Безкоштовно

Побудова основних та додаткових ліній в SolidWorks

views 82
image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Готовий Звіт до лабораторної роботи

з теми: Побудова основних та додаткових ліній

з курсу: Базові механізми SolidWorks (SW)

КАФЕДРА «СИСТЕМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Мета: вивчити на практиці побудова найпростіших геометричних фігур, розміщення та впорядкування їх в графічній області, створення і використання додаткових ліній.

Виконання:

Пуск, програми, SW.

Файл, Новий, Деталь, ОK(рис. 1) – відкривається основне прикладне вікно, яке має графічну область, використовувану користувачем для будь-яких графічних побудов, і область диспетчерів, що дозволяє користувачам керувати процесом створення графічних об’єктів (деталей, складання вузлів, креслярської документації) у всіх режимах роботи.

Рис. 1. Створення деталі

Побудова точки:

·  Інструменти, Об’єкти Ескізи, Точка (Tools, Sketch Entities, Point)(рис. 2) – при розміщенні покажчик миші в графічній області поряд з покажчиком з’являється зображення вибраного елемента ескізу.

·  Установіть покажчик миші в потрібну точку графічної області (Сlick) – в графічній області з’являється зображення точки, в області диспетчерів у вкладці МС створюється вікно Крапка. Звичайно в будь-якому вікні МС може розташовуватися набір груп (розділів) з різними параметрами. У вікні МС, Точка розташовані групи Існуючі взаємозв’язки, Добавити взаємозв’язку, Установки.

·  Для закінчення роботи з обраним елементом ескізу натисніть кнопку в МС.

Побудова лінії:

·  Вставка, Ескіз, Спереду (Tools, Sketch Entities, Line)(рис. 2) – обрана площину побудови лінії.

·  Інструменти, Об’єкти ескізу, Лінія – відкривається вікно МС Вставити лінію, у групі Орієнтація за замовчуванням встановлено параметр Як намальовано.

·  З обраної початкової точки в графічної області протяжкою будуємо довільну лінію (рекомендується її розташування максимально наблизити до бажаного) – відкривається вікно МС Властивості лінії.

·  Вікно МС Властивості лінії, у групі Параметри установіть потрібні параметри довжини та кута нахилу лінії. Якщо необхідно побудувати допоміжну лінію, тоді в групі Настройки дозволите Допоміжна геометрія.

·  (Інструменти, Об’єкти ескізу, Лінія) | (ІП Диспетчер команд, значок Лінія) | (click в графічній області) – автоматично створюється необхідна лінія.

Рис. 2 Створення прямої, прямокутника, паралелограма, кривої і т.д.

Побудова прямокутника:

Інструменти, Об’єкти ескізу, Прямокутник (Tools, Sketch Entities, Rectangle)(рис. 2).

У графічній області помістіть початкову точку для побудови прямокутника.

Протяжка до отримання прямокутника потрібного розміру. Розміри сторін прямокутника відзначаються в міру їх побудови. Вікно МС не створюється.

Для закінчення роботи з обраним елементом ескізу необхідно натиснути кнопку у вікні МС.

Побудова паралелограма:

Інструменти, Об’єкти ескізу, Паралелограм (Tools, Sketch Entities, Parallelogram) (рис. 2).

У графічній області відзначте положення початкової точки.

Протяжкою виконати побудова (в необхідному напрямку) однієї з сторін паралелограма. Протяжка в іншому напрямку до отримання прямокутника потрібного розміру.

Для закінчення роботи з обраним елементом ескізу необхідно натиснути кнопку у вікні МС.

Побудова многокутника:

Інструменти, Об’єкти ескізу, Многокутник (Tools, Sketch Entities, Polygon)(рис. 2).

При необхідності поставте властивості у вікні МС Багатокутник. Обов’язково вкажіть кількість сторін (кутів) у багатокутнику.

У графічній області створіть центр багатокутника і протяжних-кою з нього отримаєте багатокутник потрібного розміру.

У вікні МС Багатокутник, якщо необхідно, встановіть потрібні параметри та виконайте click в графічній області – створюється потрібний багатокутник.

Щоб побудувати наступний багатокутник повторіть кроки 1-4.

Кнопка у вікні МС – закінчення роботи з обраним елементом.

Побудова дуги через три точки:

·  Інструменти, Об’єкти ескізу, Дуга через три крапки (Tools, Sketch Entities, 3 Point Arc)(рис. 2) – у графічній області встановлюється режим ескізу.

·  У графічній області виділити початкову та кінцеву точки дуги (з протяжкою) – з’являється дуга та точка центру кола, вказується довжина дуги.

Протяжкою перетягніть дугу, щоб встановити і розташування радіусу, при якому дуга проходить через необхідну третю точку – вказується кут сектора дуги та її радіус.

Якщо необхідно, у вікні МС Дуга у групі Настройки виконайте коригування параметрів побудованої дуги і після виконання в графічній області click отримаєте нову дугу.

Завершіть побудова дуги (click).

Побудова дуги з вкористанням центра дуги:

Інструменти, Об’єкти ескізу, Центр дуги(Tools, Sketch Entities, Centerpoint Arc)(рис. 2)  .

У графічній області протяжкою створіть початкову та кінцеву точки – між отриманими точками розташовується коло з центром у початковій точці і радіусом, рівним відстані між точками.

Зробіть click в кінцевій точці (на лінії окружності), протяжних-ку в необхідну сторону по сліду окружності до одержання необхідного кута дуги – на дузі створюються три точки: на початку протягання, в кінці протяжки і в центрі дуги.

Якщо необхідно, у вікні МС Дуга у групі Настройки встановіть нових значень параметрів і в графічній області виконайте click – створюється нове розташування дуги.

Виконати OK.

Побудова дотичної дуги:

Створіть або виберіть елемент, в заданій точці якого слід провести дотичну дугу.

Інструменти, Об’єкти ескізу, Дотична дуга.

Виберіть точку елемента, яка повинна бути початковою точкою дотичній дуги. Виконайте з цієї точки протяжку в напрямку дотичної до отримання дуги необхідної форми. Останню крапку дуги можна застосувати для побудови наступної дотичній дуги. Змінюючи напрямки протягання можна отримати як гладку криву, так і зубчасті криві.

Якщо необхідно, у вікні МС Дуга у групі Настройки встановіть нові значення параметрів і в графічній області виконайте click – створюється нове розташування дуги.

Для завершення побудови виконайте 2click і Ок

Створення кривої сплайну:

Інструменти, Об’єкти ескізу, Сплайн (Tools, Sketch Entities, Spline)(рис. 2) – в графічній області покажчик миші приймає вигляд, відкривається вікно МС Сплайн з групами Існуючі взаємозв’язки, Додати взаємозв’язку, Параметри, На побудову.

Установіть покажчик миші в точку початку кривої, click, Перемістити покажчик до наступної точки (вибираєте самостійно), click, пере-покладіть до наступної точки, click, і т.д., в останній точці виконайте 2click – лекальні крива побудована.

Якщо необхідно у вікні МС Сплайн у групі Настройки установіть нові значення параметрів для будь-якої точки (або всіх) кривої і в графічній області виконайте click – створюється нове розташування точок, тобто нова лекальні крива.

Виконайте

5. Мінімальний коефіцієнт масштабування становить 10-4 (0,0001), а максимальний – 106 (1000000).

6. Щоб вказати параметри для сітки і прив’язки для активного документа слід виконати:

1) Інструменти, Параметри, Властивості документа, Масштаб-ва сітка / Прив’язати.

2) Виберіть будь-які з параметрів, описаних нижче.

– Відобразити масштабну сітку – відображає і приховує масштабову сітку ескізу.

– Пунктиром – перехід від суцільних ліній до пунктирних лініях масштабної сітки і навпаки.

– Авто-масштаб – відображення масштабної сітки при збільшенні або зменшенні виду визначається автоматично.

– Крок між основними лініями сітки – задається крок між основними лініями масштабної сітки.

– Число допоміжних інтервалів між головними лініями – задається кількість додаткових проміжків між головними лініями масштабної сітки.

3) ОK.

7.   Щоб встановити швидкі прив’язки виконайте наступне:

1) В активному ескізі, Інструменти, Взаємозв’язки, Швидкі прив’язки.

2) Виберіть швидкі прив’язки, щоб змістити фокус.

3) Сlick правої на ескіз, Параметри взаємозв’язку / прив’язки, щоб відобразити Настройки користувача, Взаємозв’язки / прив’язки.

4) Дозволити прив’язку, ОК.

Щоб встановити Взаємозв’язки / прив’язки необхідно виконати:

1) Інструменти, Параметри, Настройки користувача, Взаємозв’язки / прив’язка.

2) Увімкніть або вимкніть відповідний параметр.

3) ОК.

8.   Файл, зберегти як…

Висновок: вивчили на практиці побудову найпростіших геометричних фігур, розміщення та впорядкування їх в графічній області, створення і використання додаткових ліній.

image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати
Побудова основних та додаткових ліній в SolidWorks

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *