Безкоштовно

Тести з господарської діяльності з відповідями

views 113

Відповіді на тести з господарської діяльності

на тему “Виконання робіт як вид господарської діяльності”

1. У якій формі виступає господарська діяльність?

а) духовній.

б) моральній.

в) певні роботи та посуги.

г) у вигляді товару.

д) вірні відповіді в та г

2. Без чого не зможе існувати господарська діяльність ?

а) ресурсів.

б) грошової стабільності в  продовж довгого періоду.

в) миттєвого доходу підприємства.

г) Правильної відповіді немає.

3. Господарська діяльність усіх видів регулюються:

а) Конституцією України.

б) Трудовим Кодексом України.

в) Цивільним Кодексом України.

г) Правильної відповіді немає.

4. Виконувати роботи господарської діяльності можуть:

а) фізичні особи.

б) юридичні особи.

в) всі відповіді вірні.

г) правильної відповіді немає.

5. Правове регулювання господарських відносин здійснюється з урахуванням:

а) майна, що є у державній власності і закріплене за вказаним підприємством.

б) суспільного розподілу праці та об’єктивно існуючих галузей народного господарства.

в) таких загальних, принципових положень, як значущість, підвідомчість,   підпорядкованість тих чи інших об’єктів, їх територіальне розміщення тощо.

г) особливості здійснення суб’єктами господарювання окремих видів цієї діяльності.

6. Виконання робіт – це:

а) одностороння угода.

б) двостороння угода.

в) багатостороння угода.

г) всі відповіді вірні.

д) правильної відповіді немає.

7.  Класичні ознаки господарської діяльності полягають у

а) виробництві продукції, виконанні робіт,  наданні послуг  для власних потреб виробника.

б) виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг не для власних потреб виробника, а для задоволення потреб інших осіб.

в) виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг  для власних потреб виробника що наслідує приватні інтереси виробника.

г)  виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг  для власних потреб виробника що наслідує та поєднує як приватні інтереси виробника, так і публічні інтереси (держави, суспільства, значних верств населення тощо)

8. Грошовий вираз майнової шкоди називають ще:

а) неустойка.

б) витрати.

в) збитки.

9. За предметом господарської діяльності розрізняють :

а) торговельну, банківську, страхову,

б) виробничу, торговельну, банківську,

в) страхову, інноваційну, концесійну діяльність

г) інноваційну, концесійну діяльність, спільне інвестування

д) всі відповіді вірні

е) немає правильної відповіді

 

Відповіді:

1. д) Господарська діяльність — будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов’язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Господарська діяльність

2. а) Згідно класичної схеми господарської діяльності підприємства.

3. г) Державним Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV

4. в) Господарською діяльністю може займатися як юридична так і фізична особа.

5. б) Оскільки за статтею 258 “Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин” пункт другий : 2. Правове регулювання господарських відносин здійснюється з урахуванням суспільного розподілу праці, що склався, та об’єктивно існуючих галузей народного господарства.

6. б) Форвардний контракт – це двостороння угода за стандартною (типовою) формою, яка засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) базовий актив (товари, цінні папери, кошти) у певний строк та на певних умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного контракту.

7. б) Класичні ознаки господарської діяльності, наголошуючи на її суспільно корисному характері, наводить авторитетний український учений В. С. Щербина: «Суспільно корисна господарська діяльність:

по-перше, полягає у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг не для власних потреб виробника, а для задоволення потреб інших осіб;

по-друге, виконується на професійних засадах;

по-третє, результати такої діяльності мають реалізовуватися за плату, тобто функціонувати як товар;

по-четверте, поєднує як приватні інтереси виробника, так і публічні інтереси (держави, суспільства, значних верств населення тощо)».

8. в) Грошовий вираз майнової шкоди називають ще збитками.

9. д) За предметом господарської діяльності розрізняють виробничу, торговельну, банківську, страхову, інноваційну, концесійну діяльність, спільне інвестування та ін. Залежно від ринку (внутрішній чи зовнішній), національної приналежності суб’єктів господарювання (вітчизняні товаровиробники/резиденти чи іноземні інвестори та нерезиденти) розрізняють господарську діяльність за участю вітчизняних товаровиробників (резидентів) і зовнішньоекономічну діяльність (за участю резидентів і нерезидентів), у тому числі іноземне інвестування (за участю іноземного інвестора).

10. x)

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *