Співвідношення між поняттями «філософія мови», «лінгвістична філософія», «філософія лінгвістики», «методологія лінгвістики» | Kursak.com – здаємо разом!
Безкоштовно

Завдання. Встановіть співвідношення між поняттями «філософія мови», «лінгвістична філософія», «філософія лінгвістики», «методологія лінгвістики».

У 60-ті рр. ХХ ст. в історії розвитку лінгвофілософських ідей була здійснена одна з перших спроб визначення предмета філософії мови в межах авторитетної на Заході аналітичної філософії, зокрема в її розділі «лінгвістична філософія». Для філософів-аналітиків уся філософія і є філософією мови. На їхню думку, структури мови дають змогу виявити онотологічні структури буття , якщо правильно вживати відповідні методики аналізу живої природної мови. Однак осмислення об’єкта філософії мови як мовної онтології певною мірою нівелює предмет самої філософії, оскільки він редукується до аналізу лише мовної онтології. Отже, лінгвістична філософія – це один з етапів розвитку аналітичної філософії, який прийшов на зміну логічному атомізму; зосереджено увагу на науковому аналізі живої природи мови у щоденному побутовому використанні носіями, а також специфіці практичних міркувань у контексті життєвих ситуацій.

Паралельно у зарубіжному і колишньому радянському мовознавстві 70-80-х рр. ХХ ст. були дослідження, в основі яких лежало розуміння філософії мови як методології науки про мову в аспекті, насамперед, визначення та конструювання самого предмета вивчення, а також окремих аспектів мови, які найбільш потрібні для аналізу деяких проблем онтології та гносеології. Та, оскільки такі дослідження здійснювались у межах одного філософського напряму, це унеможливлювало діалог між філософськими лінгвістичними школами, синтезування інших лінгвофілософських ідей, плюралізм наукових думок та підходів. Методологія лінгвістики – домінатні впливи найзагальнішого характеру, які визначають спільні парадигмальні ознаки науки на певному етапі її розвитку, сформовані як органічний результат розвитку самої науки, співвідносні з сутісними ознаками і законами дійсності, і які органічно пов’язані із тенденціями розвитку світових загальнонаукових ідей.

На заході методологічні проблеми мовознавства вивчали Г. Фреге, Б. Рассел, К. Айдукевич та ін. Саме цей напрям досліджень можна назвати філософією лінгвістики і сприймати як розділ наукової метатеорії, об’єктом якої є не стільки мова, скільки наука про мову.

Філософію мови не можна ототожнювати ні з лінгвістичною філософією, ні з філософією лінгвістики, ні з методологією мовознавчих досліджень. Вона має власний предмет досліджень, розглядає питання про сутність і природу мови. Філософія мови з позицій лінгвіста є складником теорії мови, у межах якої досліджуються питання природи і сутності людської мови, пов’язані з її відношенням до дійсності, суспільства, свідомості, мислення, або людина у її стосунках зі світом.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Готові роботи: