Безкоштовно

Проектування: значення, характеристика, елементи

views 202
image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Що таке проект, суб’єкт та об’єкт проектування?

Поняття проект розглядається з двох точок зору:

 • Проект як іменник – в даному випадку проект являється або остаточним планом (кресленя, опис, модель тощо) або результатом виконання цього плану у вигляді кінцевого продукту в процесі проектування (наприклад, на основі діаграми класів можна створити вихідний код програми, на основі креслення будинку кінцевим результатом буде побудований будинок тощо).
 • Проект як дієслово – це процес створення та розвитку плану для продукту, структури, компоненту з певною метою (розробка діаграми класів для створення кінцевого продукту у вигляді програмного коду, розробка креслення літака, на основі якого буде побудований літак тощо).

Об’єкт проектування – це окремий елемент або комплекс функціональних або забезпечувальних частин (наприклад, турбіна літака є окремим елементом повітряного судна, і сама ж турбіна складається з інших елементів та коплексів функціональних частин, що забезпечують її роботу, наприклад з лопастів, системи подачі палива, нагнітання повітря тощо).

Суб’єкт проектування – це команда фахівців (або організація), що виконують проектну діяльність (наприклад, конструкторське бюро, яке займаєтья розробку креслень літака, команда інженерів, що займається самим виготовленням літака тощо).

Характеристики проектної діяльності

 • Проектування здійснюється лише з певною метою (наприклад, автоматизація певного процесу виробництва, проектування нового літака з метою покращення льотних властивостей тощо).
 • Результатом проектування є символічне представлення штучного об’єкту для виконання (наприклад, креслення літака).
 • Характер трансформаційного проектування, що являє собою стрибок з сучасних фактів до майбутніх можливостей.
 • Генерація нових ідей – в процесі проектування виникають нові ідеї, що представляють щось нове та корисне, чого раніше не існувало.
 • Вирішення проблем та прийняття рішень – проблеми проектвання є жорстко структурованими, що повязане зі складностями та труднощами у визначені повязаних з проблемою вимог та обмежень.
 • Виявлення обмежень та їх задоволення – початкова необхідність в чомусь не лише виявляє проблему, яка повинна бути вирішеною, а також накладає на вирішення певні обмеження, що поширюються на штучні обєкти проектування, процеси, учасників проектної діяльності.
 • Еволюція та оптимізація різноманітності простору рішень – складність проблем проектування представлена різноманітністю проектних рішень, що досить часто призводить до невизначеності.

Елементи проектування

До суттєвих елементів проектування відносяться:

 • Затвердження проектних задача та цілей.
 • Обмеження
 • Опис продукту
 • Доцільність
 • План виробництва
 • Опис використання

Затвердження проектних задач та цілей включає в себе мету проектування, тобто вирішення задачі та досягнення поставленої мети. Будь-яка задача проектування дуже часто описується як погано структурована.

Обмеження діляться на (класифікація обмежень проектування):

 • Генератори обмежень.
 • Предметну область обмежень.
 • Функції обмежень.

Опис продукту представляє собою інформацію про обєкт, який ми будемо проектувати.

Доцільність преставляє собою певний ступінь, який дає можливість сказати, що все те, що ми будемо робити, тобто проектувати, буде не даремно витраченим часом, що те, що в кінцевому випадку в нас вийде, зможе бути десь використане.

План виробництва являє собою певну послідовність кроків, етапів, які потрібно пройти заради досягнення кінцевої мети в повній мірі.

Опис використання представляє певну структуровану інформацію про те, як можна використовувати кінцевий продукт, який проектується.

Характеристики слабоструктурованих задач

До характеристик слабоструктурованих задач відносяться:

 • Невизначеність формулювання задачі.
 • Відсутність правил зупинки задачі.
 • Рішення задачі хороші або погані, але ні в якому разі вони не будуть правильними або неправильними.
 • Тесту рішення задачі не інсує.
 • Кількість потенційних рішень обчислити неможливо.
 • Слабоструктурована проблема є унікальною.
 • Структурована проблема може являтись наслідком нової проблеми.

Фактори, які повинні бути відображені в проектах

При розробці проекту повинні бути відображені наступні фактори:

 • Статична структура системи, що обовязково повинна включати будь-які підпрограми, що будуть використовуватись. А також повинна бути включена ієрархія цих підпрограм.
 • Будь-які обєкти даних, використання яких передбачено в проекті.
 • Алгоритми, що будуть використовуватись в програмі.
 • Засоби пакування в системі, що представляє собою те, як компоненти згруповані в одиницях компіляції.
 • Взаємодія компонентів, яка повинна включати форму, яку вони повинні прийняти, а також характер будь-яких причинно-наслідкових звязків між ними.

Труднощі створення проектів програмного забезпечення (ПЗ)

Складність. Система може мати дуже багато станів під час виконання. Ця складність також є довільною, вона, швидше за все, буде залежити від проектувальника, ніж від проблеми.

Мінливість. Програмне забезпечення має постійну потребу змінюватись.

Невидимість. Оскільки програмне забезпечення є “невидимим”, то будь-які форми представлення, які використовуються для його опису, будуть позбавлені будь-якої форми візуального представлення, які можуть дати легко зрозуміти взаємозв’язок між уявленням і системою – на відміну, наприклад, від плану будівлі, який можна легко пов’язати з видимими особливостями будівлі.

image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *