Готова робота!

Економіка підприємства (підручник)

views 89

Підручник з економіки підприємства

Навчальний посібник

Формат: doc

Тип завдання: Книга

Предмет: Економіка підприємства

Кількість сторінок: 531

Шрифт: Times New Roman, 14

Міжрядковий інтервал: 1,5

Рік написання: 2010

Ціна: 65 $ (можлива купівля частинами: 1 грн.= 1 сторінка)

Купити,
отримати файл(-и)
на E-mail / Viber / Telegram / Skype

Як хочете оплатити:

на картку Приватбанкуна телефонна ЯД

Відправляємо файли протягом 3-х годин після оплати!

Графік роботи: 9.00 - 22.00

План

РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

1.1. Підприємництво: теорії розвитку та сучасний економічний зміст

1.2. Принципи та функції підприємництва

1.3. Типи та моделі підприємницької діяльності

1.4. Організаційні форми підприємницької діяльності

1.5. Договірні взаємовідносини в підприємницькій діяльності

1.6. Підприємство як економічний суб’єкт господарської діяльності

1.7. Нормативно-правові засади функціонування підприємств

1.8. Класифікація підприємств

1.9. Види об’єднань підприємств

Література до розділу 1

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

2.1. Поняття та функції управління підприємством

2.2. Методи управління підприємством

2.3. Організаційні структури управління підприємствами

2.4. Сучасні тенденції в розвитку організаційних форм управління

Література до розділу 2

3. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА. ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

3.1. Поняття трудових ресурсів

3.2 Трудовий потенціал підприємства та його оцінка

3.3. Персонал підприємства. Структура і класифікація

3.4 Визначення чисельності окремих категорій працівників

3.5. Фонд робочого часу працівників підприємства

3.6. Кадрова політика підприємства

3.7. Продуктивність праці

3.8. Мотивація персоналу

3.9. Заробітна плата: сутність та структура

3.10. Тарифна система

3.11. Форми та системи оплати праці

Список літератури до розділу 3

РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ

4.1. Загальна характеристика матеріальних активів

4.2. Оцінка, класифікація і структура основних фондів

4.3. Знос, амортизація і відтворення основних фондів

4.4. Нарахування амортизації в бухгалтерському обліку

4.5. Нарахування амортизації в податковому обліку

4.6. Ремонт, модернізація і заміна основних засобів

4.7. Ефективність відтворення та використання основних фондів

4.8. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів

Література до розділу 4

Розділ 5. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Загальна характеристика й нормування

5.2. Ефективність використання оборотних коштів

5.3. Управління запасами

Література до розділу 5

Розділ 6. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

6.1. Економічна сутність та класифікація інвестицій

6.2 Інвестиційний менеджмент

6.3. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансуваннявиробничих інвестицій

6.4. Формування й регулювання фінансових інвестицій

6.5. Залучення іноземних інвестицій для розвитку й посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання

6.6. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Інвестиційні проекти

6.7. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств

6.8. Прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику

Список літератури до розділу 6

Розділ 7. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

7.1. Загальна характеристика інноваційних процесів
7.2. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями
7.3. Оцінка ефективності інновацій
7.4. Визначення етапів життєвого циклу інновацій з урахуванням ефекту дифузії
7.5. Управління інноваційним розвитком
7.6. Державні пріоритети в інноваційній сфері
7.6. Особливості створення та формування попиту на інновації
Список літератури до розділу 7
Розділ 8. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВА. ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва
8.2. Формування й використання виробничої потужності підприємства
8.3. Поняття, види і значення інфраструктури підприємства
8.4. Система технічного обслуговування
8.5. Соціальна інфраструктура й соціальна діяльність підприємства
8.6. Відтворення й розвиток інфраструктури
Список літератури до розділу 8
Розділ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
9.1. Структура і принципи організації виробничого процесу
9.2. Організаційні типи виробництва
9.3. Організація виробничого процесу в часі
9.4. Методи організації виробництва
9.5. Підготовка виробництва
9.6. Організація трудових процесів і робочих місць
Список літератури до розділу 9
Розділ 10. РЕГУЛЮВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання
10.2. Роль планування у забезпеченні інноваційного розвитку
10.3. Методологічні основи планування
10.4. Бізнес-планування
10.5. Сітьове і календарне планування
10.6. Прогнозування розвитку підприємств
Список літератури до розділу 10
Розділ 11. ВИРОБНИЦТВО, ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
11.1. Загальна характеристика продукції (послуг)
11.2. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції
11.3. Якість і конкурентоспроможність продукції
11.4. Основні положення сучасної концепції управління якістю проекту
11.5. Планування якості проекту
11.6. Конкуренція в системі ринкової економіки
11.7. Оцінка ринкової долі та інтенсивності конкуренції
11.8. Стандартизація і сертифікація продукції (послуг)
Список літератури до розділу 11
Розділ 12. ВИТРАТИ Й ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ
12.1. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг)
12.2. Управління витратами на підприємстві
12.3. Сукупні витрати і собівартість продукції (послуг)
12.4. Собівартість окремих виробів
12.5. Ціни на продукцію (послуги). Види, методи встановлення та регулювання
Розділ 13. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
13.1. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства
13.2. Аналіз діяльності підприємства
13.3. Формування й використання прибутку
13.4. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
13.5. Сутнісна характеристика та оцінка ефективності діяльності підприємства
Література до розділу 13
Розділ 14. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
14.1. Сутність економічної безпеки підприємства
14.2. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства
Розділ 15. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ
15.1. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємств
15.2. Практика здійснення та визначення ефективності реструктуризації підприємств
15.3. Санація (фінансове оздоровлення) підприємств

 

 

 

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *