Готова робота!

Математичні моделі в управлінні та економіці

Купити за 113 грн.
views 67

Курсова робота з дисципліни «Математичні моделі в управлінні та економіці»

Зміст

Вступ

На сучасному етапі розвитку науки і техніки в усіх галузях людської діяльності знаходять широке застосування математичні методи моделювання. Тому важливого значення набуває використання економічно-математичних методів і моделей у практичній діяльності. Важливою є умова та особливості їх застосування залежно від мети дослідження, прийнятої системи гіпотез.

Моделювання – це основний специфічний метод науки, що застосовується для аналізу та синтезу систем управління. Це особливий пізнавальний спосіб, коли суб’єкт дослідження замість безпосередньо досліджуваного об’єкта пізнання обирає чи створює подібний до нього допоміжний об’єкт – образ чи модель, досліджує його, а отримані нові знання переносить на об’єкт-оригінал.

Мета вивчення дисципліни «Математичні моделі в управлінні та економіці» — навчитися застосовувати методологію, методику та інструментарій економічно-математичного моделювання в теоретичних дослідженнях та використовувати здобуті знання у практичній діяльності. Існуючі кількісні методи обґрунтування управлінських рішень базуються на відомих (оптимізаційних, балансових тощо) підходах із дисциплін прикладної математики, теорії ймовірності,  математичної статистики, дослідження операцій, імітаційного моделювання, теорії керування тощо. Подальший аналіз функціонування економіки вимагає більш гнучкого керування. При керуванні потрібно виробляти рішення на основі понять маневреності, еластичності, надійності, що вимагає виявлення, вимірювання, передачі, накопичення, інтерпретації та аналітичного оброблення відповідної інформації.

Задача 1. Задача оптимального управління портфелем фінансових активів

Постановка задачі

Визначити оптимальну стратегію придбання та реалізації цінних паперів, якщо відомі кількість цінних паперів в інвестора, ціна придбання та ціна реалізації цінних паперів, депозитна та кредитна відсоткові ставки та наявні в інвестора вільні кошти. Потрібно визначити, які цінні папери і в якій кількості потрібно придбати, які продати, який взяти кредит, які кошти покласти на депозит, щоб в кінці року одержати найбільший прибуток від цінних паперів. Розглянути варіанти для ситуації визначеності, ризику та невизначеності.

Розв’язання

Задача 2. Модель оптимізації валютного резерву

Постановка задачі

Валютний резерв складається із кількох видів валюти. Відомі цінності та кількість кожної валюти в даний період. Потрібно визначити кількість валюти кожного виду, щоб забезпечити найбільшу цінність резерву в майбутній період. Розглянути варіанти для ситуації визначеності, ризику та невизначеності.

Розв’язання

Задача 3. Оптимізація виробничої діяльності підприємства

Постановка задачі

Підприємство може випускати кілька видів продукції. Для виробництво продукції використовують кілька видів сировини. Відомі ціни сировини, запаси сировини, затрати сировини на виготовлення продукції. Є можливість додаткової закупки сировини та її реалізації. Визначити оптимальну стратегію виробництва, придбання та реалізацію сировини, що забезпечить найбільший прибуток.

Розв’язання

 

Висновок…32

Використана література…33

Купити за 113 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *