Готова робота!

Конспект лекцій з інформатики

Купити за 142 грн.
views 74

Конспект лекцій з дисципліни “Інформатика”

Шрифт: 14

Міжрядковий інтервал: 1,0

Рік написання: 2005-2009

МОДУЛЬ №1.

ТЕМА 1. ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ.

Лекція 1. Поняття інформації. Види інформації. Інформаційні процеси. Представлення інформації. Складові інформаційного процесу (схема Шенона). Спільність інформаційних процесів в рослинному та тваринному світі. Інформаційна діяльність людини. Засоби та форми передачі інформації. Властивості інформації (вимоги до інформації). Характерні риси інформації.

*). Мова як спосіб представлення інформації. Способи кодування. Алфавіт. Представлення інформації за допомогою двійкового алфавіту. Інформація в комп’ютері. Інформація і керування. Розімкнуті та замкнуті системи керування. Поняття зворотного зв’язку. Приклад замкнутої системи – “АРМ – швачка”.

ТЕМА 2. АПАРАТНІ ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРА

*) Основні складові апаратної частини інформаційної системи та їх функціональні призначення. Принцип Джона фон Неймана. Програмний принцип роботи комп’ютера. Основні характеристики персонального комп’ютера: системний блок, мікропроцесор. Пам’ять комп’ютера. Системна магістраль. Контролери. Клавіатура. Монітор. Ручні маніпулятори. Принтер.

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

*) Операційна система комп’ютера. Основні функції операційної системи. Класифікація операційних систем. Операційна система Windows. Робочий стіл. Поняття об’єкт, ярлики, папки. Панель задач. Програма „Проводник”. Завантаження програм. Структура додатку. Команди меню вікна. Поняття файла. Робота з файлами. Структура програмної складової операційної системи. Системне та прикладне програмне забезпечення.

МОДУЛЬ №2

ТЕМА 4. ТЕКСТОВІ ПРОЦЕСОРИ. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР MS Word

Лекція 2. Системи обробки текстів. Поняття документ. Класифікація документів. Текстові редактори. Текстові процесори. Загальні функції текстових процесорів. Введення та редагування текстів. Види форматування та друк тексту. Текстовий процесор Word. Вікно текстового редактора. Режими підготовки текстів в Word. Первинне настроювання текстового процесора MS Word.

Лекція 3. Створення та збереження документа. Спеціальні засоби введення тексту. Розширений буфер обміну. Автотекст. Введення спеціальних та довільних символів. Форматування тексту. Настроювання шрифтів. Методи вирівнювання тексту. Настроювання параметрів абзацу. Використання шаблона для створення документу. Створення нового шаблону. Способи виділення фрагменту тексту. Вилучення, копіювання, пошук і заміна тексту.

Лекція 4. Редактор формул. Налагодження та робота з редактором формул. Таблиці в Word. Засоби створення таблиць. Форматування таблиці. Використання в таблиці формул. Робота з графічними об’єктами. Малюнок. Зображення. Редагування малюнку та зображення. Настроювання зображення. Створення тексту WordArt.

ТЕМА 5. БОРОТЬБА З КОМП’ЮТЕРНИМИ ВІРУСАМИ

*) Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми, їх класифікація та принцип роботи. Профілактика зараження вірусами. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву.

МОДУЛЬ №3

ТЕМА 6. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР MS Excel

Лекція 5. Електронна таблиця MS Excel. Структура робочої книги Excel. Вікно Excel. Панелі інструментів. Створення нової робочої книги. Робочий лист. Контекстне меню, опції з робочими аркушами (листами). Уведення даних. Редагування даних. Створення нової робочої книги. Відкриття існуючої робочої книги. Збереження робочої книги. Закриття робочої книги. Приклад складання документа. Типи даних. Введення і вирівнювання даних (вмісту комірок). Шрифти. Обрамлення за допомогою піктограм.

*). Обчислення в електронній таблиці. Правила роботи з формулами і функціями. Параметри сторінки, попередній перегляд документа і його друк. Робота з майстром функцій і майстром діаграм. Приклад. Стандартні математичні функції. Побудова двох графіків в одній системі координат. Знаходження коренів рівняння.

Лекція 6. Використання макросів в Excel. Способи створення макросів. Процес запису макросів. Приклад. Перегляд створеного макросу. Додавання до діаграми лінії тренда. Редагування макросу. Функція введення даних – InputBox, виведення повідомлення користувачу – MsgBox.

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬ

ТЕМА 7. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ EXCEL VBA

Лекція 7. Етапи розв’язання задачі з використанням комп’ютера. Поняття інформаційної моделі задачі. Комп’ютерна модель. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи подання алгоритму. Базові структури алгоритмів. Основні властивості базових структур. Приклади. Структурний підхід до побудови алгоритму. Теорема Мілсона. Проектування алгоритму “зверху донизу ”.

Лекція 8. Запис алгоритму мовою програмування VBA. Етап візуального програмування. Етап програмування у вихідних кодах. Основні положення мови VBA. Об’єкт. Властивість. Метод. Константи та набори об’єктів. Робота з об’єктами Excel на рівні додатку, робочої книги та робочого листа.

*). Робота із змістом робочого листа. Об’єкт Range. Властивість Offset. Властивість Cells. Доступ до вмісту комірок та діапазонів. Властивість Formula. Метод AutoFill. Форматування комірок. Поняття подія та відгук.

*). Структура редактора VBA. Вікно редактора. Панелі інструментів. Вікно елементів управління та їх властивості. Вікно для редагування тексту коду.

Лекція 9. Дані VBA. Типи даних. Змінні і константи. Оголошення змінних та констант. Масиви. Одновимірні та двовимірні масиви. Розмір масиву. Операції в VBA. Інструкції VBA (оператори присвоєння, розгалуження і повторення (цикли). Приклади. Поетапна розробка додатку (приклад). Створення ескізу і визначення потрібних дій. Вставка форми користувача і модуля в поточний проект. Додавання до форми керуючих елементів (controls). Оголошення відкритих змінних. Ініціалізація змінних. Встановлення керуючих елементів. Додавання коду командних кнопок. Призначення макросові клавіш швидкого введення команди. Збереження проекту. Використання форми в електронній таблиці.

Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *