Готова робота!

Звіт з переддипломної практики

Купити за 113 грн.
views 60

Звіт з переддипломної практики (ТОВ “Дебет Плюс Центр”)

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Зміст

1. Призначення та задачі переддипломної практики …3

2. Характеристика робочого місця …5

3. Індивідуальне завдання…7

3.1. Аналіз поставленої задачі..7

3.2. Огляд існуючих аналогів….8

3.3. Розробка концепції рішення…9

3.4 Опис програмного забезпечення та апаратних рішень…10

Висновки..16

Список використаної літератури …18

Додатки…19

Додаток 1. Аналіз існуючих рішень та обґрунтування теми дипломного проекту

Додаток 2. Робочі алгоритми. Лістинг програми

 

Призначення та задачі переддипломної практики

Практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки студентів у вищих навчальних закладах і проводитися на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства в області розробки і використання програмно-апаратного забезпечення сучасних засобів комп’ютерної техніки, комп’ютерних систем та мереж.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; формування в них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах та виховання необхідності систематично поновлювати свої знання та вчасно їх застосовувати в практичній діяльності.

Основними завданнями переддипломної практики є:

 • систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, їх практичне використання при вирішенні конкретних інженерних, наукових, економіко-соціальних і виробничих питань;
 • розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментування, фізичного або математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на дипломне проектування;
 • здобуття навичок роботи з спеціальною науковою літературою, документацією, ознайомлення зі структурою та правилами оформлення ДСТУ 3008-95, документації з програмного забезпечення;
 • визначення готовності та спроможності випускника до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

Основні етапи діяльності під час проходження практики можуть бути наступні:

 1. Постановка задачі, її аналіз.
 2. Вивчення структури й особливостей клієнтського програмного забезпечення.
 3. Розробка вибраного програмного забезпечення.
 4. Розробка схеми взаємодії блоків системи тощо.

Відповідно до особливостей робочого процесу на підприємстві ТОВ Дебет Плюс Центр студенти, які тут проходять практику, повинні опанувати вирішення задач, а також здобути навички та уміння, що наведені нижче:

 1. Обґрунтування проектних рішень з питань розробки комп’ютерних інформаційних систем і технологій.
 2. Дослідження та впровадження технологій пошуку та менеджменту інформації.
 3. Аналіз предметних областей і їх формалізація при створенні автома­тизованих систем.
 4. Дослідження ефективності баз знань і баз даних.
 5. Проектування і розробка баз знань та даних.
 6. Розробка та відлагодження програмного інтерфейсу, візуальних компонент програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем і технологій.

Характеристика робочого місця

Компанія Дебет Плюс Центр – український розробник  ліцензійного програмного забезпечення. Основним продуктом фірми є програмний комплекс Д+ Підприємство….

….

Індивідуальне завдання

Аналіз поставленої задачі

Індивідуальне завдання полягало у тому, щоб написати програму, яка б обробляла базу документів (розміром в 3 мільйони записів). Результатом обробки мали бути сезонні коефіцієнти продажу кожного товару на кожному складі для будь-якого підприємства-клієнта.  Обов’язкова  умова задачі полягала у мінімально можливому часі  виконання. Також цю програму треба було інтегрувати  в основний продукт фірми – програмний комплекс Д+ Підприємство. Також зробити можливим роботу цієї програми під операційною системою Linux.

Завдання наступне: у базі є багато документів;  полями в таблиці розширення .dbf, яка відображає цю базу, є багато характеристик цих документів. Важливими для нашої задачі є такі характеристики: номенклатура товару, склад, на якому знаходиться товар, дата документу, кількість одиниць товару, назва документа(накладні на продаж товару, на відправляння  на інший склад, на залишки на конкретну дату та на прибуття товару на склад).  Спочатку треба було отримати такі данні: кількість проданого в кожному місяці за всі роки окремо кожного товару на кожному складі та кількість днів в кожному місяці за всі роки, в які товар був на складі, окремо кожного товару на кожному складі. Потім поділити ці показники для кожного місяця і знайти середнє арифметичне для однакових місяців для  кожного товару на кожному складі . Це і є сезонні коефіцієнти. Головною задачею також є ефективність алгоритму. Час виконання програми є великим, бо кількість документів близько 3 мільйонів. Отже, треба було досягти мінімального часу виконання.

Купити за 113 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *