Готова робота!

Складання програм мовою С++

Купити за 113 грн.
views 95

Практика

з предмету «Програмування та алгоритмічні мови»

на  тему «Складання програм мовою С++»

Варіант №8

Зміст

1. Вступ….3

2. Завдання 2. Розробити программу, яка вводить фактичні дані з таблиці, представленої у Вашому варіанті індивідуального завдання і виводить на екран таблицю, подібну до тієї, яка знаходиться в індивідуальному завданні (включаючи заголовок і примітки).

Проекты  поиска внеземных  сигналов
Год Научный руководитель Диаметр антенны(м) Рабочая частота(МГц)
1960 Дрейк 26 1420
1970 Троицкий 14 1875
1978 Хоровиц 300 1665
Примечание: от двух звезд до нескольких галактик

3. Завдання 3. Складіть програму, яка підраховує і виводить значення t1 і t2 по формулах, які приведені у Вашому варіанті індивідуального завдання. Визначите області допустимих значень параметрів формул і задайте довільні значення з цих областей. Параметри які мають імена: n і m – цілі, інші параметри – з плаваючою точкою. Значення параметрів з іменами x і y повинні вводитися з клавіатури, значення інших – задаватися як початкові значення при оголошенні відповідних змінних. Допускається (і навіть бажано) спростити / розкласти формули для того, щоб забезпечити мінімізацію об’єму обчислень .

4. Завдання 5. Побудувати програму, яка вводить координати точки (x, y) і визначає, чи потрапляє точка в заштриховану область на малюнку, який відповідає Вашому варіанту. Попадання на межу області вважати попаданням в область.

5. Завдання 6. Для ряду, члени якого обчислюються за формулою, відповідною Вашому індивідуальному завданню, підрахувати суму членів ряду з точністю до 0.000001 і суму перших 10 членів ряду. Якщо Ви вважаєте це необхідним, можете спростити або перетворити вираження.

6. Завдання 7. Для функції Y = f(X), графік якої приведений у Вашому індивідуальному завданні, вивести на екран значення Y для Х = 0, 0.25, 0.5, .. 19.75. необов’язкова для виконання додаткова вимога – отримати на екрані графік функції засобами текстового режиму.

7. Завдання 8. Оголосити масив цілих чисел і заповнити його випадковими значеннями. Розмір масиву і діапазон значень його елементів задані у Вашому варіанті індивідуального завдання. У індивідуальних завданнях вказано також, яку обробку масиву слід здійснити.

№ варианта Размерность массива Диапазон значений Что нужно сделать
8 100 – 100 -100 Заменить все элементы с отрицательными значениями средним арифметическим значением всех положительных элементов

8. Завдання 9. Створити квадратну матрицю цілих чисел розміром 9х9. В індивідуальних завданнях зазначено, яку обробку матриці потрібно виконати.

Заповнити матрицю випадковими числами. Відобразити симетрично відносно вертикальної осі сектори матриці, які лежать вліво і вправо від головної та побічної діагоналей.

9. Завдання 11. Виконати завдання лабораторної роботи №8 з додатковими умовами:

* Розмір масиву визначається на початку виконання програми як випадкове число в діапазоні 50 – 200;

* В тексті програми забороняється застосовувати операцію індексації.

10. Завдання 12. Розробити функцію, яка виконує ту обробку символьного рядка, яка визначена у Вашому індивідуальному завданні. При реалізації функції забороняється користуватися функціями бібліотек мови C.

Примітки:

1. У більшості завдань необхідно передбачити роботу функції при некоректному завданні її параметрів.
2. У тих завданнях, де застосовано термін “слово”, під ним розуміється будь-яка послідовність символів, обмежена будь-яким числом пробілів і / або початком / кінцем рядка.

8. Висновок…..24

9. Література….25

Купити за 113 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *