Готова робота!

Порівняльна характеристика моделей організації казначейства в Україні та в зарубіжних країнах

Купити за 255 грн.
views 82

Курсова робота

з курсу «Казначейська система виконання бюджету»

на тему: «Порівняльна характеристика моделей організації казначейства в Україні та в зарубіжних країнах»

Зміст

Вступ…3

Розділ 1. Теоретичні аспекти організації казначейства в Україні та в зарубіжних країнах

1.1. Історичні умови започаткування казначейства…5

1.2. Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні…7

1.3. Етапи створення і розвитку казначейської системи України…11

Розділ 2. Порівняння моделей організації казначействА в Україні та в зарубіжних країнах…………

2.1. Сутність діяльності, функції та організаційна структура Державної казначейської служби України …18

2.2. Моделі організації казначейства в зарубіжних країнах та їх порівняння з моделлю організації казначейства в Україні…26

Розділ 3. Шляхи вдосконалення моделі організації казначействА в Україні…41

Висновки…47

Список використаних джерел

Додатки

 

Вступ

Актуальність теми. Казначейське обслуговування бюджетних коштів на сучасному етапі бюджетної реформи в Україні виступає одним з головних елементів забезпечення і підвищення стабільності та захищеності бюджетної системи.

Застосування казначейської форми обслуговування Державного та місцевих бюджетів України покладає велику відповідальність на органи Державної казначейської служби України та безпосередньо або опосередковано впливає на процес взаємовідносин органів казначейства з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Про це свідчить те, що в сучасних умовах органи Державної казначейської служби України є одним із найактивніших учасників в процесі управління бюджетними коштами через реалізацію законодавчо прийнятих механізмів та процедур виконання бюджетів відповідно до вимог бюджетного законодавства.

13 квітня 2011 року затверджено Положення про Державну казначейську службу України [4]. Воно визначає права, функції і повноваження органів казначейства, які необхідно вивчити та проаналізувати.

Ефективність економічної політики визначається не лише тим, скільки коштів було мобілізовано до бюджету, а й тим, наскільки ефективно вони перерозподілені і освоєні. Україна має досить об’ємний сектор державних фінансів, але суттєвою проблемою, без локалізації якої добитися відчутних позитивних зрушень буде неможливо, є критичні масштаби нецільового та неефективного використання бюджетних коштів. Тому, в контексті запланованих системних економічних реформ реформа бюджетної системи повинна стати однією з ключових.

Серед вчених, які досліджували теоретичні аспекти ефективної організації казначейської системи та її вплив на функціонування бюджетної системи, варто виокремити таких як:  О.І. Барановський,  О.Д. Василик,  Кудряшов, В.М. Опарін, П.Г. Петрашко, В.І. Стоян, Н.І. Сушко, О.О. Чечуліна, В.М. Федосов, С.І. Юрій та інші [13, c. 45].

В сучасних вітчизняних та зарубіжних джерелах не спостерігається порівняння казначейств України та інших країн, а для вдосконалення роботи Державної казначейської служби України таке дослідження має мати місце.

Отже, недостатня розробка теми, та її актуальність в сучасних умовах розвитку економіки України спричинили вибір теми дослідження.

Мета курсової роботи – обґрунтування основних засад вдосконалення казначейської системи України на основі порівняння моделей організації Державної казначейської служби України з казначействами зарубіжних країн.

Мета дослідження дозволяє визначити такі завдання дослідження:

  • описати історичні умови започаткування казначейства;
  • проаналізувати етапи створення і розвитку казначейської системи України;
  • визначити сутність діяльності, функції та організаційну структуру Державної казначейської служби України;
  • охарактеризувати моделі організації казначейства в зарубіжних країнах та порівняти їх з моделлю організації Державної казначейської служби України;
  • розробити рекомендації щодо вдосконалення моделі організації Державної казначейської служби України.

Предметом дослідження є моделі організації казначейства в Україні та в зарубіжних країнах.

Об’єктом дослідження є функції казначейства в Україні та в зарубіжних країнах.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

Купити за 255 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *