Безкоштовно

Дипломна практика на ТОВ ВІТ

views 70

1. Характеристика підприємства

Український інститут трансформаторобудування є самостійним підприємством, основними напрямками якого є проведення дослідницьких, проектно-конструкторських і технологічних робіт в області створення нового й експлуатації діючого трансформаторного й високовольтного устаткування.

ТОВ «ВІТ» – підприємство, що об’єднує в одній організаційній структурі різноманітні служби, спроможні працювати як в однім технологічному ланцюзі – дослідження, розробка керуючих документів, ДЕРЖСТАНДАРТ, розробка конструкцій, виготовлення й іспит дослідних зразків виробів, так і самостійно, як спеціалізовані підрозділи – ділянка регенерації трансформаторних масел, ремонту реакторів, РПН, високовольтних уводів, мокростаторних насосів, виробництво силових трансформаторів загального і спеціального призначення, виготовлення спеціального технологічного устаткування.

Інститут є колективним членом СІГРЕ і здійснює представництво України в технічних органах МЕК; співробітничає з ведучими академічними і науково-дослідними інститутами енергетики і високовольтної техніки України, Росії і інших країн СНД.

Лабораторно-експериментальний комплекс інституту включає: цех експериментального виробництва; Великий і Малий високовольтні зали; стенди для електромагнітних, теплових, кліматичних, механічних і інших видів випробувань.

2. Структура зовнішніх зв’язків

ТОВ «ВІТ» співробітнічає з багатьма міжнародними підприємствами та компаніями, виконує закази в області научно-дослідницької діяльності та трансформаторобудування.

Підприємства-партнери:

 • ВАТ “Запоріжтрансформатор” (Запоріжжя, Україна);
 • ВАТ “Завод надпотужних трансформаторів” (Запоріжжя, Україна);
 • ВАТ “Завод малогабаритних трансформаторів” (Запоріжжя, Україна);
 • ВАТ “Завод високовольтної апаратури” (Запоріжжя, Україна);
 • ВАТ “Преобразователь” (Запоріжжя, Україна);
 • ВАТ НДЦ “ЗТЗ-сервіс”  (Запоріжжя, Україна);
 • ВАТ “Електротехнологія” (Запоріжжя, Україна);
 • ПО “Іскра” (Запоріжжя, Україна);
 • Інститут електродинаміки Академії наук України (Київ, Україна);
 • ВАТ “Укрэлектроаппарат” ( Хмельницький, Україна);
 • НДІ “Преобразователь” (Запоріжжя, Україна);
 • ВАТ “Слав’янський завод високовольтнимх ізоляторів” (Слав’янськ, Україна);
 • ВАТ “Електрозавод” (Москва, Росія);
 • Всеросійський електротехнічний інститут (Москва, Росія);
 • АТВТ “НИИВА” (Санкт-Петербург, Росія);
 • ЗАТ “Мосизолятор (Москва, Росія);
 • ВАТ “Энергомехзавод (Санкт-Петербург, Росія);
 • ВАТ “Трансформатор” (Тольяті, Росія);
 • ВАТ “Уралелектротяжмаш” (Єкатеринбург, Росія);
 • ВАТ “АЛТТРАНС” (Барнаул, Росія);
 • Всеросійський научно-дослідницький та проектно-конструкторський інститут електровозобудування (Новочеркаськ, Росія);
 • Мінський електротехнічний завод (Мінськ,  Білорусь);
 • Інститут електроенергетичних технологій (Софія, Болгарія);
 • Трансформаторний завод SKODA (Пльзень, Чехія);
 • Братиславський електротехнічний завод (Братислава, Словаччина);
 • Нюрнбергський трансформаторний завод Siemens AG (Нюрнберг, Німеччина);
 • Groupe Schneider (Франція);
 • Weidmann (Швейцарія);
 • Iran Transformer Research Institute (Іран);
 • Crompton Greaves Ltd.(Бомбей, Індія);
 • Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Ульсан, Республіка Корея);
 • Shenyang Transformer Institute (Шеньян, Китай);
 • Shenyang Transformer Factory (Шеньян, Китай);
 • Nantong Transformer Corporation (Нантон, Китай);
 • DuPont (США);
 • Smit Transformer B.V. (Нідерланди);
 • ZAIT (Австрія);
 • DILO (Німеччина).

3. Структура та задачі підприємства

Задачі підприємства:

– проведення наукових досліджень;

– створення норм і методів для проектування;

– розробка нових виробів, технологічного обладнання і технологічних процесів для їх виробництва;

– виготовлення дослідно-промислових зразків та малих серій;

– ремонт складного електротехнічного обладнання;

– розробка національних стандартів.

– електричні реактори різноманітного призначення;

– комплектні трансформаторні підстанції та розподільчі пристрої 6-10, 35 кВ;

– перемикаючі пристрої для регулювання напруги трансформаторів під навантаженням на напругу до 330 кВ і струми до 2500 А включно;

– вимірювальні трансформатори усіх класів напруги, включаючи 1150 кВ;

– високовольтні силові уводи;

– комплектні розподільчі пристрої;

– високовольтні вимикачі;

– високовольтні роз’єднувачі;

– обмежувачі перенапруги;

– високовольтні конденсатори;

– охолоджуючі пристрої для трансформаторного устаткування;

– електромагнітні стабілізатори напруги;

– специфічні для трансформаторобудування технологічні процеси, технологічне устаткування та оснащення для розробки, виробництва і експлуатації вище зазначених груп продукції та сприяння підприємствам у їх впровадженні.

4. Характеристика головних підрозділів підприємства

Відділ головного конструктора з трансформаторного і реакторного устаткування (ВГКТР) є самостійним структурним підрозділом інституту, створений для розробки конструкторської документації на новітні розробки трансформаторно-реакторного виробництва.

Основними задачами ВГКТР є:

 • робота з потенційними заказниками з метою забезпечення набора робіт з затвердженої тематики;
 • аналіз тенденцій розвитку й визначення нових перспективних напрямків научно-дослідницьких та досвідно-конструкторських робіт в підотраслі з розробляємих відділом виробів;
 • проектування нових зразків виробів на базі використання новітніх досягнень науки і техніки, участь в дослідницьких та експериментальних роботах та в впровадженні розроблених зразків у серійне виробництво на заводах заказників.
 • модернізація раніше виготовлених виробів з метою підвищення техніко-економічного й технічного рівнів;
 • підвищення якості робіт у відповідності з концепціями Системи керування якістю;
 • розробка нормативно-технічної документації (СТП, ГОСТ), участь в міжнародній стандартизації.

Відділ головного конструктора систем автоматизації проектування (ВГК САПР) здійснює розробку та впровадження програмного забезпечення з розрахунків трансформаторів.

Основними задачами ВГК САПР є:

 • забезпечення високого техніко-економічного рівня робіт що виконує відділ, розробки програмного забезпечення з трансформаторного устаткування;;
 • розробка програмного забезпечення по замовленням конструкторських підрозділів та сторонніх організацій;
 • впровадження розробленого програмного забезпечення.

Цех експериментального виробництва (ЦЕВ)

Основні задачі ЦЕВ:

 • виготовлення і ремонт трансформаторного устаткування та його складальних частин; комплектних розподільних пристроїв і трансформаторних підстанцій, спеціального технологічного обладнання, що використовується у трансформаторобудуванні;
 • виготовлення макетів , моделей, досвідних та інших зразків, лабораторного обладнання для забезпечення розробок конструкторських, дослідницьких й технологічних підрозділів інституту;
 • виготовлення виставочних виробів для реклами розробок інституту.

Конструкторсько-дослідницький відділ перемикаючих пристроїв (ВПП) створений з метою виконання робіт з розробки, іспиту та дослідженням комутаційно-розподільної апаратури та інших виробів, ремонту, а також рішенню інших задач, для яких відділ забезпечений технічними та інтелектуальними можливостями.

Задачі ВПП:

 • отримання прибутку за виконання робіт з розробки, іспитам, дослідженням, ремонту й модернізації комутаційно-розподільної апаратури та інших виробів, виконання функцій головної організації по закріпленим видам устаткування, посередницької діяльності.

Конструкторський відділ металоконструкцій і технологічного обладнання (КВМТО), здійснює розробку нової научно-технічної продукції (НТП) і технологічного обладнання в області трансформаторобудування та удосконалення обладнання, що знаходиться у виробництві й експлуатації.

Основні задачі КВМТО:

 • аналіз тенденцій і визначення прогресивних й актуальних напрямків в процесі створення научно-технічної продукції (НТП) по закріпленої номенклатурі трансформаторного і технологічного обладнання;
 • розробка нових конструкцій і здійснення модернізації, організації ремонту раніше виготовленого трансформаторного обладнання, що забезпечують більш високий техніко-економічний і технічний рівень НТП на базі нових досягнень науки і техніки;
 • систематичне підвищення якості, надійності та довговічності виробів ТОВ «ВІТ», скорочення циклу створення НТП, а також економії праці і матеріалів при виготовленні виробів;
 • проведення досвідно-конструкторських та експериментальних робіт, вивчення експлуатаційних властивостей розробляємих ТОВ «ВІТ» виробів з метою підвищення якості створюваної НТП;
 • розробка нормативно-технічної документації (РТН, ОСТ, ГОСТ, СТП), участь в міжнародній стандартизації;
 • забезпечення функціонування і постійне удосконалення систем якості, участь в реалізації політики в області якості, розробки і виробництві продукції, що відповідає вимогам споживачів, забезпечуючи тим самим економічне зростання інституту.

4. Характеристика продукції, яку випускає підприємство

Трансформатори:

– трансформатори загального призначення й для власних потреб електростанцій класів напруги 6-35 кВ, потужністю 25-63000 кВт;

– трансформатори й автотрансформатори класів напруги 110-1150 кВ;

– трансформатори спеціального призначення (грубні, перетворювальні, фазорегулюємі, фазоздвигаючі, вольтодобавочні, високочастотні, імпульсні, тягові, глибоководні );

– іспитові трансформатори;

– трансформатори для ліній електропередач постійного струму й для вставок постійного струму в лініях електропередач змінного струму;

– сухі пожежобезпечні трансформатори загального й спеціального призначення класів напруги 6-15 кВ.

Реактори:

– реактори для ліній електропередач постійного струму й для вставок постійного струму в лініях електропередач змінного струму;

– струмообмежуючі реактори для включення в нейтраль трансформаторів і в лінію;

– згладжуючі реактори для електроприводів постійного струму;

– шунтувальні реактори;

– реактори для статичних компенсаторів реактивної потужності.

Високовольтна апаратура:

– комплектні трансформаторні підстанції (КТП) напругою 6 -10/0.4 кВ зовнішньої й внутрішньої установки потужністю до 2500 кВт;

– КТП напругою 35/0.4 кВ потужністю до 1600 кВт для електрифікації залізничного транспорту, об’єктів меліорації, вітроелектростанцій і т.д.;

– підстанції напругою 35/10 кВ потужністю до 10000 кВа;

– блоки відкритих розподільних обладнань (ВРУ), напругою 110-150 кВ для підстанцій 110/35/10 кВ і 110/10 кВ;

– комплектні розподільні обладнання (КРУ) напругою 0.4-35 кВ як зі стаціонарно встановленою апаратурою, так і висувного виконання;

– обладнання регулювання напруги трансформаторів під навантаженням (РПН);

– модернізовані реакторні пристрої РПН із тиристорним комутатором і підвищеною електричною зносостійкістю для пічних трансформаторів;

– обладнання регулювання напруги трансформаторів без порушення (ПБВ) з електрокеруємим приводом для пічних і перетворювальних трансформаторів;

– високовольтні роз’єднувачі на напругу до 330 кВ;

– робочі еталони високої змінної й постійної напруг;

– вимірювальні трансформатори струму й напруги (робочі й зразкові) з паперово-масляною й елегазовою ізоляцією;

– високовольтні газонаповнені конденсатори.

5. Техніко-економічні показники підрозділу

В 2009 р. структура виробництва, по напрямку діяльності, в % до об’єму виробництва виглядає наступним чином:

Науково-дослідницькі роботи Досвідно-конструкторські роботи Виготовлення дослідних зразків Науково-технічні послуги
37,17 14,21 30,81 17,81

Фінансові показники ТОВ «ВІТ» у 2009 р.

п/п

Найменування продукції 2008 рік,

тис. грн

2009 рік,

тис. грн

Темп зросту,  %
1. Об’єм реалізації 56 781 41 919,2 73,8
2. Собівартість реалізованої продукції 48385 35601 73,6
3. Фонд оплати праці 20872 20 977,4 100,5
4. Середня заробітна плата на 1 працівника 2552 2 627 102,9
5. Витрати на техозброєння 3685 3 183,3 86,4
6. Амортизація основних коштів 1787 1856,1 103,7
7. Соціальні витрати 1074 1495 139,2
8. Прибуток 499 223,8 44,8
9. Податки та збори 14234 18678 131,2
10.

 

Балансова вартість основних коштів 15957 16228 101,7

Основні споживачі продукції ТОВ «ВІТ»

п/п

Ринок збуту Реалізовано

продукції за

2008 рік

Реалізовано

продукції за

2009 рік

тис.грн.  % тис.грн.  %
1. Україна 16 751,7 29,5 10 927,2 26,0
2. СНД 28 875,7 50,9 9 745,0 23,3
3. Дальнє Зарубіжжя 11 153,7 19,6 21 247,0 50,7
Всього: 56 781,0 100 41 919,2 100

6. Охорона праці на підприємстві

Трансформатор струму – це трансформатор, в якому при нормальних умовах використання вторинний струм практично пропорційний первинному струму та при вірному включенні зсунутий відносно нього по фазі на кут близький до нуля.

При виготовленні, випробуваннях і експлуатації трансформатора дотримуються правила техніки безпеки у відповідності наступних вимог: правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів; правил пристрою і безпечної експлуатації судин, що працюють під тиском; правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок електричних станцій і підстанцій.

Небезпечна і шкідлива дія на людей електричного струму виявляється у вигляді електротравм і професійних захворювань. Найчастіше спостерігаються дугові опіки.

Основними шкідливими факторами в промисловому виробництві є пил, шкідливі гази, надлишкове тепло, а також виробничий шум і вібрації. Особливо небезпечний дрібний пил з частками від 0,25 до 5 мкм.

Нераціональне освітлення може з’явитися причиною травматизму.

Розрахунок, виготовлення та експлуатація трансформатора струму проводиться згідно з ГОСТ 7746-2003, цей стандарт поширюється на електромагнітні трансформатори струму на напругу від 0,66 до 750 кВ, призначені для передавання сигналу вимірювальної інформації приладам вимірювання, захисту, автоматизування, сигналізації та управління в електричних ланцюгах змінного струму частотою 50 або 60 Гц.

Даний пристрій передбачається експлуатувати на відкритому розподільчому устаткуванні (ВРУ) в сукупності з високовольтними електричними апаратами (вимикачи, роз`єднювачі, відокремлювачі, вентильні та трубчасті розрядники).

По ПУЭ ТФЗМ – 110 класифікується, як пристрій релейного захисту елементів електричного ланцюга частини енергосистем, промислових та інших електроустановок вищє 1 кВ: генераторів, трансформаторів (автотрансформаторів), блоків генератор – трансформатор, ліній електропередачі, шин та синхронних компенсаторів.

Однією з головних задач у виробництві є електробезпека. Поразка електричним струмом, насамперед відбувається через несправність електрообладнання. Тому для безпеки роботи електроапаратуру необхідно заземлювати.

Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» трансформатор, що розробляється, за способом захисту людини від поразки електричним струмом відноситься до класу I, оскільки має робочу ізоляцію і елемент для заземлення відповідно до ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное  заземление».

Болт заземлення М10, контактний майданчик 25 мм  по ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры». Біля болта нанесений знак заземлення. Опір захисного заземлення становить 0,5 Ом.

Кваліфікаційні групи персоналу по електробезпеці повинні складатися не менше, ніж з двох осіб (ІV група), включно з керівником робіт. Перевірка опору проводиться один раз на рік. Також один раз на рік проводиться перевірка опору ізоляції обмоток на вимір тангенса кута діелектричних втрат.

Розміри площі, яка зайнята підстанцією (ВРУ), буде залежити від того ,яке і скільки обладнання буде знаходитись на території ВРУ.

Під час роботи вторинні обмотки трансформатора завжди замкнуті на прилади або закорочені.

В якості ізоляції ТФЗМ – 110 використовується паперово-масляна ізоляція.

Ізоляція трансформаторів витримує випробувальні напруги до 230 кВ відповідно до ГОСТ 1516.1-76 “ Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции”.

Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» трансформатор, що розробляється, за способом захисту людини від поразки електричним струмом відноситься до класу I.

Опір ізоляції вторинні обмотки відносно основи перед введенням в експлуатацією є не менше 100 МW, при наступних випробуваннях та в процесі експлуатації – не менше 50 МW.

Ізоляція струмоведучих частин здійснена спеціальними огородженнями і застосуванням пристроїв, що блокують перехід напруги на конструктивні частини механізму відповідно до ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

На основі трансформатора розташована табличка з попереджуючим написом: Внимание! Опасно! На разомкнутой обмотке высокое напряжение!” та  попереджуючий знак “Осторожно! Электрическое напряжение!”.

Навколишнє середовище, в якому експлуатується трансформатор є вибухонебезпечним, не містить струмопровідного пилу, агресивних газів і пари в концентраціях, що руйнують метали.

Трансформатор стійкий до дії механічних чинників зовнішнього середовища, і відповідає групі умов експлуатації №13 по ГОСТ 17516.1-90.

Умови експлуатації: 

– номінальні значення кліматичних чинників по ГОСТ 15543-70 (висота над рівнем моря до 1000 м; верхнє та ефективне значення температури навколишнього повітря 45 ºС і 40 ºС; нижнє значення температури навколишнього повітря мінус 50 ºС; швидкість вітру не більше 40 м/с; відносна вологість повітря не більше 80 %);

– середній термін служби до списання 25 років.

Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” розроблені наступні норми температурних умов у робочій зоні виробничих приміщень цеху вимірювальних трансформаторів:

– у холодний і перехідний період року (зовнішня температура менш +10°С – +17 – +19°С, вологість 60 – 40%, швидкість переміщення повітря 0,3 м/с;

– у теплий період року (зовнішня температура +10°С та більш) – +20 – +22°С, вологість 60 – 40%, швидкість переміщення повітря 0,4 м/с.

Для забезпечення рухливості повітря на робочих місцях використовується загальна приточно-механічна вентиляція.

В усіх робочих приміщеннях цехів улаштована приточно-витяжна вентиляція: природна, механічна і змішана.

Природне і штучне освітлення виробничих приміщень відповідають вимогам СНиП 11-4-79 “Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования”.

Забезпечена напруга мережі підвальних приміщень, каналів, тунелів і приямків печей – 36В, а для переносних ламп – 12В. Світильники в цих приміщеннях розташовані на висоті 2,8 м.

Крім робочого освітлення, у цехах мається аварійне освітлення, що забезпечує в основних проходах освітленість у 0,1 лк.

Природне освітлення підрозділяється на бокове, здійснюване через світлові прорізи вікон; верхнє, здійснюване через аераційні і захисні ліхтарі, прорізи в перекриттях; комбіноване – бокове з верхнім.

Штучне освітлення передбачається у всіх виробничих і побутових приміщеннях, де недостатньо природного світла, а також для освітлення приміщень у нічний час.

Рівень звуку для постійних робочих місць і робочих зон у виробничих приміщеннях і на території підприємств відповідає вимогам ГОСТ 12.1.003-83 “Шум . Общин требования безопасности” і дорівнює 85 дб. Тому що неможливо зменшити рівень шуму в самих джерелах його виникнення, то як засіб захисту від шуму в приміщенні цеху використовується звукоізоляція робочих місць і акустична обробка робочих приміщень. Основними джерелами шуму електричної і радіоелектричної апаратури є:

 • трансформаторне устаткування (силові трансформатори, дроселі насичення, що згладжують і компенсують реактори);
 • устаткування систем охолодження (вентилятори, насоси, електродвигуни).

Відповідно до ГОСТ 12.1.012-90 „Вибробезопасность” конструкція виробничого устаткування забезпечує виключення чи зниження до регламентованих рівнів шуму та вібрації. Як засоби індивідуального захисту від вібрації в цеху використовуються антивібраційні пояси і рукавиці.

Згідно з ГОСТ 12.1.002-84 „Электрические поля промышленной частоты напряжением 400 кВ и выше. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах” в захисті від електричних полів на робочих місцях непотрібен

Згідно „Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97)” та ОСП-72/88 „Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений” на виробництві не застосовуються прилади , що випромінюють іонізуючі, рентгенівські та інші промені.

На виробництві відсутні фактори, що забруднюють навколишнє середовище.

Санітарно-побутові приміщення спроектовані у відповідності з вимогами СПиП 2.09.04-84 „Санитарно-бытовые помещения”.

У відповідності до СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования» виробництво по вибуховій, вибухо-пожежній та пожежній небезпеці відповідає категорії Д.

У відповідності зі СНиП 2.01.02.85 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» і СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования» приміщення в яких будуть експлуатуватися механізми має категорію Г пожежобезпеки і другий ступінь вогнестійкості. Відстань від найбільш вилученого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу незалежно від обсягу приміщення 120 метрів.

Спроектовано один евакуаційний вихід із приміщення цеху розташований на першому поверсі. Найбільша відстань  від найбільш віддаленого робочого місця і до найближчого евакуаційного виходу – 90 метрів.

Електроустановки відповідають протипожежним вимогам:

– висота установки 1,2 метра;

– устаткування від стінки 1 метр;

– два вимикачі при довжині приміщення 25 метрів;

– між трансформаторами розміщають огороджувальні стіни.

Запобігання пожеж досягається:

– виключена можливість утворення пального середовища;

– виключена можливість утворення джерел запалювання;

– температури пального середовища підтримується нижче максимально припустимої при горючості;

– зменшенням обумовленого розміру пального середовища.

Пожежний захист забезпечується:

– застосуванням не пальних та важко пальних речовин і матеріалів;

– ізоляцією пального середовища;

– запобіганням поширення пожежі за межі вогнища;

– застосуванням засобів пожежегасіння;

– застосуванням конструкцій підвищеної вогнестійкості;

– евакуацією людей;

– застосуванням засобів колективного й індивідуального захисту людей;

– застосуванням засобів пожежної сигналізації.

Пожежна безпека забезпечується системою попередження пожеж і системою пожежного захисту. Встановлені автоматичні сповішувачі про пожежу, які діють на світло та на гази.

Передбачені пожежна техніка і засоби гасіння пожежі:

– пожежні сходи;

– пожежні рукави, стволи;

– вогнегасники ОП-5 – 2 од., ОП-10 – 1 од. ;

– протипожежне водопостачання;

– пожежний зв’язок і сигналізація.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *