Готова робота!

Формування іншомовної лексичної компетенції учнів 4 класу

Купити за 85 грн.
views 81

Курсова робота на тему: «Формування іншомовної лексичної компетенції учнів 4 класу»

Зміст

Вступ…3

Розділ 1. Методика формування іншомовної лексичної компетенції в учнів початкової школи…6

1.1. Етапи формування іншомовної лексичної компетенції…6

1.2. Особливості навчання лексичних одиниць в початковій школі…9

1.3. Психолого-педагогічні особливості вивчення іншомовної лексики…17

Розділ 2. Вправи як засіб формування лексичної компетенції учнів молодших класів…19

2.1. Характеристика вправ як засобу формування лексичної компетенції …19

2.2. Вправи для формування лексичної компетенції учнів..22

Висновки…30

Резюме…32

Список використаної літератури …33

 

Вступ

Процес навчання іншомовної лексики, його принципи, організаційні проблеми та підходи до його покращення завжди привертали увагу вчених, методистів і вчителів. З усіх основних аспектів іноземної мови, які підлягають практичному засвоєнню учнями в процесі навчання, одним з найважливіших є лексика, тому що без запасу слів володіти мовою неможливо.

Лексика в системі мовних засобів є найважливішим компонентом мовленнєвої діяльності: аудіювання і говоріння, читання і письма. Це завдання полягає в тому, щоб домогтися належного засвоєння школярами програмного лексичного мінімуму і міцного закріплення в їхній пам’яті активного словникового запасу на всіх етапах навчання

Існує ряд проблем у процесі формування рецептивних та репродуктивних лексичних навичок: діти швидко забувають вивчену лексику, погано сприймають на слух та запам’ятовують нові лексичні одиниці в аудіоматеріалах, у висловлюваннях учнів не спостерігається належного варіювання лексики, і тому їхня мова часто буває бідною

Можна б було перечислити багато причин недостатньої сформованості лексичної компетенції, але зупинимось на тому, що ми вважаємо основною причиною, а саме на недосконалості методів навчання, що досі застосовуються в сучасній школі. Незважаючи на бурхливий розвиток методики, вчителі не поспішають переходити до прогресивних шляхів навчання іншомовної лексики, використовуючи лише нечисленні і часто одноманітні вправи підручника, які недостатньо спонукають учнів до роботи, а здебільшого знижують інтерес до вивчення мови.

Гіпотеза нашого дослідження така: ефективність засвоєння іншомовної лексики учнями залежить від коректно дібраного способу семантизації лексичних одиниць, який найповніше відповідає ступеню навчання та типу лексичних одиниць; застосування спеціальних методичних прийомів, тестів, що сприяють кращому розумінню та запам’ятанню лексичних одиниць (напр., етимологічний аналіз слова, аналіз контексту, словотворчий аналіз тощо); застосування наочності на етапі семантизації та тренування у вживанні лексичних одиниць підвищує рівень їх запам’ятовування та сприяє адекватності вживання.

Об’єктом нашого дослідження є формування лексичної компетенції з іспанської мови в учнів 4-го класу середньої загальноосвітньої школи.

Предметом дослідження є розробка ефективних способів семантизації іспанської іншомовної лексики, комплексу лексичних вправ і засобів навчання.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та практична розробка методики навчання іспанської мови для формування якісної лексичної навички в учнів.

Необхідність вдосконалення процесу формування лексичних іншомовних навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності на четвертому році навчання IM  зумовила актуальність теми дослідження.  Такі великі науковці як Пасов Е.И. та Скляренко Н.К. присвятили свої праці вивченню цієї теми.

Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити наступні конкретні завдання:

·  вивчити психологічні вікові особливості учнів 4 класу та визначити психолого-педагогічні передумови, створення системи класичних вправ;

·  класифікувати наявні лексичні вправи в навчально-методичних комплексах з іспанської мови в залежності від навчального матеріалу;

·  створити в доповнення до них нові вправи для навчання лексики;

·  показати їх ефективність в навчальному процесі.

Для вирішення поставлених завдань використовуються наступні пункти:

·        аналіз підручників, навчально-методичного комплексу з іспанської мови;

·        наукові спостереження за процесом навчання лексики в школі;

·        методична розробка комплексу вправ по формуванню лексичних навичок;

·         експериментальне навчання.

В ході роботи використовувались такі методи наукового дослідження: аналіз наукової літератури з методики та суміжних наук, а також аналіз підручників з іспанської мови, наукове спостереження за навчальним процесом, пробне навчання, бесіди з вчителями та учнями.

Структура нашої роботи така: вступ, два розділи – теоретичний і практичний, список використаної літератури, висновки, резюме.

Купити за 85 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *