняльна характеристика…. 127
§ 4. Агрегатне планування сервісних систем та його особливості…. 139
Глава 6. Короткострокове тактичне планування виробництва й операцій… 141
§ 1. Короткострокові плани в структурі процесу планування. Взаємозв’язок стратегічних, агрегатних та короткострокових планів…. 141
§ 2. Система основних взаємозв’язків тактичних планів та процедура планування потреби в матеріалах (ППМ)…. 144
§ 3. Короткострокові розклади, контроль, завантаження робочих центрів та визначення послідовності робіт…. 154
§ 4. Розклади у повторюваному виробництві та в сервісних системах…. 171
Глава 7. Оперативне планування у виробничих системах…. 178
§ 1. Загальна характеристика змісту, цілей і завдань оперативного планування та диспетчеризація виробництва…. 178
§ 2. Види виробничих систем та особливості оперативного планування їх діяльності…. 190
§ 3. Оперативне планування виробництва в системах з “виштовхуванням” виробів та особливості його реалізації…. 194
§ 4. Оперативне планування в організаційних структурах із витягуванням виробів, принцип “точно в строк” та інформаційна система “КАНБАН”…. 218
Глава 8. Проектне планування та управління проектами…. 223
§1. Суть поняття проекту, загальна характеристика та види проектів…. 223
§2. Управління проектами в системі операційно-виробничого менеджменту та його основні фази…. 228
§3. Методи сіткового планування в управлінні проектами…. 238
Глава 9. Бізнес-планування в системі виробничого менеджменту…. 256
§1. Бізнес-планування як інструмент реалізації стратегії і тактики підприємницької діяльності…. 256
§2. Основні підходи до формування бізнес-плану та загальні правила його відпрацювання…. 262
§3. Структура бізнес-плану, його складові частини та методика їх опрацювання…. 271
Додатки до глави 9…. 304
Розділ III. Управління функціональними сферами операційної системи фірми…. 309
Глава 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті…. 309
§1. Суть, етапи розвитку та організаційна структура фінансового менеджменту…. 309
§2. Відпрацювання фінансової політики та фінансової структури фірми…. 321
§3. Формування структури капіталу фірми та управління залученими фінансовими коштами…. 342
§4. Управління процесом формування фінансових планів (бюджетних кошторисів) фірми…. 360
Глава 11. Управління ризиком у виробничо-операційних системах…. 373
§1. Суть, причини виникнення та види ризиків…. 373
§2. Методи та методики оцінювання міри ризику…. 384
§3. Основні підходи до управління ризиком та способи його мінімізації…. 401
Глава 12. Управління матеріально-технічним забезпеченням та збутом…. 417
§1. Матеріально-технічне забезпечення: суть, форми, організаційна структура та функції…. 417
§2. Управління матеріально-технічним забезпеченням та його основні завдання…. 423
§3. Збутова діяльність, її суть, економічне значення та організаційна структура…. 429
§4. Концепція управління збутом, її основні функції та інформаційна система збуту…. 437
§5. Управління товарорухом та стимулювання збуту…. 445
Глава 13. Управління матеріально-технічними запасами організації…. 456
§1. Суть управління запасами, мета створення та суспільно-необхідний рівень споживання запасів матеріальних ресурсів…. 456 §2. Типи запасів, витрати на їх формування та основні функції запасів…. 459
§3. Види попиту на матеріально-технічні запаси, системи та моделі управління запасами…. 464
Глава 14. Управління персоналом у системі виробничого менеджменту…. 482
§ 1. Зміст та завдання управління персоналом. Функціональні обов’язки кадрових служб…. 482
§ 2. Основні етапи формування персоналу організації та забезпечення його ефективної мотивації…. 489
§ 3. Етапи розвитку трудового потенціалу організації та управління кар’єрою…. 509
Глава 15. Управління якістю продукції (послуг)…. 519
§ 1. Поняття якості та її основні характеристики. Економічно оптимальна якість товару…. 519
§ 2. Система забезпечення якості товару на виробничому та національному рівнях…. 527
§ 3. Управління системою якості продукції на підприємстві та основні напрями його вдосконалення…. 542
Глава 16. Управління операційною інфраструктурою підприємства…. 568
§ 1. Загальна характеристика інфраструктурних підрозділів фірми…. 568
§ 2. Необхідність, організаційна структура та особливості управління діяльністю ремонтного господарства….. 571
§ 3. Організація інструментального забезпечення виробництва…. 586
§ 4. Енергетичне господарство та особливості управління енергетичною сферою підприємства…. 593
§ 5. Організація управління транспортним забезпеченням виробництва…. 603
§ 6. Управління складським господарством, його основні завдання та функції…. 614
Список рекомендованої літератури…. 619

________________________________

Предмет / Дисципліна: Виробничий менеджмент / Менеджмент виробництва та операцій

Рік видання: 2005

Ціна за книгу в форматі pdf: 2 $ (можлива купівля частини книги). Доставка електронною поштою в день оплати. Доставка протягом години після дзвінка нам на моб. тел.

Ціна за книгу в твердій обгортці: 6 $. Доставка по Україні:

– “Укрпоштою” (термін доставки – 7-14 днів, +10 грн. до вартості);

– кур’єром (через добу, +30 грн. до вартості).

Купити дану готову роботу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *