Готова робота!

Програмна система формування платіжних доручень

Купити за 539 грн.
views 58

Дипломна робота

на тему

Програмна система формування платіжних доручень

Вступ

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1  Постановка задачі

1.2. Теоретичні відомості

2 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

2.1 Опис програми

2.2 Інструкція користувача

2.3 Опис мови

3 ТЕСТУВАННЯ  ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ

4 ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Санітарні норми праці

4.2 Вплив на серцево-судинну систему та м’язи

4.3 Методи підбору операторів

5 ЕКОЛОГІЯ

5.1 Науково-технічний процес та екологія

5.2 Екологічне нормування антропогенних навантажень

5.3 Екологічна експертиза та екологічний моніторинг

5.4 Соціально-організаційне, правове та екологічне

регулювання

5.5 Сучасна стратегія екологічного розвитку

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

Додаток А – Текст програми

+ файли програми

 

Вступ

Одним із напрямків використання комп’ютерної техніки в сучасному світі є автоматизація фінансово-економічних розрахунків. Завдяки активному впровадженню комп’ютерів в цій області, праця бухгалтерів, касирів, економістів та фінансистів значно полегшилась. Різко скоротився час, необхідний для виконання обчислень, зменшилась кількість паперових документів, що готуються вручну, спростилися процедури підготовки звітної документації.

В сучасному ринку програмних продуктів представлена величезна кількість розробок, призначених для ведення бухгалтерії підприємств різної форми власності та різного типу. Звичайно, подібні продукти є дуже потужними та універсальними, тобто такими, що дозволяють вести бухгалтерію “від початку до кінця”, охоплюючи усі етапи цього процесу. Зручність таких програм для великих та середніх за величиною підприємств не підлягає сумнівам.

Часто, однак, виникає ситуація, коли необхідність автоматизації бухгалтерської справи постає перед невеличким підприємством, обсяги діяльності якого є незначними для того, щоб було доцільним придбати потужний та коштовний програмний пакет (як, наприклад, “1C бухгалтерія”). В цьому випадку економічно вигідним є написання спеціалізовано програми, яка охоплює лише необхідний спектр функцій і має невелику вартість.

Прикладом такої сфери діяльності малого підприємства, яка може вимагати комп’ютеризації, є виконання проплат у банку. Кожна проплата здійснюється з використанням так званого платіжного доручення, яке бухгалтер або касир заповнює на спеціальному бланку встановленого банком зразка.

Метою даного дипломного проекту є розробка системи комп’ютеризації вводу, зберігання та виводу інформації про проплати, здійснювані підприємством. В результаті виконання проекту було розроблено програму, призначену для автоматизації створення платіжних доручень. Реалізована програма виявила повну працездатність і отримала практичне застосування на підприємстві-замовнику.

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Постановка задачі

Метою дипломного проекту є розробка програми, призначеної для автоматизації створення платіжних доручень установленого зразка для комерційної фірми, яка здійснює роздрібний продаж фармацевтичних товарів.

Програма повинна забезпечувати зчитування наступних вхідних даних:

– назва одержувача коштів, які перераховуються;

– код одержувача коштів;

– назва банку одержувача коштів.

– код банку одержувача коштів;

– кредитний рахунок одержувача коштів;

– сума, яка перераховується;

– інформація про призначення платежу.

Додатковими вхідними даними програми мають бути наступні параметри платника:

– назва платника;

– код платника;

– назва банку платника;

– код бланку платника;

– дебетний рахунок платника.

Програма повинна забезпечувати наступні функції:

– ввід вхідних даних про платіжне доручення у візуальному інтерфейсі;

– ввід вхідних даних про платника та зберігання їх під час неактивності програми;

– автоматичний запис введених даних у базу даних фіксованого формату;

– навігацію по базі даних;

– автоматичне формування платіжного доручення установленого банком зразка у вигляді документа MS Word.

Купити за 539 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *