Готова робота!

Бізнес-план вирощування курчат-бойлерів (дипломна)

Купити за 539 грн.
views 52

Дипломна робота

на тему “Бізнес-план інвестиційного проекту”

(на прикладі ТОВ  “Агропромінвест” (вирощування курчат-бойлерів))

ЗМІСТ

ВСТУП….4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. 6

1.1. Інвестиції як інструмент розвитку підприємства, їх основні форми та види……6

1.2. Інвестиційна стратегія підприємства, її сутність та принципи формування 13

1.3. Система показників оцінки ефективності інвестування та методика їх розрахунку  24

РОЗДІЛ 2. БІЗНЕС-ПЛАН ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА “АГРОПРОМІНВЕСТ” 30

2.1. Аналіз ринку функціонування новоствореного підприємства “Агропромінвест”…..30

2.2. Аналіз конкурентоспроможності продукції новоствореного підприємства “Агропромінвест”48

2.3. План маркетингу……55

2.4. Виробничий план ТОВ “Агропромінвест”…. 62

2.5. Організаційний план ТОВ “Агропромінвест”….. 64

2.6. Оцінка ризиків в діяльності підприємства “Агропромінвест”.. 70

2.7. Фінансовий план ТОВ “Агропромінвест”….. 72

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ “АГРОПРОМІНВЕСТ”…. 78

3.1. Аналіз та оцінка якості бізнес-плану підприємства “Агропромінвест” 78

3.2. Типові помилки в бізнес-плануванні…… 85

3.3. Вдосконалення системи бізнес-планування на підприємстві “Агропромінвест”……. 92

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ….97

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…. 100

Додатки

Додаток 1. Баланс підприємства

 

ВСТУП

Перехід України до ринкових відносин означає корінні зміни в усіх галузях народного господарства. Відповідно до урядової політики з 1992 року в народному господарстві широко застосовуються вільні ціни, що сприяє посиленню зацікавленості підприємств у збільшенні випуску продукції та надання послуг і підвищенню ефективності діяльності при умові створення ринкового середовища.

Розвиток ринкових відносин в економіці України супроводжується гострою кризовою ситуацією у всіх її галузях. Так, наприклад, спостерігається тенденція спаду купівельної спроможності населення, а отже і значне зменшення споживання населенням основних продуктів харчування. В значній мірі це залежить від незадовільного ведення господарської діяльності на підприємствах промисловості. До цих пір залишаються недостатньо дослідженими проблеми адаптації  промислових підприємств до умов зовнішнього середовища, що постійно змінюються; методи формування товарного асортименту, які забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємств; питання ефективності використання наявних ресурсів на основі програми маркетингу. Для досягнення більшого ефекту всі ці проблеми необхідно вирішувати ще на етапі проектування підприємства шляхом визначення його конкурентоздатності в майбутній діяльності, переваг продукту підприємства перед аналогічними продуктами конкурентів тощо.

При цьому конкуренція проявляється на різноманітних ринках, по основним напрямкам діяльності (обсяги виробництва, потужність підприємства, платоспроможність, рівень продуктивності праці персоналу, рекламна діяльність, якість планування, технічної бази і т. д.) тощо. Саме від того, на скільки правильно була оцінена конкурентоспроможність підприємства на етапі його проектування і залежить успіх його подальшої діяльності на ринку.

Актуальність зазначених проблем і обумовила вибір теми дипломної роботи, а коло проблем, які потрібно вирішити, визначили мету і завдання наукового дослідження.

При написанні дипломного проекту основною метою ставилося дослідження рівня конкурентоспроможності новоствореного підприємства та передумов його розвитку у майбутньому. Для реалізації мети дослідження були вирішені наступні задачі:

1.     Вивчення теоретичних передумов визначення конкурентоспроможності підприємства та її впливу на його діяльність у майбутньому.

2.     Аналіз ринку, на якому підприємство буде працювати, визначення конкурентних переваг підприємства стосовно конкурентів.

3.     Аналіз проекту впровадження підприємства на ринок, його конкурентоспроможності та передумов діяльності.

4.     Розробка бізнес-плану новоствореного підприємства виходячи із орієнтації на високу конкурентоздатність його продукції та ефективної діяльності в майбутньому.

Об’єктом дослідження стало підприємство “Агропромінвест”, яке за проектом буде працювати на ринку птахопродуктів і вирощувати курчат-бройлерів для споживачів Києва та Київської області.

Основними методами дослідження є методи економіко-статистичних групувань, економіко-математичні, порівняльної рейтингової оцінки, відносних і середніх величин, вибіркових спостережень та ін. Для розрахунків використано табличний процесор Microsoft Excel 7.0 для Windows 95, що входить до програмного пакету Microsoft Office для ПЕОМ.

При написанні роботи використовувались різноманітні підручники та посібники з теорії та практики управління як підприємством взагалі, так і виробництвом та конкурентоздатністю, зокрема. Також були використані статистичні дані Державного комітету статистики України та інша інформація, що була зібрана автором щодо розвитку ринку птахопродуктів та можливостей організації бізнесу на цьому ринку.

Купити за 539 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *