Підходи до філософії мови як напряму досліджень | Kursak.com – здаємо разом!
Безкоштовно

Ю. Степанов вважає, що філософія мови – це не загальне ім’я для позначення течій або напрямів у філософії, а сукупність поглядів на мову, пов’язаних з конкретними філософськими течіями. Для дослідника філософія мови є парадигмою дослідження мовних явищ, тобто панівним у певну епоху поглядом на мову, пов’язаним з певною філософською течією і певним напрямом у мистецтві. Розглянутий підхід можна назвати парадигмоцентричним.

Ю Степанов виділяє 3 найважливіші «парадигми»:

1) семантичну (філос. мови виступає як філос. імені);

2) синтаксичну (філос. мови ототожнюється з філософією предиката);

3) прагматичну (філос. мови розглядається як «філос. егоцентричних слів»).

Наукове бачення і пояснення об’єкта дослідження вимагає відсторонення суб’єкта рефлексії від цього об’єкта, сприйняття його як чогось зовнішнього стосовно своєї сутності. Такий підхід можна кваліфікувати як раціоналістичний, гносеологічний за своєю сутністю. У межах раціоналістичного, сцієнтичного за своєю природою, сприйняття і розуміння сутності мови досить чітко вирізняються філософський і лінгвістичний підходи.

У межах лінгвістичного осягнення сутності мови спостерігаються 2 досить відмінні підходи:

а) іманентно-семіологічний (мова розглядається «в самій собі і для себе»);

б) антропологічний (у його межах мова розглядається в контексті духовного світу людини).

Існують також підходи, що формуються в межах окремих культурно-етнічних або культурно-регіональних традицій. За таких умов суб’єкт і об’єкт пізнання у філософії мови синтетично поєднуються в межах єдиного Універсаму. Важливим результатом  цього є цілісно-містичне переживання світу-в собі, «розчиненість» суб’єкта в об’єкті.

Польський філософ В. Пицка склав схему, в якій визначив наступні типи філософії мови:

– Науковий:

1. філософський (онтологічний і гносеологічний);

2. Лінгвістичний (іманентно-семіологічний і антропоцентричний);

– Релігійно-містичний:

1. Західного типу;

2. Східного типу.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Готові роботи: