Безкоштовно

Програмне забезпечення роботи туристичного оператора

views 77

Курсова робота на тему “Програмне забезпечення роботи туристичного оператора”

Вступ

Туризм – це глобальний комп’ютеризований бізнес, у якому беруть участь найбільші авіакомпанії, готельні системи та туристичні корпорації всього світу. Сучасний туристичний продукт стає більше гнучким і індивідуальним, більше привабливим та доступним для споживача.

Розвиток інформаційних технологій у туризмі повинен бути одним з першочергових, на чому акцентується увага у цій статті. Тут розповідається про процес автоматизації фірм за допомогою програм, що використовуються в роботі туристичної фірми, про створення ефективного інтерфейсу, а також про стан і перспективу використання інформаційних систем туристичного бізнесу.

Актуальність роботи

Організатори туризму користуються великим спектром інформаційних послуг. Формуючи туристичний продукт, вони вивчають спеціальні

професійні путівники. Всесвітній туристичний путівник “World Travel Guide”,

який щодва роки перевидає видавництво “Columbus Press”, містить детальні описи за однаковими схемами 200 країн, туристичних центрів і територій. Видаються також різноманітні каталоги туристичних агентств і туристичних операторів, розклади руху транспорту різних країн і навіть всього світу. Такі розклади є в електронному вигляді на CD-дисках, а також у глобальних світових інформаційних системах, системах автоматизованого бронювання туристичних послуг (Amadeus, Sabre та ін.)

Інформаційні і комп’ютерні технології у туризмі використовують для

збору не тільки зовнішньої інформації, але і для аналізу внутрішньої інформації, а також для створення системи управлінської інформації (СУІ).

Сьогодні практично не існує туристичних фірм, які не використовують комп’ютерні технології у повсякденній діяльності. Вони активно освоюють новітні інформаційні технології – наприклад, відкривають власні філії та відділення з базами даних, через котрі можна одержати не тільки

З 1999р. туристична інформаційна система є органом, який має бази даних з різноманітними пропозиціями туристичних організацій України.

Велике значення мають сучасні електронні засоби інформації, до прикладу, мережа Інтернет, багато тисяч сайтів якої пропонують користувачам детальний опис туристичних центрів, туристичних послуг, пам’яток і навіть віртуальні подорожі, наприклад, електронними музейними експозиціями. У мережі Інтернет можна не тільки вибрати собі подорож і турагенство, а й забронювати туристичну поїздку, квитки, оплатити послуги.

Зараз є близько 44тис. турагенст на землі і 4 глобальних системи бронювання. В Україні представлена тільки одна система резервування – AMADEUS. Через цю фірму замовляють послуги 490 авіакомпаній, 51 тис. готелей та 50 прокатних фірм та ін. Послугами цієї системи користуються дедалі більше країн світу.

Постановка задачі

У основі будь-якої аналітичної системи лежить база даних. Інтелектуальна система (ІС) – система, що базується на знаннях і використовується для

підтримки прийняття рішень та отримання нових знань на базі методів інженерії знань. Термін “інтелектуальна система” проілюстрований на рис.1.

Рис. 1. Структура бази інформації та даних

На сьогодні розроблено багато прикладних систем автоматизації та

аналізу туристської діяльності, проте жодна з них не може претендувати на термін “інтелектуальна”, оскільки опрацьовує зазвичай лише певну частину туристичної сфери. Тому метою роботи є аналіз стану сучасного ринку програмного забезпечення з автоматизації туристської організації та визначення кола задач, які ще потребують опрацювання.

Інформаційне поле туристичного бізнесу – це сукупність документованої (зафіксованою на матеріальному носієві з реквізитами) і не документованої інформації про процеси і об’єкти, що мають істотне значення для туристської діяльності. Туристська діяльність – це “туроператорська і турагентська діяльність, а також інша діяльність щодо організації подорожей”

Рис. 2. Загальна схема комплексу автоматизованих робіт у туристичному бізнесі

Стандартне та спеціальне ПЗ повинні забезпечити таку внутрішньо офісну діяльність і такі комунікації між окремими суб’єктами туристичного ринку в ланцюжку “тур-агент – туроператор – постачальник послуг”, які, своєю чергою, дають змогу:

– зберігати дані у єдиній інформаційно-технологічній системі;

– оперативне опрацювання й передачу цих даних;

– використовувати стандартні технологічні прийоми для виконання тих або інших операцій;

– істотно зменшувати тривалість прийняття рішень

Розглянемо наявні на ринку програмного забезпечення продукти для автоматизації діяльності туристичного бізнесу.

Fidelio Front Office – система автоматизації роботи служби прийому і розміщення гостей. Її обрали Hilton International, InterContinental, Mandarin Oriental, Forte, CIGA і багато інших міжнародних мереж готелів, а також і незалежні готелі по всьому світу. Українськими користувачами системи стали як готелі міжнародних мереж, так і незалежні готелі і готельні комплекси –”Аеростар” (Харків), “Золоте Кільце” (Луганськ), “Президент” (Донецьк), “Київ”, “Либідь” (Київ) та інші.

Рис. 3. ПЗ автоматизації діяльності туристичного бізнесу

Fidelio Front Office дає змогу прискорити і спростити виконання функцій персоналу, необхідних для обслуговування гостей, керування службами готелю і підвищує ефективність роботи всього готелю, вести індивідуальні і групові резервування номерів, реєстрацію, розміщення і виписку гостей, а також здійснювати керування номерним фондом. Вона має потужний аналітичний блок.

Стандартний пакет системи Front Office має набір модулів, необхідних для керування готелем, що включає в себе “Бронювання”, “Службу прийому”, “Касові функції”, “Керування номерним фондом”, “Нічний аудит”, “Керування дозвіллям”, “Тарифи і Наявність кімнат”, “Групи і Блоки”, “Історія гостей і Профайли”, “Звіти і Безпека”. Front Office також може взаємодіяти з низкою централізованих систем бронювання (PIERRE, MARSHA і т.д.).

Система управлінського обліку Distant-Office дає змогу автоматизувати бізнес-процеси турагентства . CRM система Distant-Office дає змогу:

1. Швидко створювати і роздруковувати договори і заявки з туристами.

2. Автоматично підставляти дані туроператора.

3. Вести повний облік каси офісу.

4. Вести наскрізний документообіг і облік замовлень.

5. Управляти роботою кур’єрів і оптимізувати її.

6. Вести внутрішнє листування між співробітниками офісу.

7. Автоматично створювати звіти з продажу, розраховувати заробітну плату співробітників тощо.

8. Вести свою базу туроператорів, їх комісію та ін.

9. Забезпечити віддалене робоче місце бухгалтерові, менеджерам, директорові й іншим співробітникам.

10. Система має 3 рівні безпеки (необігове шифрування паролів, доступ тільки по IP адресам + можливість вибору динамічних паролів).

Конфігурація БТ: “Турагентство”3.30 призначена для комплексної автоматизації туристичних агентств [4]. Можливості:

– Ведення довідника послуг і їхніх властивостей. Набір властивостей для кожної послуги формується користувачем. Залежно від цих характеристик визнчаються ціни продажу і закупівлі цієї послуги. Можливість формування пакетів послуг (зв’язаних послуг), готових турів.

– Формування туристичного пакета. Можливість сформувати індивідуальний набір послуг або вибрати готовий тур. Розрахунок собівартості і прибутковості пакета. Печатка ваучерів, заявок, туристичних путівок, рахунків, договорів на обслуговування, у російськомовній і англомовній формах.

– Облік послуг у різних валютах в одному пакеті.

– Ведення взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками. Печатка звітів про взаєморозрахунки в різних валютах.

– Формування книги покупок книги продажів. Автоматичне формування рахівниць-фактур на комісійну винагороду.

Програма є доповненням до конфігурації “1С: Бухгалтерія 7.7” і дає змогу використовувати всі стандартні можливості системи.

Найбільшими комп’ютерними системами резервування (бронювання) на міжнародному ринку туризму є системи AMADEUS, Worldspan і Galileo.

Такі системи дають змогу резервувати всі основні сегменти туру – від місць у готелях і авіаперельотів до квитків у театр і страхові поліси. Фактично вони становлять загальну інформаційну систему, що пропонує найважливіші розподільні мережі для всієї туристичної торгівлі. Одним з’єднанням через модем із серверами, що мають відповідну базу даних, турагенти одержують доступ до інформації про наявність можливих послуг, вартості, якості, часі прибуття й відправлення за різноманітних туристичних послуг від своїх постачальників. Понад це, турагенти можуть зв’язатися із цими базами даних для того, щоб зробити й підтвердити своє замовлення.

Розглянувши наявні програмні продукти для автоматизації діяльності туристичного бізнесу, можна сказати, що основною задачею туроператора є формування турпродукту. Турпродукт формується шляхом вибірки даних із довідників і класифікаторів. Інформація у довідниках формується за даними умов контрактів із приймаючою стороною або з готелями. В міру надходження нової інформації (нові готелі, спеціальні пропозиції, зупинки продажів) ці довідники поповнюються в аналітичні пакети. На основі заповнених даних формуються аналітичні пакети. Слід передбачити різні схеми ціноутворення для різних об’єктів (наприклад, мати різні ціни для різних груп готелів, рейсів, установлювати різні націнки і знижки різних партнерів). При цьому різноманітті можливих варіантів, інструмент повинен забезпечувати повну прозорість інформації для фахівців, що займаються фінансами.

Збільшення кількості та швидкості оформлення заявок повинно забезпечуватися наступними шляхами:

По-перше, це функціональні можливості програмного забезпечення: дублювання однотипних заявок, використання готових пакетів, зручний і інтуїтивний-зрозумілий інтерфейс.

По-друге, це можливість передачі заявок, оформлених турагенством, безпосередньо у внутрішньоофісну систему туроператора.

Для вирішення цієї задачі існують три варіанти:

– Створення офф-лайнової системи. У цьому випадку турагенство заповнює форму заявки, розташовану на сайті туроператора. Ця заявка потрапляє в поштову систему туроператора, звідки передається безпосередньо в його базу даних.

– Створення повноцінного електронного магазину. У цьому випадку агентству доступні тільки реально існуючі на цей момент пропозиції туроператора.

Крім цього, у такій системі повинен бути реалізований пошук пропозицій тур оператора по всіх необхідних критеріях. Заявка, зроблена в подібній системі, потрапляє безпосередньо в базу даних туроператора.

– Третій варіант враховує як інтереси туроператора, так і інтереси агентства.

Туроператор на своєму сайті пропонує агентствам додатковий сервіс – можливість вибрати і скачати дані про ціни (зокрема про спеціальні пропозиції).

Крім цього, туроператор може відправляти свої спецпропозиції на Інтернет-ресурс, що поєднує дані від багатьох туроператорів. Обрані дані турагенство може завантажити у своє агентське програмне забезпечення.

Отже, процеси функціонування туристичного бізнесу та програмне забезпечення, що при цьому використовується, можна звести до схеми, поданої на рис. 4

Рис. 4. Об’єкти туристичної сфери та задачі, що перед ними ставляться

Сфери застосування інформаційних технологій у туристичному бізнесі подано на рис. 5.

Рис. 5. Сфери застосування інформаційних технологій в туристичному бізнесі

Ефективність програми по автоматизації турфірми

Компанія «САМО-Софт» – розробник програмного забезпечення для туристичного ринку спільно з популярної туристичної майданчиком Тонкощі (Tonkosti.ru) провели невелике соціологічне опитування на тему «Популярність і глибина використання спеціалізованого програмного забезпечення серед туристичних компаній». За два тижні було опитано і оброблено близько 1430 анкет учасників туристичного ринку. В ході опитування виявлялося, які програмні продукти сприяють підвищенню ефективності щоденної роботи співробітників компаній. А також, якими важливими функціями повинно володіти «ідеальне» програмне забезпечення для туристичних компаній, на думку самих користувачів.

Причиною даного опитування послужила необхідність зіставити погляди і потреби співробітників турфірм, реальних користувачів спеціалізованих програм з можливостями розробників і перспективами подальшого удосконалення розроблюваних програмних продуктів.

Вже ні для кого не секрет, що рік за роком туристичний ринок стрімко розвивається не тільки в офлайні, але і в Інтернет середовищі. Зростаюча конкуренція серед туристичних агентств змушує їх постійно шукати, тестувати і впроваджувати все нові й нові інструменти для підвищення оперативності роботи співробітників, залучення все нових і нових клієнтів, обліку та контролю за діяльністю, і, як результат, бажання отримати максимальну віддачу від використовуваних on- line і Внутриофисная систем.

Отже, одні з основних питань, звернених до професіоналів туристичного ринку:

Які IT-рішення Ви використовуєте в роботі (можна вибрати декілька пунктів)?

  • Back-офіс 10%
  • Туристичний «пошуковик» (один або декілька) 51%
  • Системи пошуку та бронювання турів на сайтах туроператорів 89%
  • Не використовую їх взагалі 4%

За співвідношенням отриманих відповідей чітко простежується тенденція активної роботи менеджерів туристичних компаній з системами On-line бронювання, розміщеними на web-сайтах туроператорів. Вибір даного інструменту для роботи пояснимо – агенту простіше забронювати відповідний тур відразу на сайті оператора, так би мовити «з перших рук», але всі чудово розуміють, щоб знайти той самий «відповідний тур», треба переглянути численні сайти туроператорів, порівняти складові туру, ціни і тільки потім забронювати. Це, як правило, і забирає велику частину часу агента з моменту отримання запиту від клієнта. Було б набагато зручніше, щоб всі пропозиції туроператорів були в єдиній базі, були на 100% актуальні і були доступні для бронювання. Тому друге місце за популярністю серед турфірм займають такі IT-рішення, як пошукачі. Під пошукачами прийнято розуміти спеціальні виділені сервіси, які збирають СПО туроператорів і транслюють їх агенту в виділеної єдиній системі. Одні з відомих пошукових систем – bronni.ру, андромеда, тури.ру, ехать.ру, tourindex та ін Такі системи можуть функціонувати самостійно, розміщуючись на незалежних спеціалізованих сайтах. Також їх можна використовувати у вигляді різних готових форми для розміщення їх безпосередньо на сайтах агентств. Менеджер через пошуковик за допомогою стандартного фільтру може зробити запит по важливих параметрах туру та отримати список підходящих під запит турів відразу по всіх туроператорам, що розміщують свої пропозиції в системі. Частина просунутих сервісів-пошуковиків відкрита для бронювання, і додатково агентству може нараховуватися підвищена комісія за бронь. Інша частина пошукачів виступає просто як інформаційного пошукача для відбору потрібних пропозицій. Такі ж on-line форми цих пошуковиків багато агентств намагаються розміщати на своїх сайтах, даючи можливість відвідувачеві сайту самостійно підібрати потрібний тур і навіть залишити на нього заявку. З одного боку, такі on-line сервіси зручні, тому що заощаджують час агента і дають клієнтові більше самостійності у виборі. З іншого ж боку, не всі пошукові сервіси можуть похвалитися оперативним оновленням даних, своєчасної обробкою вступників бронею, максимальною кількістю туроператорів в системі, можливістю формувати і вести на основі даних про туристів загальну клієнтську базу. А за ведення клієнтської бази і до цього дня відповідають так звані back-офісні (Внутриофисная) системи. Це спеціальні програмні рішення у вигляді простих і більш складних баз даних, які необхідні для збору, ведення і зберігання різного роду інформації про туристів, туроператорів, партнерів, обліку поточних взаєморозрахунків – всіх тих даних, за якими необхідно постійно вести облік, аналізувати, і на основі яких можна приймати різні фінансові та управлінські рішення.

У такому випадку, оптимальним IT-рішенням для співробітників турагентства може послужити «універсальний» програмний продукт, який об’єднає в собі більшість функціональних можливостей та інструментів, що використовуються кожен день. Деякі внутрішньоофісні системи включають в себе такі елементи, як CRM, вбудовані системи пошуку та бронювання турів, інтеграція з формами пошуку турів на сайті та платіжними системами, органайзери, системи нагадувань, планувальники завдань, є вбудовані шаблони різних документів і звітів. Такі внутрішньоофісні системи широко відомі – це САМО-Турагент, Рарус-Турагентство, Майстер-Агент, TourManager та інші, але вони істотно відрізняються один від одного логікою побудови бази даних, набором можливостей і функції, інтерфейсом і, що важливо, простотою використання, популярністю серед користувачів і підтримкою розробниками. Мета, яку переслідують творці таких програм – максимально спростити рутинну роботу менеджера, скоротивши час на оформлення клієнта, підбір та бронювання туру, знизити фактор людської помилки, мінімізувати ризики «втрати» бази клієнтів з відходом співробітників і ін Важливо і те, що розробники постійно дбають про розширення функціоналу програм, удосконалюючи їх і підлаштовуючи під потреби учасників ринку. За діаграмою ми бачимо, що тільки 10% з числа опитаних використовують такого роду IT-рішення. Якщо міркувати про причини таких показників, то здебільшого – це боязнь, небажання і відсутність мотивації співробітників турфірм вивчати програми і звикати до нових правил роботи, використання “старовинних” методів роботи (через документи word/excel, журнали обліку, outlook і ін) , частково це банальне незнання про існування таких систем або наявність власних програмних розробок (що стоять чималу суму), сильно обмежений бюджет компанії, нерозуміння керівників турфірм ваги та практичної ефективності від їх використання. Як показує практика, майбутнє в руках тих компаній, які про нього думають вже сьогодні.

Далі, з тими, хто стикався або щільно працює з back-офісними системами, ми хочемо зрозуміти, який функціонал в першу чергу необхідний співробітникам турфірм, щоб не боятися їх впроваджувати, більш ефективно працювати в них, і отримувати задоволення від простої та швидкої роботи.

Які функції, на ваш погляд, обов’язково повинні бути у сучасних систем back-офісу (можна вибрати декілька пунктів)?

  • Інтеграція з системами бронювання або базами даних туроператорів 66%
  • Інтеграція з бухгалтерськими програмами 52%
  • Розширені можливості: елементи CRM (системи управління взаємодією з клієнтами), звіти, друковані форми 54%
  • Важко відповісти 16%

Ми бачимо, що важливу роль для співробітників турфірм грають інструменти оперативної взаємодії з туроператорами, а саме – наявність у внутрішньоофісних системах функції підбору та бронювання турів, доступ до оформленим броня, отримання підтверджень, зберігання заброньованих заявок – все те, що може замінити довгий і кропітка ходіння по сайтах туроператорів і роботу в їх онлайні. Слідом з невеликим 6% відставанням обрані в back-офісі різноманітні CRM-інструменти, які допомагають агентам вибудовувати індивідуальну роботу з клієнтом, більше розуміти його, знати про його бажаннях і перевагах, більш оперативно готувати будь-які форми документів, звітів та бланків. Тут не вимагає доказів той факт, що своєчасна обробка та аналіз вихідних даних дозволять компанії бути більш гнучкою і конкурентною, приймати правильні управлінські та стратегічні рішення. Пріоритетність обліку та контролю за фінансовими показниками бізнесу також на особу. Взаємозв’язок та інтеграція з різноманітними банківськими, бухгалтерськими обліковими системами полегшить керівникам та бухгалтерам щоденну роботу по внесенню і відстежування платежів, обліку прибутку по кожному менеджеру або офісу, контролю за витратами компанії і підготовки фінансової звітності.

Не станемо ручатися за сторонній спеціалізований софт, але з повною відповідальністю як приклад «універсального» IT-рішення з набором необхідних турфірмам можливостей можемо привести програмний комплекс (back-офісну систему) САМО-Турагент. Ця система розроблена таким чином, щоб всі необхідні робочі інструменти були завжди під рукою в одній базі, були зрозумілі, ефективні і доступні для менеджерів, бухгалтерів, керівників відділів і директорів. ПК САМО-Турагент дозволяє: створювати і вести клієнтську базу; зберігати інформацію про заявки та персональних даних туристів, партнерів, ціни, пропозиції туроператорів; використовувати вбудовані шаблони документів для оформлення туристів; здійснювати пошук та бронювання турів по найбільших туроператорам, зберігати заброньовані заявки і отримувати підтвердження по броні; розміщуючи на сайті систему пошуку та бронювання турів, можна отримувати заявки від туристів відразу в САМО-Турагента; формувати фінансові та статистичні звіти для бухгалтерів і керівників; контролювати ефективність роботи менеджерів; використовувати вбудовані органайзер, планувальник завдань, систему нагадуй та інші корисні функції. У будь-якому випадку, у туристичних компаній завжди є вибір і можливість спробувати всі інструменти у справі.

Цікаво оцінити думку співробітників турфірм «ЗА» і «ПРОТИ» використання внутрішньоофісних систем. По відношенню до програмних продуктів турфірми умовно можна розділити на 2 категорії: активні користувачі і співробітники, які не мають досвіду роботи з back-офісними системами.

У використання в роботі спеціалізованого програмного забезпечення більше плюсів чи мінусів:

-Визначено, працювати стало набагато простіше 30%

-Система взяла на себе тільки частину навантаження 26%

-Працювати стало складніше 1%

-У мене немає досвіду роботи з системами back-офісу 43%

Виходячи з наступного питання, напрошується висновок – більше 55% з числа опитаних, у своїй щоденній роботі активно використовують спеціалізовані програмні продукти, приблизно 1% розглядають їх як додатковий нездоланний бар’єр, і близько 43% поки не використовують з тих чи інших причин. Активні користувачі внутрішньо офісних систем вже оцінили і відчули всі плюси на свій досвід і, найімовірніше, вже не зможуть собі уявити навіть один день роботи без них. Залежно від обраного софту, вбудованого в ньому інструментарію і буде підвищуватися ефективність щоденної роботи. Оскільки програмне забезпечення для туристичної сфери різноманітно і місцями навіть вузько спеціалізований, то варто звертати особливу увагу або на вбудований функціонал ПЗ, або на супутні модулі та програми, які розробник може пропонувати як окремий програмний продукт. Якщо це проста CRM-система, то в ній явно не буде закладено механізмів пошуку та бронювання турів або фінансового обліку. Якщо це пошуковик по турах, то в ньому також можна не знайти елементів зберігання клієнтської бази, обліку клієнтських переваг і тп. Чим ближче специфіка софта до діяльності компанії, тим більше вірогідність, що даний софт можна максимально повно і ефективно використовувати в роботі. Про частини причин неактивного використання внутрішньоофісного ПЗ турфірмами ми вже міркували раніше, але хочеться все-таки більше ясності і відкритого діалогу безпосередньо з користувачами систем внутрішньоофісної автоматизації. Тому ми порахували доречним поставити пряме запитання про явні недоліки back-офісних програм на думку самих користувачів.

Що не влаштовує Вас сьогодні в роботі back-офісних систем? Що реалізовано недостатньо повно?

Відповіді на ці вільний питання були досить різноманітні, але хочеться виділити і прокоментувати зазначені користувачами недоліки та побажання, зокрема, на наш внутрішньо офісний продукт САМО-Турагенту та загальні наболілі питання. Почнемо з того, що близько 43% з опитаних працівників турфірм поки не користуються системами автоматизації. Багато хто хоче, але просто не знають про існування таких систем, або стоять перед вибором, який саме програмний продукт вибрати, як з ним познайомитися, навчитися швидко в ньому працювати, не побоюючись різного роду складнощів. Для вивчення наявних на ринку програмних продуктів з автоматизації діяльності офісу турфірми необхідно просто усвідомлено витратити трохи часу – попитати своїх колег і партнерів про досвід роботи з back-офісними програмами (як правило, 1 з 5 використовує ту чи іншу програму); звернутися на сайти розробників , де завжди поважає себе компанія-розробник викладе демо-версії або тестовий доступ, переглянути весь функціонал програми, зручність, простоту логіки та інтерфейсу, вартість і популярність програм серед турфірм; оцінити надійність компанії-розробника, скільки років існує продукт, можливість в подальшому отримувати технічну підтримку і консультації по роботі з програмою. Деякі побоюються за етап налаштування, впровадження і початок роботи в програмі, тобто за установку, адаптацію програми під свій офіс і відсутність спочатку заповнених довідників і даних в програмі, так звана страх «почати з нуля» в невідомій програмі без інструкцій. Цілком даремно вважати це важливою причиною, оскільки більшість внутрішньоофісних систем, наприклад, САМО-Турагент прості в установці (не більше 15 хвилин), з чим впорається навіть недосвідчений користувач комп’ютера, система вже містить заповнені довідники по країнах, операторам, валют, трансферу, типами готелів і харчування та інші базові дані. А навчитися працювати в такій системі завжди допомагає вбудована довідка, керівництво користувача (робота з програмою в картинках), і консультації відділу техпідтримки розробника. Незважаючи на те, що програмний комплекс є однаковим для всіх (можливості програми стандартні), він легко підлаштовується під індивідуальну роботу будь-якого офісу. Частина функцій в ПК САМО-Турагент спеціально задумана таким чином, щоб компанії, що займаються і масовим і індивідуальним туризмом, виїзними і внутрішніми турами, а також турфірми, які реалізують, наприклад, тільки розміщення, авіа/жд квитки, екскурсії та інші послуги, змогли вести своїх клієнтів, робити шаблони і друкувати будь-які форми документів, працювати з партнерами, бронювати тури, вести оперативний облік прибутку і витрат – в загальному, здійснювати повноцінну роботу навіть з нестандартними заявками, турами та послугами. Кожен рік ми намагаємося додати новий функціонал в програму, щоб користувачі могли більш гнучко підлаштовуватися під швидко мінливий ринок і бути на крок попереду «неавтоматизованих» конкурентів.

Хочеться прояснити всі питання з вбудованою під внутрішньоофісну систему САМО-Турагент пошуковою системою Андромеда. Ми, практично єдині з тих численних розробників, хто реалізував в back-офісної системі повноцінний on-line пошук та бронювання турів по провідним операторам. Сам підбір та бронювання турів здійснюється всередині системи відразу по всіх туроператорам, без переходів на їх сайти. Завдання цієї вбудованої функції – заощадити час агентів на пошук відповідних турів, надавши в режимі реального часу всі пропозиції операторів і можливість відправити їм заявку на обраний тур з отриманням зворотного підтвердження. Вже на практиці доведено, що ця можливість у десятки разів спрощує роботу агентів з операторами і туристами. Але історично склалося, що поки не всі туроператори і, відповідно, поки не всі напрямки відображаються в системі пошуку. Причини, на жаль, прості, частина операторів використовують власні розроблені програмні продукти, які не дозволяють нам здійснювати обмін даними з ними, що і створює складність для турагентств. Але ми, зі свого боку, можемо гарантувати подальше розширення числа туроператорів з Росії і за кордоном, а також надійну 24х годинну on-line роботу системи бронювання. Ще одним зручністю роботи з пошуковою системою Андромеда є можливість отримання заявок туристів з сайту турагентства.

Література

1. Сенин В.С. Организация международного туризма : учебник. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 400 с.

2. Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме. – М. : Изд-во “ПРИОР”, 1999. – 144 с.

3. Папирян Г.А. Международные экономические отношения : маркетинг в туризме. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 160 с.

4. Родигин Л.А. Интернет-технологии в туризме : учебник. – М. : Советский спорт, 2006. – 338 с.

5. Информационные технологии в туризме. [Електронний ресурс]

6. Квартальное В.А. Стратегический менеджмент в туризме : Современный опыт управления. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 457 c.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *