Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Визначення термінів з економіки підприємства

 1. Акціонерне товариство
 2. Акцизний збір
 3. Акція
 4. Актив балансу
 5. Амортизація
 6. Асоціація
 7. Авансований капітал
 8. Агентування
 9. Амортизація основних фондів
 10. Асортимент
 11. Банк міжнародних розрахунків(БМР)
 12. Баланс нетто
 13. Баланс-брутто
 14. Балансовий прибуток
 15. Банкрутство
 16. Базою даних
 17. Бізнес
 18. Бізнес-план
 19. Брокер
 20. Бартерні операції (бартер)
 21. Валова виручка
 22. Валова продукція
 23. Валовий прибуток
 24. Валові капітальні вкладення
 25. Відділ Технічного Контролю
 26. Внутрішній лізинг
 27. Велике підприємство
 28. Виробнича інфраструктура підприємства
 29. Виробнича потужність
 30. Виробничий процес
 31. Виробничі фонди
 32. Внутрішня норма дохідної інвестиції
 33. Внутрішньовиробничий (комерційний) економі­чний ефект
 34. Виробнича діяльність
 35. Вексель
 36. Висококваліфіковані робітники
 37. Відновна вартість основних фондів
 38. Видова структура основних фондів
 39. Винахід
 40. Виробничі запаси
 41. Витрати майбутніх періодів
 42. Виробничо-технічна структура оборотних фондів
 43. Внутрішня ставка доходу
 44. Господарське товариство
 45. Грошовий потік
 46. Господарський ризик
 47. Допоміжна підприємницька діяльність
 48. Договір(контракт, угода)
 49. Дистриб’ютор
 50. Дилер
 51. Державне замовлення
 52. Дочірнє підприємство
 53. Дисконтна ставка (ставка капіталізації)
 54. Економічний ефект
 55. Економічна безпека держави
 56. Економічна безпека підприємства
 57. Економічна ефективність виробництва
 58. Економічна діяльність
 59. Ефективність виробництва
 60. Залишкова вартість основних фондів
 61. Знаками для товарів і послуг
 62. Зовнішні прямі інвестиції
 63. Зовнішні портфельні інвестиції
 64. Заробітна плата
 65. Зворотний лізинг
 66. Інноваційна діяльність
 67. Інноваційні процеси
 68. Інфраструктура ринку
 69. Інфраструктура підприємства
 70. Інтелектуальна власність
 71. Інвестиції
 72. Індекс рентабельності інвестицій
 73. Інновація
 74. Інвестиційний проект
 75. Кадри
 76. Капітал
 77. Капітальне будівництво
 78. Кошторисна вартість будівництва
 79. Керівники
 80. Кваліфіковані робітники
 81. Колективний договір
 82. Комерційна діяльність
 83. Комісіонер
 84. Комівояжер
 85. Консигнант
 86. Комерційна тріангуляція
 87. Комерційний трансферт
 88. Контроль
 89. Корисна модель
 90. Календарне планування
 91. Кваліфікація
 92. Колективне підприємство
 93. Конверсія виробництва
 94. Коперування
 95. Конкурентноспроможність продукції
 96. Комбінування виробництва
 97. Казначейське забов’язання
 98. Командитне товариство
 99. Комерційне підприємство
 100. Капітальні вкладення
 101. Конкурентноспроможність продукції
 102. Консорціум
 103. Концерн
 104. Корпорація
 105. Комерційна таємниця фірми
 106. Кредитоспроможність підприємства
 107. Комп ‘ютерною програмою
 108. Кошторис виробництва
 109. Критерій
 110. Ліквідність підприємства
 111. Ліцензійна угода
 112. Лізинг
 113. Маркетинг
 114. Міжнародне спільне підприємство
 115. Міжнародний валютний фонд
 116. Міжнародна фінансова корпорація
 117. Міжнародний банк реконструкції і розвитку
 118. Міжнародний лізинг
 119. Мотивація
 120. Мале підприємство
 121. Масове виробництво
 122. Методи управління
 123. Мотивація
 124. Науково-технічна революція
 125. Народногосподарський економічний ефект
 126. Нововведення
 127. Науково-технічний прогрес
 128. Нематеріальні активи
 129. Нематеріальні ресурси
 130. Низькокваліфікованіробітники
 131. Некваліфіковані робітники
 132. Номенклатура продукції
 133. Нове будівництво (новобудова)
 134. Нормуванняоборотнихкоштів
 135. Незавершене виробництво
 136. Напівфабрикати власного виготовлення
 137. Недобросовісною конкуренцією
 138. Ноу – хау
 139. Облігація
 140. Опціон
 141. Організація
 142. Основний капітал
 143. Основний зміст індикативного макроекономічного планування
 144. Оборотний капітал
 145. Оборотні кошти
 146. Оборотні фонди
 147. Одиничне виробництво
 148. Оперативний лізинг (з неповною окупністю орен­дованого майна)
 149. Оперативно-виробниче планування
 150. Оперативне планування
 151. Оплата праці
 152. Організаційна структура управління
 153. Організаційний прогрес
 154. Орендне підприємство
 155. Основні фонди
 156. Ощадний сертифікат
 157. Патент
 158. Післяпродажний сервіс
 159. Підприємницький договір
 160. Первинна (початкова) вартість основних фондів
 161. Перший аспект
 162. Персонал зайнятий основною діяльністю
 163. Персонал неосновної діяльності
 164. Проектне фінансування
 165. Промисловим зразком
 166. Проектна потужність
 167. Приватизаційні папери
 168. Повна (первинна й відновна)вартість основних фондів
 169. Поточна (фактично досягнута) виробнича потуж­ність
 170. Початкові інвестиції (початкова вартість проек­ту)
 171. Партнерські зв’язки
 172. Пасив балансу
 173. Персонал
 174. Підприємництво
 175. Підприємство
 176. Планування
 177. Платоспроможність підприємства
 178. Повне товариство
 179. Прибуток
 180. Приватне підприємство
 181. Продуктивністьпраці
 182. Професія
 183. Прогноз
 184. Раціоналізаторська пропозиція
 185. Реальні інвестиції
 186. Реалізована продукція
 187. Реструктуризація підприємства
 188. Робітники
 189. Реконструкція діючого підприємства
 190. Ремонт
 191. Резервна потужність підприємства
 192. Розширення діючого підприємства
 193. Санація
 194. Сегментація ринку
 195. Серійне виробництво
 196. Стандартизація продукції
 197. Сертифікація
 198. Сервісний лізинг
 199. Сисетма якості підприємств
 200. Система мотивації
 201. Синдикат
 202. Собівартість продукціії
 203. Спеціальність
 204. Спеціалізація виробництва
 205. Спільне підприємство
 206. Стандартизація
 207. Стратегічне планування
 208. Службовці
 209. Соціальна діяльність
 210. Спеціалісти
 211. Спеціальність
 212. Спеціалісти найвищої кваліфікації
 213. Спеціалісти вищої кваліфікації
 214. Спеціалісти середньої кваліфікації
 215. Статут підприємства
 216. Структура персоналу підприємства
 217. Стратегія
 218. Суміжні права
 219. Соціальна інфраструктура
 220. Система технічного обслуговування виробництва
 221. Торговий дім
 222. Товарна продукція
 223. Трудовий потенціал
 224. Технічне переозброєння діючого підприємства
 225. Термін окупності інвестицій
 226. Технічний розвиток підприємства
 227. Техніко-технологічна база підприємства виробничої сфери
 228. Тарифно-посадова система
 229. Тарифна сітка
 230. Тарифна ставка
 231. Технічний розвиток підприємства
 232. Товариство з додатковою відповідальністю
 233. Товариство з обмеженою відповідальністю
 234. Товарна продукція
 235. Тип виробництва
 236. Топологією інтегральної мікросхеми
 237. Трудові ресурси
 238. Теперішня вартість майбутніх надходжень (доходів)
 239. Управління
 240. Установчий договір
 241. Управління за контрактом
 242. Угода про передачу інформації у вигляді «ноу-хау»
 243. Управління витратами
 244. Фізичне спрацювання основних фондів
 245. Фінансовий лізинг (з повною окупністю орендова­ного майна)
 246. Ф’ючерський контракт
 247. Форвардна угода
 248. Факторинг
 249. Фінансовий стан підприємства
 250. Фінансові інвестиції
 251. Фірмове найменування
 252. Франчайзинг
 253. Функції управління
 254. Холдинг
 255. Ціна
 256. Чистий прибуток
 257. Чистий приведений дохід
 258. Чисті капітальні вкладення
 259. Чиста продукція
 260. Єдиний тарифино-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників (ЄТКД)

_________________________

Формат:  doc или docx

Тип роботи: Терміни (шпора, шпаргалка)

Предмет: Економіка підприємства

Кількість сторінок: 4

Рік написання: 2009

Країна та місто: Україна, Чернівці

ВУЗ: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ)

Ціна: 10 $ (0,04 $ за термін)

Купити дану готову роботу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *