Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Календарно-тематичне планування з фізики

7 клас

(1 год. на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр – 19 год.)

Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 7 клас: Підручник/ Ф.Я. Божинова, М.М.Кірюхін, О.О. Кірюхіна. – Х.:Видавництво «Ранок», 2007. – 192 с.»

І семестр

№ уроку № уроку в темі Зміст уроку Основні цілі уроку Домашнє завдання
Тема 1. Починаємо вивчати фізику (8год.)
1 1 Фізика – наука про природу. Фізичні тіла і фізичні явища. механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища

Лабораторна робота №1 Фізичний кабінет та правила поведінки в ньому

Ознайомити учнів з явищами, що вивчає фізика, викликати інтерес до навчального предмета. Вимагати дотримання правил безпеки у фізичному кабінеті. § 1
2 2 Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці.

Лабораторна робота №2 Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

Ознайомити учнів з основними методами дослідження фізичних явищ.  Формувати поняття про фізичні величини і способи їх вимірювання. Навчитись користуватись вимірювальними приладами, визначати ціну поділки шкали приладу. § 2,3
3 3 Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мега світи. Час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу.

Лабораторна робота №3 Вимірювання часу

Охарактеризувати структурні рівні фізичного світу (мікро-, макро-, мегасвіт). Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. §5

Закінчити виконання лабораторної роботи, підготуватись до л.р.№4,5

4 4 Простір. Виміри простору. Довжина та одиниці довжину. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму.

Лабораторна робота №4 Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні

Лабораторна робота №5 Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів.

Навчити учнів вимірювати довжину, площу поверхні, об’єм куба і паралелепіпеда. Порівнювати одиниці фізичних величин, що мають приставки СІ §5

Закінчити виконання лабораторних робіт

5 5 Взаємодія тіл. Види взаємодії (Земне тяжіння, електризація тіл, взаємодія заряджених тіл, взаємодія магнітів) § 6
6 6 Сила – міра взаємодії. Енергія § 7
7 7 Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики § 8
8 8 Тематичне оцінювання №1
Тема 2.Будова речовини (8 год.)
9 1 Фізичне тіло і речовина. Маса. Одиниці маси. Лабораторна робота №6 Вимірювання маси тіл § 9
10 2 Густина. Одиниці густини.

Лабораторна робота №7 Визначення густини твердих тіл і рідин

§ 10
11 3 Розв’язування задач § 11
12 4 Будова речовини. Атоми і молекули. Рух і взаємодія молекул. § 12, 13
13 5 Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури. Дифузія. Лабораторна робота №8 Дослідження явища дифузії в рідинах і газах § 13, 14
14 6 Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах § 15
15 7 Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури § 16
16 8 Тематичне оцінювання №2

Календарно-тематичне планування з фізики

7 клас

(1 год. на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр – 19 год.)

ІІ семестр

№ уроку № уроку в темі Тема уроку Основні цілі уроку Домашнє завдання
Тема 3. Світлові явища (15 год.)
17 1 Оптичні явища в природі. Джерела світла Дати поняття світлового променя, ознайомити учнів із природними і штучними джерелами світла § 17
18 2 Фотометрія. Світловий потік. Сила світла. Освітленість Ввести поняття фотометрії та законів фотометрії. Ознайомити учнів з одиницями освітленості, сили світла та поняттям точкового джерела. Формувати в учнів розуміння економного використання світлової енергії § 18, 19
19 3 Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.

Лабораторна робота №9. Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору

Показати учням, що біле світло складається зі світла різних кольорів; від чого залежить колів світла. Сформувати у учнів практичні навички при дослідженні явища дисперсії білого світла та Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору § 25
20 4 Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення. Пояснити властивість прямолінійного поширення світлового променя, природу сонячних та місячних затемнень § 20
21 5 Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Дзеркальне і розсіяне відбивання світла.

Лабораторна робота №10 Вивчення законів відбивання за допомогою плоского дзеркала

Встановити з учнями закони відбивання, особливості відбивання світлових променів від дзеркальних поверхонь, дифузних відбивань; навчити учнів графічно зображати падаючий та відбитий промені, знаходити кути падіння та відбивання, змінювати напрям поширення світла за допомогою плоского дзеркала §21,22
22 6 Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Вивчити явища зміни напряму світла на межі поділу двох різних оптичних середовищ, сформувати поняття більш і менш оптично густого середовища. § 23
23 7 Розв’язування задач і вправ Продовжувати формувати графічні навички зображення ходу світлового променя, поєднувати досліди з теоретичними висновками §
24 8 Тематичне оцінювання №3 Перевірити початкові знання учнів про оптичні явища
25 9 Лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза. Формула тонкої лінзи З’ясувати будову, форму й характеристики лінз. Вивчити особливості ходу променів у лінзах. § 26, 27
26 10 Лабораторна робота №11 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи Навчити учнів отримувати збільшенні та зменшені зображення предметів за допомогою збиральної лінзи, визначати її фокусну відстань, оптичну силу. §
27 11 Розв’язування задач Продовжувати формувати в учнів уміння  будувати хід променів крізь лінзу; розв’язувати задачі на формулу тонкої лінзи §
28 12 Око як оптична система. Вади зору. Окуляри. Ознайомити учнів з будовою ока (на моделі), вадами зору та способами їх усунення. § 28
29 13 Оптичні прилади. Лабораторна робота №12 Складання найпростішого оптичного приладу Показати хід променів у оптичних приладах. Формувати експериментальні навички учнів. Розвивати в учнів самостійність, наполегливість, творчість.
30 14 Узагальнення знань з теми Набуття учнями практичних навичок при розв’язуванні задач, застосування отриманих знань на практиці, підготовка до тематичного оцінювання
31 15 Тематичне оцінювання №4 Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
32 16 Екскурсії
33 17 Екскурсії
34 18 Резерв
35 19 Резерв

Формат: doc

Тип завдання: Календарно-тематичне планування

Дата написання: 2011

Країна: Україна

Кількість сторінок: 4

Ціна: безкоштовно

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *