Готова робота!

Дослідження трудової діяльності менеджерів з допомогою фотографії робочого часу

views 76

Самостійна робота

на тему «Дослідження трудової діяльності менеджерів з допомогою фотографії робочого часу»

з дисципліни “Основи менеджменту ”

Зміст роботи

1. Вивчення витрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня на основі наведених спостережних листів фотографії робочого часу (ФРЧ) (табл.1.1, табл.1.2, табл.1.3).

Таблиця 1.1

Спостережний лист ФРЧ віце-президента з виробництва

з\п

Що спостерігалось Поточний час, год.хв. Тривалість, хв. Індекс
1 2 3 4 5
1 Початок робочого дня

Прийшов на роботу

900

902

2 Ознайомлення з кореспонденцією 916
3 Розпорядження про передачу інформації в основні цехи, планово-виробничий та диспетчерський відділи 932
4 Узгодження питань з віце-президентами (з економіки, технічного розвитку, маркетингу, в телефонних розмовах) 945
5 Підготовка наради з виробничих питань з начальниками основних цехів із залученням керівників і провідних спеціалістів планово-виробничого і диспетчерського відділів, а також головного технолога, конструктора і начальника транспортного цеху 957
6 Узгодження питань з постачальниками- посередниками про забезпечення робочого дня комплектуванням (деталями, тощо) 1001
7 Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі 1033
8 Підготовка наказів, розпоряджень, інструкцій та іншої документації за результатами наради із секретарем, референтом, спеціалістами 1048
9 Вивчення інформації про хід виробництва на початок робочого дня 1110
10 Прийняття рішень із забезпечення ритмічного і якісного виробничого процесу (усунення відхилень, ліквідація проблем постачання) 1112
11 Розгляд і уточнення списків працівників підрозділів і служб на преміювання за минулий місяць 1121
12 Відвідування президента з метою уточнення виробничих проблем 1141
13 Телефонні розмови на виробничі теми 1201
14 Творча робота (обдумування стратегії розвитку виробництва, можливості залучення інвестора, вирішення проблем вдосконалення організації виробництва) 1231
15 Прийом кваліфікованих інженерів і робітників для отримання їх пропозицій із вдосконалення виробничого процесу 1256
16 Ознайомлення з інформацією про результати виробничої діяльності в першій половині дня 1301
17 Обідня перерва 1400
18 Нарада у президента з питань нової емісії акцій і залучення вітчизняних та іноземних інвесторів 1435
19 Зустріч з підприємцями, представниками іноземних фірм і посередницьких структур з метою пошуку кращих варіантів забезпечення виробництва, запровадження технології випуску нових виробів 1506
20 Підписання договорів з іншими підприємствами, посередницькими і фінансовими структурами тощо, пов’язаних з вдосконаленням виробничого процесу 1525
21 Ознайомлення з інф-цією про хід вир-ва 1541
22 Обхід цехів, виробничих дільниць та інших служб, які йому підпорядковуються 1636
23 Телефонні розмови з іншими віце-президентами, керівниками служб з метою усунення недоліків тощо 1645
24 Контакти з органами місцевої влади 1727
25 Прийом представників екологічної служби, санепідемстанції 1736
26 Перевірка протікання процесу виготовлення виробів (ритмічність, темп) 1746
27 Прийняття рішеня з вдосконаленя виробничого процесу за підсумками роб. дня 1759
28 Підведення підсумків через селектор з президентом та ін. віце-президентами 1811

Таблиця 1.2

Спостережний лист ФРЧ начальника механічного цеху

з\п

Що спостерігалось Поточний час, год.хв. Тривалість, хв. Індекс
1 2 3 4 5
1 Початок робочого дня

Прихід на роботу

900

907

2 Обхід цеху 953
3 Ознайомлення з кореспонденцією 1013
4 Підготовка наради з виробничих питань з начальниками дільниць і майстрами 1018
5 Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі 1103
6 Проведення атестації робітників цеху 1216
7 Телефонні розмови на виробничі теми 1229
8 Ознайомлення з інформацією про результати діяльності цеху в першій половині дня 1301
9 Обідня перерва 1405
10 Нарада у технічного директора з питань вдосконалення організації виробничого процесу 1447
11 Телефонна розмова з технічним директором з питань доставки матеріалів 1531
12 Прийом робітників цеху і вирішення конфліктних ситуацій 1535
13 Обхід цеху з представниками органів технагляду 1604
14 Робота з документами, літературою і т. ін. 1633
15 Телефонні розмови 1647
16 Обхід цеху. Перевірка протікання процесу механічної обробки виробів 1731
17 Оформлення документації про техніко-економічну діяльність цеху 1746
18 Складання плану роботи на наступний день 1806

Таблиця 1.3

Спостережний лист ФРЧ майстрів механічного цеху

з\п

Що спостерігалось Поточний час, год.хв. Тривалість, хв.. Індекс
1 2 3
1 Початок робочого дня

Прихід на роботу

900

901

2 Обхід робочих місць. Перевірка приходу робітників цеху 911
3 Видача завдань для виконання, інструментів і матеріалів робітникам цеху 933
4 Оформлення документації з прийому матеріалів і литва 958
5 Нарада в начальника цеху з виробничих питань 1046
6 Обхід робочих місць. Перевірка виконання операцій робітниками 1125
7 Телефонна розмова з начальником цеху з питань отримання нових токарних верстатів 1130
8 Підготовка і підписання документів про відправлення готової продукції на склад 1155
9 Обхід робочих місць 1217
10 Оперативне вирішення питань про ремонт свердлильного верстата 1238
11 Обхід робочих місць. Ознайомлення з виконанням завдань робітниками в першій половині дня 1256
12 Обідня перерва 1402
13 Обхід робочих місць 1421
14 Вивчення конструкторської документації на виготовлення нових виробів 1455
15 Телефонна розмова з начальником цеху з питань освоєння нових виробів 1502
16 Оформлення документів про отримання додаткових комплектів спецодягу 1524
17 Обхід робочих місць 1546
18 Розгляд і уточнення списку робітників на преміювання за минулий місяць 1604
19 Формування списку робітників, що претендують на підвищення кваліфікаційного розряду 1625
20 Телефонні розмови 1633
21 Обхід робочих місць. Спостереження за виконанням робітниками операцій 1659
22 Оформлення документації (виписка нарядів, актів прийому і здачі тощо) 1722
23 Обхід робочих місць. Прийом інструментів та обладнання 1757
24 Підписання документів про відправлення готової продукції на склад 1813

2. Обробка результатів ФРЧ.

2.1. Визначення тривалості кожної категорії робочого часу.

2.2. Присвоєння кожному виду робочого часу певного індексу (за прийнятою індексацією).

2.3. Зведення однойменних витрат і втрат часу, яке полягає в групуванні індексів і визначенні сумарної тривалості кожної категорії робочого часу (результати зведення представляються в табл.1.4).

Таблиця 1.4

Зведення витрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня

Категорії робочого часу Величина витрат і втрат робочого часу
з\п Віце-президент з питань виробництва Начальник механічного цеху Майстер у механічному цеху
хв. % хв. % Хв. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ПЗ
2 ОП
3 ОРМ
4 ПВ
5 ВОТП
6 ВПД
7

2.4. Визначення питомої ваги кожної категорії витрат і втрат робочого часу.

3. Висновки про використання робочого часу менеджером. Розробка рекомендацій зі зменшення витрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня.

Формат: doc

Тип завдання: ІНДЗ

Предмет: Основи менеджменту

Кількість сторінок: 7

Кількість використаної літератури: 0

Рік написання: 2009

Країна та місто: Україна, Рівне

ВУЗ: НУВГП

Ціна: 3 $ (можлива купівля частинами)

Купити,
отримати файл(-и)
на E-mail / Viber / Telegram / Skype

Як хочете оплатити:

на картку Приватбанкуна телефонна ЯД

Відправляємо файли протягом 3-х годин після оплати!

Графік роботи: 9.00 - 22.00

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *