Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Зміст шпори з політології

1. Об’єкт, предмет та функції політології

2. Політологія як наукова та навчальна дисципліна

3. Прогностична функція політології та її значення

4. Політологія в системі соціально-гуманітарних наук

5. Походження політики та її соціальна природа

6. Сутність, структура, функції політики

7. Наукові і побутові уявлення про політику: характерні ознаки і відмінності

8. Політика і мораль

9. Вплив античної політичної теорії на розвиток європейської політичної думки

10. Християнська політична теологія Аврелія Августина та Фоми Аквінського

11. Теорія суспільного договору: аналіз концептуальних положень

12. Макіавеллі як засновник світської політичної науки

13. Т. Гоббс “Левіафан”

14. Формування засад лібералізму в працях Д. Локка

15. Ш. Монтеск’є – засновник сучасної геополітики

16. Вчення про народовладдя Ж. Ж. Руссо

17. Ліберальна політична думка (А. де Токвіль)

18. Формування політичної доктрини марксизму

19. Теоретичні передумови формування політичної науки

20. М. Вебер як класик західної політології

21. Основні проблемні підходи західної політології

22. Еволюція аполітичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави

23. Державотворчі концепції українських гетьманів

24. Суспільно-політична думка доби українського національного відродження

25. Політичні ідеї М. Грушевського

26. Суспільно-політична думка української еміграції (Д. Донців, В. Липинський, В. Винниченко, І. Лисяк-Рудницький)

27. Політична наука в Україні: наукові проблеми і перспективи

28. Влада як суспільне явище: генезис, принципи, інститути

29. Політична влада. Форми і механізми політичної влади

30. Структура політичної системи та її елементи

31. Порівняльний аналіз основних політичних систем суспільства

32. Політична система сучасної України: політологічний аналіз

33. Держава: походження, сутність, історичні межі розвитку

34. Поняття та особливості громадянського суспільства

35. Роль політичних партій в політичній системі суспільства

36. Партійна система суспільства. Типологія партійних систем

37. Типологія та основні форми політичних відносин

38. Багатоаспектність демократії як соціально-політичного та правового явища

39. Демократичні критерії влади. Влада і демократичний плюралізм

40. Поняття, типологія, стилі політичної діяльності. Політична влада як основний об’єкт політичної діяльності

41. Виборча кампанія як форма політичної діяльності. Види виборчих систем. Референдум

42. Форми державного правління та форми державного устрою

43. Політичний режим як сукупність засобів і методів здійснення державної влади

44. Класифікація політичних режимів: критерії та визначення

45. Демократія як форма політичного режиму. Форми демократії. Вибори як інститут безпосередньої демократії

46. Політичні партії в політичній системі сучасної України

47. Поняття та ідейні витоки тоталітаризму. Причини історичної приреченості тоталітаризму

48. Сутнісні риси авторитаризму, конструктивні можливості та недоліки авторитаризму

49. Поняття та особливості громадянського суспільства

50. Держава та громадянське суспільство. Діалектика взаємодії

51. Політична свідомість: зміст, структура, типологія

52. Політична свідомість суспільства, соціальної групи, особистості. Розвиток політичної свідомості в Україні

53. Політична ідеологія. Сутність та функції

54. Політична психологія. Сутність, структура, функції

55. Людина як суб’єкт політики

56. Етичні засади політики. Політика і мораль. Етика ненасильства, її політичний аспект

57. Сутність, структура, типи політичної культури

58. Становлення політичної системи України

59. Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні

60. Конституція України і формування громадянського демократичного суспільства в Україні

Формат: docx, doc

Кількість сторінок: 56

Використана література: 9

Рік: 2009

Країна: Україна

Ціна: 6 $ (1 питання – 0,1 $)

Купити дану готову роботу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *