Лекції з предмету “Інвестування”

1 Основи інвестування

1.1. Сутність інвестицій, їх склад
1.2. Класифікація інвестицій
1.3. Інвестиційний ринок
1.4. Учасники інвестиційної діяльності

2 Управління інвестиційним  процесом

2.1. Сутність управління інвестиціями
2.2. Принципи ефективного управління інвестиційної діяльністю підприємства
2.3. Цілі та завдання управління інвестиційною діяльністю підприємства
2.4. Функції і механізм управління інвестиціями
2.5. Класифікація підприємств як об’єктів інвестиційного управління
2.6. Інвестиційні проекти
2.7. Система державного регулювання інвестиційних процесів

3 Аналіз ефективності капітальних вкладень

3.1. Особливості реального інвестування
3.2. Формування політики управління реальним інвестуванням
3.3. Методика економічного  аналізу ефективності інвестиційних проектів
3.4. Основні методи аналізу ефективності капітальних вкладень

3.4.1. Концепція вартості грошей у часі

3.4.2. Аналіз інвестиційних проектів методом чистої теперішньої вартості (NPV)

3.4.3. Аналіз інвестиційних проектів методом внутрішньої норми прибутковості (IRR)

3.4.4. Розрахунок періоду окупності інвестицій (PP)

4 Управління фінансовим інвестуванням

4.1. Особливості здійснення фінансового інвестування на підприємстві
4.2. Форми фінансового інвестування
4.3. Інструменти фінансового інвестування
4.4. Управління фінансовими інвестиціями
4.4.1. Визначення вартості  капіталу від випуску акцій
4.4.2. Визначення вартості  капіталу від випуску облігацій
4.4.3. Оцінка векселів

5 Портфельне інвестування

5.1. Поняття інвестиційного портфелю
5.2. Типи інвестиційних портфелів
5.3. Формування інвестиційного портфелю
5.4. Управління інвестиційним портфелем
5.5. Ризики інвестиційних портфелів

6 Інвестиційна стратегія підприємства

6.1. Сутність інвестиційної стратегії підприємства
6.2. Принципи і послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємства
6.3. Обґрунтування стратегічних напрямків і форм інвестиційної діяльності
6.4. Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії
6.5. Імітаційна модель інвестиційній стратегії

7 Інвестиційні ресурси підприємства

7.1. Особливості  інвестиційних ресурсів та їх формування
7.2. Основні джерела фінансування інвестицій
7.3. Джерела фінансових ресурсів, поступні вітчизняним підприємствам

Формат: doc

Тип завдання: Лекції

Предмет: Інвестування

Кількість сторінок: 147

Кількість використаної літератури: 0

Рік написання: 2010

Країна: Україна

Ціна: 14 $ (можлива купівля частинами: 2 $ за 1 тему)

Купити,
отримати файл(-и)
на E-mail / Viber / Telegram / Skype

Як хочете оплатити:

на картку Приватбанкуна телефонна ЯД

Відправляємо файли протягом 3-х годин після оплати!

Графік роботи: 9.00 - 22.00