Готова робота!

Значення упаковки товару (курсова)

Купити за 142 грн.
views 65
image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Курсова робота

на тему “Значення упаковки товару”

(на прикладі ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат»)

ВСТУП

ОСНОВНА ЧАСТИНА………6

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КУРСОВОЇ РОБОТИ…..….6

1.1. Маркетингові дослідження упаковки як елемента бренду…………6

1.2. Світовий досвід дослідження упаковки як елемента бренду…….14

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА………20

2.1. Тенденції розвитку ринку хлібобулочної продукції………20

2.2. Властивості упаковки та її вплив на конкурентоспроможність продукції компанії «Чернівецький хлібокомбінат»…….….23

РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ УПАКОВКИ ЯК ЕЛЕМЕНТА БРЕНДУ…..…44

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ.

Додаток А. Звіт про фінансові результати за 2008 рік

 

Вступ

Традиційне уявлення про упаковку пов’язано, перш за все, з її початковою функцією – бути оболонкою, контейнером для якого-небудь продукту. Тим не менш, стверджувати, що упаковка може бути важливішою за продукт було б надто сміливою думкою. Але досить цікаво розглянути упаковку не просто, як незначний додаток до продукту, але перш за все як могутній маркетинговий інструмент.

По суті, упаковка все частіше перетворюється в сполучну ланку, без якої стає неможливим переміщення товару від виробника до споживача. При цьому її функція постійно розширюється – від збереження і захисту продукту до задоволення всіх потреб замовника, доставки йому продукції бездоганної якості. Всі ці пункти ведуть до суттєвого перегляду значення упаковки в сучасному світі.

Сьогодні, коли без брендів неможливо уявити товарний ринок України, змінюється і роль упаковки. Відходить на другий план її основна властивість – зберігати продукт і підтримувати його первинні властивості. У зв’язку з цим застарілим є погляд на етикетку та упаковку як на різні елементи оформлення продукції. Насправді ключовим елементом бренду сьогодні є упаковка в широкому смислі це і етикетка, і упаковка в значенні тари, і, нарешті, дизайнерські й поліграфічно втілені ідеї бренду. Виробники, які не усвідомлюють, що змінилося значення упаковки в умовах сучасному ринку, ризикують залишитися поза конкурентною боротьбою. [5, 53]

Рівень життя населення постійно поліпшується. Зростають запити споживачів і до придбання товару. Упаковка сьогодні крім своїх основних функцій повинна виконувати масу додаткових. Крім усього іншого, споживач вимагає високоякісну «брендінгову» продукцію у відповідній упаковці. У зв’язку з цим виникає безліч недоліків у існуючих упаковках, такі, як погана асоціація з брендом, незручність використання, зберігання, вилучення вмісту упаковки. Перед нами стоїть проблема збільшення функціональності упаковки за рахунок її конструктивного рішення.

Об’єктом дослідження в рамках даної курсової роботи є ВАТ “Чернівецький хлібокомбінат”. Предметом дослідження є вплив упаковки товару на брендування підприємства, конкурентоспроможність його продукції та загального іміджу.

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що галузь виробництва хліба та хлібобулочних виробів поступово стає дуже конкурентним середовищем, і для досягнення бажаного рівня продажів необхідно постійно вдосконалювати технології як виробництва продукції, так і шукати нові стимули збуту товарів.

Метою вивчення є аналіз впливу використання упаковки на обсяги збуту товарів на підприємстві ВАТ “Чернівецький хлібокомбінат”.

Завданнями даного дослідження є вивчення теоретичної бази поняття упаковки як об’єкта маркетингу підприємства, визначення основних властивостей і ознак упаковки товару та їх вплив на сприйняття покупця.

Теоретичною базою курсової роботи будуть служити закони (ЗУ “Про регулювання цін на хліб та хлібобулочні вироби” тощо), літературні джерела, електронні матеріали з мережі Інтернет, а також науково-популярні журнали з маркетингу.

Методами дослідження при написанні даної роботи були: збір та аналіз інформації щодо використання упаковки як елемента брендування, опитування покупців щодо їх уподобань та впливу упаковки або бренду підприємства на їх вибір. Аналіз фінансової звітності демонструє ефективність використання упаковки для збільшення обсягів продажу продукції.

Курсова робота розподілена на три розділи – теоретично-методологічний, практичний та розділ пропозицій.

У першому розділі розглянуто теоретично-методологічну базу маркетингових досліджень упаковки як елемента бренду в Україні та у світі.

У другому розділі наведено практичне застосування знань щодо упаковки як елемента бренду на підприємстві ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», а також розглянуто ринок, на якому працює дане підприємство, його основні конкуренти та умови функціонування.

Третій розділ присвячений розробці пропозицій щодо активізації використання упаковки як елемента бренду на підприємстві ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат».

image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати
Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *