Готова робота!

Відповіді на тести з охорони праці

Купити за 57 грн.
views 106

Короткі відповіді на тести з охорони праці:

Електробезпека

1. Найбільш безпечний шлях проходження через людину, яка знаходиться у підключеному стані в електронному ланцюзі?
2. Який струм при частоті 50Гц починає здійснювати подразнювальну дію на людину?
3. На якій відстані від заземлювача любої форми (місця замикання) потенціал землі можна вважати рівним нулю?
4. На яку відстань забороняється приближатися до місця замикання струмоведучої частоти на землю (у закритому приміщенні)?
5. При якій величині електричного струму трапляються опіки тіла людини?
6. Нормований правилами опір захисного заземлення в електроустановках напругою до 1000В (при потужності джерела живлення вище 100КВ)?
7. При якій напрузі виникає максимальна кількість (75-85%) уражень електричним струмом?
8. На якій висоті над робочими місцями повинні бути розміщені на опорах електропроводки (над рівнем землі, підлоги, настилу, не менше)?
9. Яка величина опору заземлюючого пристрою повинна бути для електроустановок напругою до 1000В у пережіз заземленою нейтраллю?
11. Яка потрібна кваліфікаційна група по електробезпеці для самостійного обслуговування електроустановок напругою до 1000В?
12. Яка величина внутрішнього опору людини?
13. В яких випадках необхідно захисне заземлення у вибухонебезпечних приміщеннях?
14. Який розрахунковий опір тіла людини?
15. Яка періодичність контрольних випробувань гумових діелектричних перчаток?
16. Терміни вимірювання опору заземлюючих пристроїв електроустановок?
17. На якій висоті (над проходами) повинні бути виконані ізольваним дротом наружні електропроводки (над рівнем землі, підлоги, настилом)?
18. допустима величина опору ізоляції дільниці електричної мережі напругою до 1000В (Ом/фазу)?
19. В яких електричних мережах застосовується захисне заземлення?
20. Мета захисного заземлення?
21. Якої величини повинен бути опір захисного заземлення?
22. Середне значення порогового невідпускаючого постійного струму?
23. на якій висоті (по горизонталі) між крайньою точкою крана (або другої машини) й найближчим дротом лінії електропередачі напругою 1-20кВ забезпечується безпека?
24. Скільки вдувань повітря за хвилину?
25. В яких випадках необхідне заземлення у вибухонебезпечних приміщеннях?

Метеорологічні умови

1. Якою темпереатурою характеризується теплий період року?
2. Якою вважається оптимальна відносна вологість у приміщеннях?
3. При яких затратах енергії людина володіє найбільшою працездатністю (в комфортній зоні)?
4. Яка допускається гранична допустима вологість повітря в робочій зоні згідно санітарних норм?
5. Якими  параметрами характеризується легкі (категорія І) фізичні роботи по енерговитратам?
6. Яка допускається гранична відносна вологість повітря в робочій зоні згідно санітарним нормам?
7. Яким з перелічених приладів можна виміряти інтенсивність теплового випромінювання?
8. При якій температурі людина володіє найбільшою працездатністю (в комфортній зоні)?
9. Яким приладом вимірюється вологість повітря?
10. Яка оплимальна швидкість повітря в робочих приміщеннях в теплий період року?
11. Якими параметрами характеризується фізична праця середньої тяжкості (категорія ІІ) по енерговитратам?
12. Якими параметрами характеризуються перехідний і холодний період року?
13. Якою температурою характеризується теплий період року?
14. При якому атмосферному тиску у людини найбільша працездатність (в комфортній зоні)?
15. Якою температурою характеризується перехідний і холодний період року?
16. Яка оптимальна швидкість повітря в робочих приміщеннях в холодний період року?
17. Яка допучкається гранична температура повітря у робочій зоні в холодний і теплий період року?
18. Чи може підприємство, цех, дільниця, виробництво бути прийнято в експлуатацію, якщо на них не забезпечені здорові та безпечні умови праці?
19. Який об єм вироюничого приміщення передбачається санітарними нормами проектування на одного працюючого?
20. При якій відносній вологості людина володіє найбільшою працездатністю (в комфортній зоні)?
21. Яким приладом вимірюється атмосферний тиск?
22. Якою вважається оптимальн відносна вологість в приміщеннях?

Навчання з ОП

1. Яка періодичність повторних інструктажів на робочому місці?
2. Хто проводить вступний інструктаж?
3. Через який період після оформлення на роботу керівництво підприємствва забов’язане забезпечити проведення курсового навчання працюючих по ОП?

Організація розслідування нещасних випадків

 1. В який термін повинна розслідувати тяжкий (інвалідний) нещасний випадок?
2. Який нещасний випадок кваліфікується як пов’язаний з роботою?
3. В який термін комісія повинна розслідувати груповий нещасний випадок?
4. В скількох екземплярах на підприємствах складають акти про виробничий нещасний випадок по формі Н-1?
5. Де враховується і ким розслідується нещасний випадок, коли прцівник знаходиться у відрядженні?
6. Який нещасний випадок відноситься до побутового?
7. Які нещасні випадки підлягають розслідуванню і обліку на виробництві?
8. Як кваліфікувати нещасний випадок, який трапився на власному транспорті по при виконанні роботи по завданню адміністрації?
9. В який термін повинен бути розслідуваний нещасний випадок на виробництві?
10. В який профспілковий комітет підприємства повинен видати рішення по заяві потерпілого (у випадку його незгоди з висновком про нещасний випадок)?
11. В який термін комісія повинна розслідувати нещасний випадок з летальним настлідком?
12. Яка тривалість щорічної відпустки?
13. Яка гранична норма переносу вантажів вручну для чоловіків (по рівній поверхні)?
14. Розмір оплати потерпілому при нещасному випадку, зв’язаному з виробництвом?
15. В якій термін проходить мед нагляд особи, постіно працюючі з отрутохімікатами?
16. В який строк призначається повторна перевірка знань працівників з питань охорони праці в результаті незадовільних іспитів?
17. В кількох екземплярах на підприємстві складаються акти про нещасний випадок по формі Н-1?
18. Які нещасні випадки підлягають розслідуванню та обліку на виробництві?
19. В який термін комісія по розгляданню трудових суперечок повинна розглядати заяви трудящик?
20. Розмір оплати потерпілому при нещасному випадку, пов’язаному з роботою?
21. Як кваліфікувати нещасний випадок, пов’язаний з ударом блискавки?
22. Який метод аналізу травматизму пов’язаний з розрахунком показників частоти та травматизму?
23. У який термін комісія з розслідуваггя нещасного випадку на виробництві повинна провести розслідування і скласти акт по формі Н-1 у п’ятьох примірниках?
24. Хто входить до комісії по розслідуванню нещасного випадку на виробництві?
25. Скільки років акт по формі Н-1 підлягає зберіганню на підприємстві?

 Освітленість приміщень

1. Норма освітленості робочих приміщень конструкторських бюро, навчальних кабінетів, читальних залів, на робочих столах?
2. В яких одиницях вимірюється освітленість приміщень?
3. В який термін проводиться очищення ламп і освітлювальної арматури в виробничих приміщеннях?
4. Норма загальної освітленості для аудиторій, лабораторій, кабінетів, читальних залів (на партах і дошці)?
5. Яка періодичність очищення скляних віконних прорізів і світлових фонарів виробничих приміщень підприємств?
6. В який термін повинна вимірюватися освітленість на кожному робочому місці?
7. Яким приладом вимірється освітленість на робочому місці?
8. У яких одиницях вимірюється освітленість?

Основи законодавства про працю

1. Яка гранично – допустима норма (для дівчат віком до 18 років) переміщення вантажів почергово з іншою роботою?
2. В який термін призначається перевірка знань працівника з питань охорони праці в результаті незадовільних іспитів?
3. Як оплачується надурочна робота?
4. Яка тривалість робочого тижня при роботі в шкідливих умовах?
5. Який граничний вантаж допускається переносити жінкам у віці 18 років і більше?
6. Яка гранично – допустима норма (для однієї людини) при ручній переносі вантажів по рівній горизонтальній поверхні для юнаків до 18 років?
7. Як можна компенсувати роботу в святкові і вихідні дні на виробництві?
8. Якою максимальною тривалістю може бути перерва для відпочинку і приймання їжі?
9. Через який період після оформлення на роботу керівництво підприємства зобов’язане забезпечити проведення курсового навчання працюючих по охороні праці?
10. Скільки можна накласти стежень на одне порушення правил охорони праці?
11. Яка загальна кількість надурочних робіт допускається для робочих в календарний рік?
12. Яка гранична норма перенесення руками для чоловіків (по рівній поверхні)?
13. Якою тривалістю надається жінкам дородова відпустка?
14. Який період доби вважається нічним робочим часом?
15. На якій висоті необхідно встановлювати плакати по охороні апраці (на робочих місцях, біля машин, механізмів, пристроїв та ін.)?
16. Скільки треба проробити місяців в перший рік роботи, щоб отримати оплачу вальну відпустку?
17. Чи несе відповідальність робітник за невиконання своїх обов’язків по охороні праці?

Протипожежний захист

1. Скільки повітря в хвилину засобом “із рота в рот” чи “з рота в ніс” необхідно зробити отерпілому (дорослому чи дитині) при виконанні штучного дихання?
2. В який колір треба фарбувати балон, де зберігається ацетилен, і який повинен бути колір напису на балоні?
3. Які противопожежні заходи повинні застосовуватися на підприємствах (організаціях) згідно з правилами і нормами?
4. На якій відстані від джерел тепла з відкритим вогнем можуть установлюватись балони з газом?

Шум, вібрація

2. Де ставиться мікрофон при визначенні шумової характеристики машин у виробничому приміщенні?
3. Який виробничий шум найбільш небезпечний для організму людини?
4. З яким рівнем звука повинні зазначатися знаками небезпечної зони, де працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту від шуму?
5. При скількох децибелах (дБ) в робочій зоні навіть короткочасне знаходження працівника забороняється?
6. Який допускається сумарний час контакту працюючого з виробничним обладнанням?
7. В яких межах частоти коливань звук сприймається людиною?
8. В яких місцях замірюється рівень шуму виробничих приміщень?

Купити за 57 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *