Безкоштовно

ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ І РОЗРОБКА ТУРУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЮ ОБЛАСТЮ

views 119

Курсова робота

РЕФЕРАТ

Курсова робота – 47 с., 2 рис., 8 табл., 27 джерел

Об’єкт – туристичні ресурси і розробка туру Хмельницькою областю.

Предметом курсової роботи є особливості структури, географії розповсюдження, потенційні запаси, сучасний та перспективний напрямки використання туристських ресурсів Хмельниччини.

Методи – описовий, аналітичний, математико-статистичний, порівняльний.

У ході виконання курсової роботи було проаналізовано теоретико-методичні підходи до програми розробки тур продукту; виявлено фактори впливу на програму туру; досліджено туристичний потенціал Хмельницької області; розроблена програма туру «Шляхами Хмельницької області»; досліджено основні напрямки перспективного розвитку туристичної галузі Хмельниччини.

Туристичний продукт, тур, ресурси, рентабельність, прибуток, туроператор.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ТУРУ

1.1. Сутність та поняття турпродукту

1.2. Вплив маркетингових досліджень на процес розробки туру

1.3. Методичні підходи до розроблення програми туру

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ І РОЗРОБКА ТУРУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЮ ОБЛАСТЮ

2.1. Характеристика туристичних ресурсів Хмельницької області

2.2. Туристичний маршрут лівобережжям Дністра

2.3. Розробка програми туру

Розділ 3. Перспективи розвитку туризму Хмельницької області

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Борисик М. Тернопільщина – край необмежених туристичних можливостей / Максим Борисик // Новости турбизнеса. – 2006. – № 10 (60). – С. 33-35.
 2. Горбылева З.М. Экономика туризма. Практикум: Учеб. пособие. –Мн.:БГЭУ,2002. – 144с.
 3. Гуменюк С.К. Туристські маршрути Хмельниччини: Путівник. – Львів, 1975. – С. 165.
 4. Довідник з археології України: Хмельницька, Чернівецька, Закарпатські області. – К., 1984. – С. 50.
 5. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму: методологія. формування, механізм реалізації// Чернівці: Прут, 1996. – 287 с.
 6. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.
 7. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. – Мн.: БГЭУ, 1999.-644 с.
 8. Кирилова О. Маркетинг на ринку туристичних послуг //Маркетинг в Україні. – 2009. – № 3. – С. 57–59.
 9. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу. – К.: ЦНЛ, 2004. – 272 с.
 10. Осипов В.І. Економіка підприємства: Підручник. – Одеса: Маяк, 2005. – 720 с.
 11. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2003. – 352 с.
 12. Пламеницька Є.М. Дослідження Кам’янець-Подільського замку / Археологія. – К.,1975. – С.15.
 13. Правик Ю.М. Маркетинг туризму: підручник (Вища освіта ХХІ ст.). – К.: Знання, 2008. – 303 с.
 14. Сохацький М. Печери Поділля // З археології України та Ойцовської Юри. – Ойцов, 2001. – С. 115-124.
 15. Туристичні ресурси України. – К.,1996. – С. 88-97.
 16. Туристично-краєзнавчі дослідження. – Випуск 5. – К.,2004. – С. 3.
 17. Філіпенко І. В умовах кризи Україна робить ставку на внутрішній туризм. Інтерв’ю з першим заст. гол. Державної служби туризму і курортів України О. Соколовою // “День”. – 2009. – № 78. – 14 трав. – С. 2–3.
 18. Хмельниччина: шляхом розвитку та співробітництва. – К., 1997. – 60 с.
 19. Цимбалюк М. У 2020 році Кам’янець-Подільський відвідує мільйон туристів // Подільський кур’єр. – 2010. – № 17. – 29 квіт. – С. 16.
 20. Яцків О. А. Населення як фактор розвитку дозвіллєвої діяльності Хмельницької області / О.А. Яцків // Регіон-2008: суспільно-географічні аспекти: міжн. наук.-прак. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 17-18 кв. 2008 р. : матер. – Харків: РВВ Харківського національного університету ім. В.Н. Карабіна. – 2008. – С. 147-150.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *