Готова робота!

Задачі з економіки підприємства

Купити за 284 грн.
views 97

Розв’язані задачі з економіки підприємства

Задача 1

Фінансовій службі підприємства доручено проаналізувати рівень ефективності управління оборотними активами у 2010 році. Користуючись  інформацією таблиці 1 необхідно:

Визначити показники оборотності оборотних активів підприємства, тривалість операційного та фінансового циклів підприємства. Проведені розрахунки оформити у вигляді таблиці 2.

Таблиця 1, (тис. грн.)

Показники 2010 рік
Обсяг реалізації без ПДВ 8000
Середні залишки виробничих запасів 900
Середні залишки готової продукції, товарів 840
Середні залишки дебіторської заборгованості 1300
Середні залишки кредиторської заборгованості 1450

Таблиця 2. Показники оборотності оборотних активів та довжини onepaційного i фінансового циклів підприємства

№ з/п Показники Значення
1. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів, разів
Період обороту виробничих запасів, днів
3. Коефіцієнт оборотності готової продукції, разів
4. Період обороту готової продукції, днів
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, разів
Період обороту дебіторської заборгованості, днів
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, разів
Період обороту кредиторської заборгованості, днів
9. Довжина операційного циклу, днів
Довжина фінансового циклу, днів

Задача 2

На основі наступних даних розрахуйте оборотність активів в днях і разах обороту.

Показники Минулий рік Звітний рік
Обсяг реалізації без ПДВ 9300 10600
Середня сума активів 10500 12500

Задача 3

Первісна вартість верстату становить 25000 грн. Сума коштів, яку очікує отримати підприємство від продажу об’єкту амортизації після закінчення корисного терміну його експлуатації – 5000 грн. Термін використання об’єкту – 5 років. Обчислити щорічні амортизаційні відрахування виробничим методом при умові, що верстат було придбано для виготовлення 100000 одиниць продукції. Протягом терміну експлуатації фактично виготовлено за 1-й рік 20000 од. продукції, за 2-й рік – 25000 од. продукції, за 3-й рік – 15000 од. продукції, за 4-й рік – 30000 од. продукції, за 5-й рік – 10000 од. продукції.

Задача 4

Первісна вартість об’єкту амортизації становить 30 тис. грн. Термін корисного використання об’єкту – 2 роки. Сума коштів, яку очікує отримати підприємство від продажу даного об’єкту після закінчення терміну його експлуатації – 3 тис. грн. Визначити амортизаційні щорічні відрахування методом зменшення залишкової вартості.

Задача 5

Первісна вартість об’єкта амортизації 13,2 тис. грн. Сума коштів, яку очікує отримати підприємство від продажу об’єкта амортизації після закінчення корисного терміну його експлуатації – 3,2 тис. грн. Термін використання об’єкту амортизації – 5 років. Обчислити щорічні амортизаційні відрахування кумулятивним методом.

Задача 6

Первісна вартість об’єкту амортизації становить 30 тис. грн. Термін корисного використання об’єкту – 4 роки. Сума коштів, яку очікує отримати підприємство від продажу даного об’єкту після закінчення терміну його експлуатації – 3 тис. грн. Визначити амортизаційні щорічні відрахування методом прискореного зменшення залишкової вартості.

Задача 7

Керівництво занепокоєне рівнем ефективності управління активами на протязі двох років, у зв’язку з цим фінансовій службі підприємства доручено проаналізувати рівень ефективності управління активами упродовж звітного року. Користуючись інформацією форм звітності, що наведена у додатках, необхідно:

  1. Розрахувати показники ефективності управління активами упродовж двох років.
  2. За допомогою системи інтегрального аналізу (моделі Дюпон-каскад), кількісно оцініть вплив рентабельності обороту та оборотності активів на рівень рентабельності активів.
  3. За результатами розрахунків зробіть висновки та надайте пропозиції щодо підвищення ефективності управління активами на підприємстві.

Розв’язок оформити у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1. Аналіз впливу рентабельності обороту і оборотності активів на рівень рентабельності активів торговельного підприємства (методом Дюпон-каскад)

№ з/п Показники За минулий рік За звітний рік Абсолютне відхилення
1. Сукупні активи, тис.грн.,ОАсер. 615,4 1647,0
2. Оборот від реалізації товарів, тис.грн.,Т 6754,6 9317,9
3. Чистий прибуток, тис.грн. 14,2 38,9
4. Рентабельність активів, Пр, %
5. Рентабельність обороту, Рто, %
6. Коефіцієнт оборотності активів, Коб
7. Зміна рентабельності активів за рахунок зміни рентабельності обороту
8. Зміна рентабельності активів за рахунок зміни коефіцієнта оборотності активів

Задача 8

Зробити аналіз беззбитковості підприємства за наступними вихідними даними.

Ціна одиниці виробу (без ПДВ) 150 грн.
Змінні витрати на одиницю 100 грн.
Річні постійні витрати 500 тис .грн.
Потужність підприємства 20 тис. одиниць за рік

а) Визначити обсяг виробництва, який забезпечує беззбитковість підприємства. Побудувати графік.

б)  Як вплине на розмір річного прибутку збільшення обсягу виробництва на 2%, якщо річна сума постійних витрат та ціна одиниці виробу залишаться без зміни.

Задача 9

У звітному році підприємством було реалізовано продукції на суму 1200 тис. грн. при середньорічної суми оборотних коштів 400 тис. грн. В наступному році планується збільшити обсяг реалізації продукції на 6%, тривалість одного обороту оборотних коштів скоротити на 6 днів.

Визначити потребу підприємства в оборотних коштах в наступному році.

Купити за 284 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *