Безкоштовно

Планування аудиторської діяльності

views 102

Планування аудиторської діяльності

Аудиторська діяльність – це безпосередня, самостійна, систематична, на власний ризик п-цька діяльність з надання ауд послуг з метою отримання прибутку.

Для досягнення поставленої мети аудитор повинен мати чіткі відповіді на такі питання:

– Ринок послуг і його фінансування.

– Яка стратегічна мета.

– Куди і як буде рухатись на ринку послуг.

– Як і за допомогою яких ресурсів можуть бути досягнені стратегічні і поточні цілі.

Планування – один з методів управління який полягає в розробці і практичному здійсненні планів який визначає майбутній стан ек суб’єкта, шляхи, способи і засоби його досягнення.

Аудитор повинен використати або дотриматись:

– методологію планування

– технологію планування

– методику планування

В плануванні виділяють 2 основні підходи: інтуїтивний, формальний (формалізований)

Види планів: стратегічний (від 5р), поточний (на поточний фін. рік),  оперативний

Ступінь деталізації показників з видів планів визначається фірмою самостійно з урахуванням специфіки діяльності, а також організації і фінансового управлінського обліку.

Планування конкретної аудиторської діяльності

Аудитор зобов’язаний планувати аудит з 3-х основних причин:

 1. Це дасть змогу одержати достатню кількість інформації.
 2. Допоможе утримати в межах розумного витрати на аудит.
 3. Це дасть змогу уникнути непорозумінь з клієнтом.

Під час розробки загального плану аудитор повинен врахувати:

 • знання бізнесу;
 • загальний рівень компетентності управлінського персоналу;
 • розуміння системи бух обліку і внутрішній контроль;
 • ризик і суттєвість;
 • характер, час та обсяг процедур;
 • координація, керівництво, нагляд, перевірка;
 • ін аспекти (пов’язані сторони – ті які впливають або можуть впливати на господарські операції);
 • сумнів у безперервності діяльності

Метою планування аудиту є концентрація уваги аудитора на найважливіших напрямках аудиту, виявленні проблем які слід перевірити як найдетальніше.

Процес планування аудиту умовно поділяється на етапи:

– згода клієнта укладання договору;

– постановка мети і завдання аудиту;

– оцінка наявного середовища об’єкта поведінки;

– складання загального плану перевірки;

– розробка програм ауд (детальний перелік змісту аудит процедур і детальна інструкція учасникам перевірки );

– визначення процедур для кожного етапу аудиту;

– коригування загального плану і програми аудиту.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *