Невизначеність поняття філософія мови. Найважливіші проблеми сучасної філософії мови | Kursak.com – здаємо разом!
Безкоштовно

Чим пояснюється невизначеність поняття «філософія мови» у сучасній гуманітарній сфері знань? Вкажіть найважливіші проблеми сучасної філософії мови.

Термін «філософія мови» вперше увійшов до наукового обігу в німецькомовному просторі другої половини ХVІІІ ст. завдяки працям таких філософів, як Г.-К. Ліхтенберг, І.-Г. Герде, В. фон Гумбольдт.

Однак у структурі сучасного гуманітарного знання статус філософії мови до сьогодні не визначений. Одні вчені вважають філософію мови окремим напрямом досліджень живої людської мови, інші – розділом філософії, логіки або лінгвістики; суміжною сферою досліджень згаданих наук, методологією мовознавчих досліджень тощо.

Серед найважливіших чинників невизначеності об’єкта і предмета філософії мови є:

А) невизначеність предмета і меж власне філософії;

Б) сумніви щодо існування мови як предмета філософської рефлексії.

Відсутність концептуальних засад філософії мови, а також чітко окресленого предмета дослідження спричинені:

1)   нігілістичним ставленням до самого поняття «філософія мови».

2)   повною відмовою від пошуків предмета філософії мови.

Філософія мови з позицій лінгвіста є складником теорії мови, у межах якої досліджуються питання природи і сутності людської мови, пов’язані з її відношенням до дійсності, суспільства, свідомості, мислення, або людина у її стосунках зі світом.

Важливим аспектом вивчення філософії мови є те, що сутність і природа мови повинні визначатися, виходячи з категорії самої мови, а не апріорно їй нав’язуватись, з урахуванням засад і специфіки предмета дослідження тих наук, що вивчають мову. Ще один аспект дослідження філософії мови (відсутній у несцієнтичних напрямах і підходах до мови) – необхідність формування методу дослідження.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Готові роботи: