Готова робота!

Стандарт Стандартизація культури спілкування

Купити за 142 грн.
views 49

Курсова робота

з дисципліни «Стандарти культури спілкування»

на тему “Стандарт “Стандартизація культури спілкування” “

Зміст

Вступ……3

Об’єкт досліджування: посібник:”Інформаційні системи і технології”.

Предмет досліджування: невідповідності тексту до стандарту

Теоретична частина …4

1. Сфера застосовності

2. Нормативні посилки

3. Терміни та виознаки утямків

3.1 Загальні утямки

3.2 Процесові утямки

3.3 Мовні засоби

4. Правила слововживання

4.1 Головні правила

4.3 Ознаки учасників дії

4.3.1 Дієознаки учасників дії

4.3.2 Подієознаки учасників дії

4.4 Характеристики учасників дії та наслідки події

4.4.1 Дієхарактеристики учасників дії

4.4.2 Подієхарактеристики учасника дії та наслідки події

4.5  Назви учасників дії

4.6 Ознаки і назви дійових властивостей учасників дії

4.7  Слова іншомовного походження

Практична частина….23

3.1. Речення оригіналу: Інформатика — це комплекс дисциплін, що вивчають властивості і структуру інформації, а також способи її створення, накопичення, обробки, перетворення і передавання за допомогою електронних обчислювальних машин (ЕОМ).

3.2. Речення оригіналу: Стосовно всього, що пов’язане з обробкою інформації на комп’ютері, вживається також термін “комп’ютерні науки” (computer sciences).

3.3. Речення оригіналу: У найзагальнішому розумінні інформація — це передавання, відображення певного розмаїття.

3.4. Речення оригіналу: Отже, інформація — це об’єктивно існуючий зміст, який характеризує організацію, структуру, стан і поведінку певної системи загалом або її окремих елементів та зменшує ступінь невизначеності у процесі його пізнання і переробки.

3.5. Речення оригіналу: Конкретизуючи це поняття, інформацію можна визначити як відомості, сукупність даних у будь-якій формі та вигляді, на будь-яких матеріальних носіях (у тому числі листування, книги, ілюстрації, зокрема діаграми, схеми, рисунки тощо, а також фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп’ютерних систем    та ін.), що є об’єктами зберігання, передавання та перетворення.

3.6. Речення оригіналу: Ця одиниця називається 1біт інформації.

3.7. Речення оригіналу: Для ЕОМ такий стан характеризується наявністю або відсутністю імпульсу, що з математичної точки зору описується нулем чи одиницею, тобто двійковою системою числення.

3.8. Речення оригіналу: Всі дані, команди та адреси записуються в ЕОМ у цій системі числення.

3.9. Речення оригіналу: Переведення числа з десяткової системи числення в двійкову здійснюється за допомогою послідовного ділення цього числа на 2, при цьому залишок від ділення займає відповідну позицію справа наліво.

4.0. Речення оригіналу: Для зворотної операції переведення з двійкової системи числення у десяткову потрібно подати число як суму ступенів числа 2 і потім цю суму скласти.

4.1. Речення оригіналу: Для цього його розбивають на групи з чотирьох цифр справа наліво, і кожну групу замінюють відповідною шістнадцятковою цифрою (максимальне значення чотиризначного двійкового числа 11112 дорівнює 16 у шістнадцятковій системі).

4.2. Речення оригіналу: Через мале значення одиниці інформації біт в інформатиці користуються іншою одиницею — байтом інформації (позначається [Бт]), що є восьмизначним двійковим або двозначним шістнадцятковим числом і складається з восьми послідовних бітів..

Висновок…27

Список літератури…28

Міжрядковий інтервал: 1,0

Посилання в тексті на літературу: є, вигляду [1]

Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *