Безкоштовно

Класифікація чавуну ВЧ 450-5, вибір режиму термічної обробки корпусу з чавуну ВЧ 450-5

views 94

Індивідуальне завдання з самостійної роботи

з дисципліни “Термообробка”

1. Умови роботи деталі

Корпус – це основна частина устаткування.На ній кріпляться усі деталі.

2.Механічні властивості і хімічний склад данної марки чавуну

Таблиця 1.Хімічний склад  ДСТУ 7293-85. [ 1]

Марка чавуну     Масова частка,%      
  C Si Mn P S Cr
ВЧ 450-5 2,7 – 3,8 1,9 – 2,9 0,2 – 0,9 <=0,1 <=0,02 <=0,1

Таблиця 2.Механічні властивості   ДСТУ 7293-85. [2]

Марка чавуну Границя міцності,МПа Відносне подовження,% Твердість,НВ
ВЧ 450-5 450 5 160 – 260

3. Форма графіту, яка присутня данному чавуну. Як вона впливає на механічні властивості виливки

ВЧ 450-5 – це чавун з кулястим графітом. Механічні властивості чавуну обумовлені, головним чином, кількістю і структурними особливостями графітної складової. Вплив графітних включень на механічні властивості чавуну можна оцінити кількісно. Чим менше графітних включень, чим вони дрібніше і більше міра їх ізольованості, тим вище міцність чавуну при одній і тій же металевій основі. Найбільш високу міцність забезпечує кулевидна форма графітної складової. Чавуни з кулястим графітом порівняно з іншими чавунами мають вищу пластичність, ударну в’язкість й одночасно міцність (за що їх називають высокоміцніши). [3]

4. Вид термічної обробки данної деталі з урахуванням маси і потребуємих властивостей. Графік (режим) термічної обробки

Для підвищення твердості, міцності і ізностойкості чавуну ВЧ 450-5 необхідно провести неповний відпал (сфероїдизування й подальше інокулювання розплаву).

Сфероїдизування має за мету формування кулястого графіту введенням у розплав малих додатків (0,03…0,06 %) сфероїдизувальних металів Маґнію, Церію, Кальцію, під дією яких графіт кристалізується у формі кульок, які мінімально послаблюють металеву основу чавуну. Найдешевшим та найпоширенішим сфероїдизатором графіту є Маґній, який вводиться в розплав у металевому стані або в складі магніймістких лігатур (сплавів) на основі Ni, Si чи Са. Інокулювання полягає у введенні в рідкий чавун після сфероїдизування графітизувальних додатків (найчастіше феросиліцію). Це стимулює утворення додаткових зародків графіту, збільшує дисперсність як графіту, так і перліту металевої основи, сприяє формуванню феритної структури, усуває структурну неоднорідність виливків, зменшує схильність до утворення у виливках усадкових дефектів. Інокулювання істотно підвищує міцність і в 1,5…2 рази відносне видовження чавунів.[1]

Висновки

1) Вивчили умови роботи корпусу із чавуну ВЧ 450-5

2) Ознайомилися з механічними властивостями та хімічним складом чавуну ВЧ 450-5

3) Форма графіту, присутня цьому чавуну – це кулевидна форма. Чавуни з кулястим графітом порівняно з іншими чавунами мають вищу пластичність, ударну в’язкість й одночасно міцність (за що їх називають высокоміцніши)

4) Запропонований режим термообробки – неповний відпал.

Література

1. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Практикум: Навч.посібник / Василь Попович, Анатолій Кондир, Едуард Плешаков та ін. – Львів: Папуга, 2004. – 422 с.

2. Чебан В.А. Сварочные работы / Серия «Начальное профессиональное образование». — Ростов н/Д: Феникс, 2004. — 416 с.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *