Готова робота!

Розробка системи моніторингу та супервізорного управління процесом замішування тіста

Купити за 57 грн.
views 53

Курсова робота з дисципліни “Людино-машинні інтерфейси”

на тему “Розробка системи моніторингу та супервізорного управління процесом замішування тіста”

Зміст

  1. Вступ…3
  2. Апаратурна схема… 6
  3. Алгоритм функціонування…7
  4. Опис змінних PLC…8
  5. Реалізація проекту в SCADA Vijeo Citect …10
  6. Реалізація проекту в SCADA Zenon…16
  7. Висновки…22
  8. Список використаної літератури…23

Вступ

Моніторінг та керування технологічним процесом у сучасних системах автоматизованого управління можливе лише при збиранні в реальному часі та поданні інформації про процес або стан об’єкту операторові-технологу та реалізації команд у найбільш зручній формі. Основним засобом взаємодії оператора із системою є комп’ютери (персональні та спеціалізовані) із відповідною програмною підтримкою у вигляді SCADA/HMI програм .

В даному курсовому проекті розглянуто дві потужні SCADA програми: Zenon та Vijeo Citect.

Розглянемо детальніше процес приготування тіста. При безопарному способі тісто готують із всієї сировини, що передбачена рецептурою, в одну стадію. За цим способом пресованих дріжджів на розпушення тіста витрачається 20-30%, а рідких 35-40% від маси борошна в тісті залежно від сорту борошна, рецептури виробів. Тривалість бродіння тіста становить 2,5-3 год при температурі 28-32 °С. Такі великі витрати дріжджів пов’язані з неоптимальними умовами у безопарному тісті для їх життєдіяльності: густе середовище, у якому міститься сіль, а при виробництві цим способом булочних і здобних виробів також наявна значна кількість цукру і жиру.

У процесі бродіння тіста передбачається два послідовних обминання (перемішування) — через 60 і 120 хв після замішування. Вологість тіста має бути на 0,5-1,0% (залежно від сорту борошна) більша вологості хліба, передбаченої стандартом. Кінцева кислотність — не більша кислотності готових виробів за стандартом + 0,5 град.

Безопарне тісто можна готувати порційно або безперервним способом. Порційний спосіб рекомендується для виробництва булочних і здобних виробів, безперервний — для виробництва булочних виробів.

При порційному способі тісто готують у тістомісильних машинах з підкатни-ми діжами типу А2-ХТБ, або зі стаціонарними діжами — РЗ-ХТИ-3 з інтенсивною механічною обробкою тіста протягом 2-3 хв і в машинах інших марок. Якщо тісто замішують у підкатній діжі, тоді в ній воно і виброджує. У випадку, коли тісто замішують у машині зі стаціонарною діжею, для дозрівання його перевантажують у підкатну діжу або на транспортер, під час перебування на якому тісто виброджує.

При порційному безопарному способі приготування тіста у діжу дозують необхідну за розрахунком кількість води, дріжджі, попередньо розведені у 3-4-кратній кількості води з температурою 32-35 °С, або рідкі дріжджі, розчин солі, додаткову сировину і після цього вносять борошно. Внесену в діжу сировину змішують до утворення тіста, однорідного по всій масі. Початкова температура тіста — 30 ± 2 °С. Схема приготування тіста безопарним способом наведена на рисунку.

Замішене тісто дозріває 2,5-3 год. Якщо у процесі його бродіння передбачене обминання, тоді останнє роблять за 25-30 хв до кінця бродіння. При переробленні слабкого борошна тісто не обминають або обминають один раз. Для цього діжу з тістом подають до тістомісильної машини, де його перемішують 1-2 хв.

Якщо за рецептурою у виробах є велика кількість цукру, жиру, тоді вносити їх повністю при замішуванні тіста недоцільно. Великий вміст цукру і жиру в тісті пригнічує життєдіяльність його мікрофлори. Тому їх добавляють частково або повністю у вигляді виздоби при першому обминанні тіста. Під виздобою розуміють внесення в тісто цукру і жиру під час операції обминання.

У разі приготування тіста в машинах зі стаціонарними діжами операції обминання і виздоби стають проблематичними.

Готовність тіста визначають за об’ємом, який має збільшитись у 1,5 рази, за кислотністю, що має бути на 0,5 град > за передбачену стандартом для хліба.

При використанні безперервного способу приготування тісто замішують у машині безперервної дії А2-ХТТ, Х-26, И8-ХТА-12/1 або інших марок. Всі види сировини на замішування подаються одночасно.

Для дозрівання тіста застосовують бункери для бродіння тіста різних систем, корита тістомісильного агрегату ХТР або нестандартні ємкості.

Для поглиблення механічної обробки тіста після тістомісильної машини на деяких підприємствах встановлюють шнеки інтенсивної обробки.

Якщо застосувуються бункери для бродіння, то замішане тісто із тістомісильної машини нагнітачем тіста по тістопроводу подається в одну із секцій бункера для бродіння. Завантаження секцій бункера здійснюється послідовно. На момент готовності тіста у першій секції остання вивантажується і надходить під завантаження нової порції тіста. Виброджене тісто нагнітачем подається у лійку тісто-подільної машини.

У разі використання для бродіння тіста коритоподібних ємкостей замішане тісто надходить у ємкість, встановлену під кутом 2-3 (до горизонту. Завдяки цьому тісто, що в ній міститься, вільно тече до вихідного отвору в кориті, розташованому над лійкою тістоподільника. Тісто дозріває 3,0-3,5 год при температурі 27-29 °С.

Кінцева кислотність тіста регулюється часом бродіння, температурою тіста і дозою дріжджів.

При використанні для бродіння коритоподібного агрегату виникають труднощі при переході з одного виду виробів на інший. Перехід можна здійснити лише після повного вивантаження і зачищення апарату. Ці обставини затримують широке впровадження таких апаратів для бродіння на підприємствах.

На деяких підприємствах вдало експлуатуються ланцюгові конвеєри з ємкостями для бродіння тіста. Конвеєр виконаний по типу шафи для остаточного вистоювання тіста. На ланцюгу конвеєра шарнірно підвішені ємкості для бродіння тіста (горизонтально розташовані циліндри з нержавіючої сталі, зрізані у верхній частині).

Висновок

В ході виконання даного курсового проекту було використано 2 SCADA-програми: Zenon та Citect. Оскільки на цих двох програмах виконувався один проект, порівняймо їх функціональні можливості.

При виконанні проекту було виявлено, що Zenon має більш дружнє і зручне середовище, а можливість оновлення проекту без його перезапуску значно спрощує процедуру модернізації проектів у виробничих умовах. Значною перевагою Zenon-а є також те, що вся інформація, яка стосується змінної (коментарі, граничні значення, колір відображення, аварійні стани і т. д.) редагуються у властивостях самої змінної. Недоліком Zenon-а можна назвати хіба-що відсутність бібліотеки анімованих об’єктів.

Vijeo Citect має такі переваги: наявність великої бібліотеки анімацій та простота їх настроювання, простота вводу змінних завдяки табличним формам, не потрібно створювати додаткові сторінки для подій та аварій. Недоліки можна назвати такі: відсутність можливості оновлення проекту без перезапуску, для зміни властивостей змінних ( граничні значення, колір відображення, аварійні стани і т. д.) необхідно змінювати значну кількість об’єктів, що уповільнює процес створення проекту.

Купити за 57 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *