Готова задача

Умова:

Визначити граничний обсяг реалізації продукції, який забезпечує беззбитковість підприємства а також запас фінансової міцності:

1. виручка від реалізації 1820 тис.грн.

2. змінні витрати 1274 тис. грн.

3. постійні витрати 273 тис. грн.

4. ціна одиниці продукції 350 грн.