Готова робота!

Рішення задач з економічної теорії

Купити за 170 грн.
views 122

Рішення 13 задач з економічної теорії

Задача 1. Задайте функцію попиту графічним способом.

Ціна (P) Попит (Q)
100 2
50 5
25 10
20 12
10 15
5 20

Використовуючи графік, поясніть, як вплинуть на величину попиту такі нецінові фактори:

  • Збільшення доходів покупців
  • Зменшення кількості споживачів товарів

Задача 2. Задайте функцію пропозиції графічним способом.

Ціна (P) Пропозиція (Q)
100 30
50 20
25 10
20 8
10 6
5 2

Використовуючи графік, поясніть, як вплинуть на величину пропозиції такі нецінові фактори:

  • Зменшення державою податків
  • Збільшення цін на ресурси

Задача 3. На ринку туристичних послуг попит задано формулою Q=40-4Р, а пропозицію – Q=10 +2Р. Виконайте наступні завдання:

  • Визначте рівноважну кількість і рівноважну ціну на ринку туристичних послуг.
  • Покажіть ціну ринкової рівноваги графічно.
  • Що відбудеться на ринку туристичних послуг, якщо держава встановить фіксовану ціну на товар у розмірі 4 грн.

Задача 4. Базуючись на використанні схеми кругообігу товарів і ресурсів у ринковій економіці, визначте, скільки заробітної плати отримують домогосподарства, якщо підприємці реалізували 25 млн. одиниць продукції ціною 25,5 грн., а для здійснення процесу виробництва вони закупили ресурси, за які виплатили 76,4млн. гр. од. процентів, 98,1 млн. гр. од. ренти і 187,9 млн. гр. од. прибутку.

Задача 5. Результати діяльності підприємця за рік подано в таблиці:

п/п

Показники Одиниця вимірювання Сума
1 Обсяг реалізації шт. 12000
2 Ціна грн. 45
3 Виручка від реалізації тис. грн. 540,0 (12000*45)
4 Бухгалтерські витрати тис. грн. 305,0
5 Бухгалтерський прибуток тис. грн. 235,0 (540-305)
6 Податки тис. грн. 94,0
7 Чистий прибуток тис. грн. 141,0 (235-94)
8 Приховані витрати тис. грн. 5 (можлива заробітна плата)
9 Економічний прибуток тис. грн. 230 (235-5)

Підприємець отримав запрошення на роботу в перспективне підприємство, де йому обіцяють місячну зарплату 5000 грн. Якщо він погодиться на пропозицію, то зможе продати власний бізнес за 800 тис. грн. і вилучені гроші покласти на депозитний рахунок в банк під 14% річних.

Який варіант є економічно вигіднішим підприємцю?

Задача 6. На підставі даних таблиці

Підприємство Середньорічна вартість основних вироби, фондів Вартість готової продукції Кількість зайнятих, чол.
1 70,000 910000 350
2 50000 400000 250

• Розрахуйте показники фондоозброєності, фондовіддачі та продуктивності праці.

• Визначте, на якому з підприємств основні виробничі фонди використовуються ефективніше.

Задача 7. Постійні витрати фірми становлять 240 грн. щомісяця, а змінні витрати подано в таблиці (грн.):

Обсяг виробництва, шт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Змінні витрати, грн. 901 120 145 168 190 209 226 280 305 375 453
Загальні витрати, грн.
Середні витрати,грн.

• Заповніть таблицю і обрахуйте, на якому обсязі виробництва варто зупинитись фірмі, якщо ціна одиниці товару на ринку становить 62 грн.

Задача 8. Результати діяльності підприємця за рік подано в таблиці:

№п/п Показники Одиниця вимірювання Сума
1 Обсяг реалізації шт. 12000
2 Ціна грн. 45
3 Виручка від реалізації тис. грн.
4 Бухгалтерські витрати тис. грн. 305,0
5 Бухгалтерський прибуток тис. грн.
6 Податки тис. грн. 94,0
7 Чистий прибуток тис. грн.
8 Приховані витрати тис. грн.
9 Економічний прибуток тис. грн.

Підприємець отримав запрошення на роботу в перспективне підприємство, де йому обіцяють місячну зарплату 5000 грн. Якщо він погодиться на пропозицію, то зможе продати власний бізнес за 800 тис. грн. і вилучені гроші покласти на депозитний рахунок в банк під 14% річних.

Який варіант є економічно вигіднішим підприємцю?

Задача 9. Менеджер автосалону отримував зарплату 650 грн. в місяць Він вирішив відкрити майстерню по ремонту автомобілів у власному гаражі, який до цього здавав в оренду за 60 грн. в місяць. Щоб закупити необхідний інвентар та обладнати майстерню, менеджер зняв з банківського рахунку 6000 грн. (банк нарахував 15% річних). За рік він отримав виручку від реалізації послуг у розмірі 38 тис. грн., витрати становили 27 тис. грн. Дайте відповідь: чи варто було починати менеджеру власну справу?

Задача 10. На ринку сільськогосподарських угідь попит на землю описується формулою QD=240-20R, а пропозиція Qs =80, де R – рента за 1 га (тис. грн.), а Q – кількість землі в гектарах. Визначте:

1) Рівноважну ставку ренти.

2) Ціну 1 га землі, якщо ставка банківського відсотка становить 20%.

3) Що відбудеться на ринку сільгоспугідь, якщо держава встановить максимальний рівень ренти 5 тис. грн. /га.

Задача 11. Відповідно до орендного договору, укладеного на один рік, орендна плата на земельну ділянку та розташованих на ній споруди становить 3100 гр. од. Вартість споруд – 11 тис. гр. од. Строк їх придатності 20 років. Позичковий процент – 10% річних. Визначте земельну ренту у складі орендної плати. Яка різниця між орендною платою ста рентою?

Задача 12. Комерційний банк залучив від населення на 240 тис. грн. вкладів під 20% річних і надав клієнтам 210 тис. грн. кредитів під 25% річних. Визначте прибуток банку.

Задача 13. Страхова компанія «Надія» за власні кошти купила 50000 акцій ВАТ «Україна» на первинному ринку цінних паперів, заплативши 2,6 млн. грн. Через рік страхова компанія отримала 400 тис. грн. дивідендів. Визначте:

а) номінальну вартість акцій ВАТ «Україна»;

б) курсову вартість акції, якщо ставка банківського відсотка становить 12,5%

Купити за 170 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *