Готова робота!

Домашнє завдання з метрології

views 67

Домашнє завдання з метрології

Варіант № по списку 12, відповідно питання 12, 22, 32, 42

12. Як по результатам повірки визначити придатність ЗВТ до експлуатації?

22. Що собою представляють  сигнали  неперервні за інформативним  параметром та у часі ?

32. Намалюйте, опишіть принцип дії , будову, намалюйте схеми включення магнітоелектричних амперметрів, вольтметрів. Приведіть схему компенсації похибок та поясніть їх роботу.

42. Які принципи дії, будову та область застосування мають реостатні перетворювачі. Наведіть схеми приладів з цими перетворювачами та наведіть приклади їх застосування для вимірювань тиску та переміщення?

Варіант по № заліковки Варіант=8+1=9

Задача 1

Вимірювальний прилад безпосередньої оцінки з верхньою границею вимірювання (нормуючим значенням) Хм, класу точності у, що має шкалу з кількістю поділок N, включений в електричний ланцюг. Відлік за шкалою приладу складає п поділок.

Визначити ціну поділки С і чутливість S приладу, значення вимірюваної величини х. границю допустимої абсолютної похибки Δд і границю відносної похибки вимірювання δ .

Запишіть результат вимірювання і зазначте границю довірчого інтервалу. Варіанти наведені у таблиці 1

Номер варіанту Найменуван ня приладу Верхня границя вимірювань XN Кількість поділок шкали N Клас точності у Відлік по шкалі поділок п
9 Ватметр 75 В, 1 А 150 0.5 110

Задача 2

Електричний ланцюг, що складається з двох резисторів R1 іR2 (рис. 1), живиться напругою U. Напруга  U2 вимірюється вольтметром з верхньою границею вимірювання UN (нормуюче значення), класом точності γ  та вихідним опором Rv.

Рис. 1

Знайдіть абсолютну та відносну методичні похибки вимірювання напруги  U2, а також мінімальне значення вхідного  опору   Rv, при якому методичною похибкою можна знехтувати.

Варіанти завдань приведені в таблиці 2

Номер варіанту Опори резисторів, кОм Характеристики вольтметрів Напруга живлення, U, В
R1 R2 UN, в γ RV, кОм
9 4,7 5,1 10 0.2 3 15

Задача З

Визначити абсолютну та відносну похибку результату опосередкованого вимірювання, якщо відома розрахункова формула, результати і систематичні похибки прямих вимірювань величин, які входять у формулу.

№ варіанту Розрахункова формула U, в І, А cosγ R,

Ом

Р, Вт ΔU,В ΔI, А Δcosγ ΔR, Ом ΔР, Вт
9 670 1230 -10 -15

Задача 4

Мости, схеми яких зображені на рис. 2, 3, 4, врівноважені при параметрах елементів вказаних у табл. 4. Знайдіть значення невідомих величин R, L або С, а також добротність котушки Q або тангенса кута діелектричних втрат  tgδ конденсатора. Варіанти завдань приведені в табл. 4.

Таблиця 4

№ вар. № рисунка Елементи схеми Частота £ Гц
R2, Ом RЗ, Ом R4, Ом І0, Гн С0, мкФ R0, кОм
9 2 200 500 1,0 10 1000

Формат: doc

Тип завдання: Домашнє завдання

Предмет: Метрологія

Кількість сторінок: 13

Кількість використаної літератури: 0

Рік написання: 2011

Країна: Україна

Ціна: 4 $ (можлива купівля частинами: 0,5 $ за 1 завдання)

Купити,
отримати файл(-и)
на E-mail / Viber / Telegram / Skype

Як хочете оплатити:

на картку Приватбанкуна телефонна ЯД

Відправляємо файли протягом 3-х годин після оплати!

Графік роботи: 9.00 - 22.00

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *