Безкоштовно

Ринкова економіка і громадянське суспільство

views 82

Реферат

на тему «Ринкова економіка і громадянське суспільство»

План

1.     Вступ

2.     Соціальна ринкова економіка

3.     Економічна політика держави та необхідність переходу до ринкових відносин у суспільстві

4.     Ринкова економіка і демократичне суспільство

5.     Висновок

6.     Список використаної літератури

 

4. Ринкова економіка і демократичне суспільство 

Співробітництво України з країнами світу, міжнародними організаціями є вагомою умовою успішного розв’язання багатьох проблем не лише зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного характеру, а й внутрішнього. У ст. 18 Конституції України закріплено положення про те, що зовнішньополітична діяльність нашої держави спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного та взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами й нормами міжнародного права.

За роки незалежності Україна налагодила відносини з 166 країнами, стала членом близько 100 міжнародних організацій, учасником майже 50 багатосторонніх економічних договорів, уклала й виконує більш як 2 тисячі двосторонніх угод, бере активну участь у роботі Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку, Міжнародного торговельного центру, Європейської економічної комісії ООН, Багатостороннього агентства з інвестиційних гарантій, Світової організації інтелектуальної власності, Міжнародного агентства з атомної енергії, Програми розвитку ООН, ряду інших органів, фондів та програм.

Заслуговує на увагу перспектива входження України до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), що об’єднує нині 31 найрозвиненішу державу світу, частка яких становить 2/3 світового виробництва товарів та послуг.

ОЕСР надає урядам країн-членів рекомендації з вивчення, розробки та покращення соціально-економічної політики. Вони включають в себе позитивний досвід, пошук шляхів розв’язання спільних проблем, поради щодо координації внутрішньої та міжнародної політики.

У рамках організації керівництво та представники урядів проводять неформальні дискусії зі своїми колегами з інших держав-членів щодо спільних економічних проблем та шляхів їхнього розв’язання.

В ОЕСР не видають зобов’язувальних резолюцій, натомість розробляють рекомендації для урядів держав світу щодо удосконалення соціально-економічної політики. Ці рекомендації поєднують у собі позитивний досвід, допомагають знайти шляхи подолання спільних проблем, скоординувати внутрішню та зовнішню політику. Дискусії у рамках ОЕСР спонукують уряди держав-членів до укладання угод щодо застосування єдиних «правил гри» у питаннях міжнародного співробітництва, наприклад, щодо боротьби з корупцією, експортних кредитів, руху капіталів, прямих іноземних інвестицій .

ОЕСР активно співпрацює з державами світу, які не є членами організації, у рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо.

Також обговорюються й визначаються напрями політичного, економічного та соціального розвитку, узгоджується політика різних країн, координується внутрішня політика, яка в сучасних умовах є базою існування розвинених держав.

Головною умовою членства в цій організації є дотримання принципів ринкової економіки та демократії в суспільстві.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) активно співпрацює з ОЕСР з 1994 року в усіх тих формах, які можливі на неофіційній, неформальній основі співробітництва (участь у семінарах ОЕСР, які провадяться в регіональному центрі ОЕСР у Будапешті, участь у роботі Глобального форуму ОЕСР).

Водночас слід зазначити, що відсутність орієнтованої на сучасні реалії концепції (засади) зовнішньої політики держави зумовлює спонтанне коливання зовнішньоекономічних пріоритетів України, періодичне протиставлення «східного» та «західного» напрямів економічної стратегії й негативно впливає на стабільність відповідних відносин, викликає сумніви у держав світу стосовно надійності нашої країни як партнера.

Список використаної літератури

1.     Башнянин Г.І. Політична економія. Частина І. – К., 2000.

2.     Економічна теорія. Підручник. – Харків, 2001.

3.     Мочерний С.В. Основи економічної теорії. – К.: 1998

4.     Гальчинський А.С.,Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Вища шк., 1995.

5.     Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. -К.: Основи, 1994.

8.     Ситник П.К. Громадянське суспільство і держава: особливості їх взаємодії/П. К. Ситник//Національна безпека України. – Київ, 2004

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *