Готова робота!

Лекції з інвестування

views 58

Тема 1. Теоретичні основи інвестування (32 сторінки)

1.1. Сутність інвестування та його роль в розвитку економіки України.

1.2. Класифікація інвестицій.

1.3. Інвестиційний ринок та його інфраструктура.

1.4. Інвестиційний клімат та фактори його формування.

Тема 2 СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (35 сторінок)

2.1. Суб’єкти інвестиційної діяльності.

2.2. Роль держави у стимулюванні інвестиційної діяльності.

2.3. Органи державного регулювання інвестиційної діяльності.

2.4. Державне забезпечення інвестиційної діяльності.

Тема 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (37 сторінок)

3.1. Нормативно-правові акти регулювання інвестиційної діяльності.

3.2. Договори (контракти), що регулюють інвестиційний процес.

3.3. Органи вирішення правових відносин інвесторів.

3.4. Поняття про тендери.

Тема 4: Розроблення інвестиційної стратегії підприємства (39 сторінок)

4.1. Поняття інвестиційної стратегії, її зв’язок із загальною стратегією економічного розвитку підприємства, порядок розроблення.

4.2. Принципи і послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємств.

4.3. Основні підходи до обґрунтування стратегічних цілей, напрямів та форм інвестиційної діяльності.

4.4. Обґрунтування стратегічних напрямків і форм інвестиційної діяльності.

4.5. Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії.

Тема 5 ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ (62 сторінки)

 1. Поняття фінансових інвестицій та їх класифікація.
 2. Фінансовий ринок і його інструменти.
 3. Основні види інвестиційних цінних паперів.
 4. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів.
 5. Діяльність страхових компаній у сфері інвестицій.
 6. Інститути спільного інвестування на фінансовому ринку.
 7. Комерційні банки на ринку цінних паперів.
 8. Інвестиційні послуги банків та інвестиційних компаній.

Тема 6 ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА (32 сторінки)

 1. Інвестиції у виробничі фонди, їх сутність та основні показники.
 2. Капітальні вкладення як форма реальних інвестицій.
 3. Стратегічіїе планування реальних інвестицій.
 4. Ринок нерухомості та оцінка об’єктів нерухомості.

Тема 6.1. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства (20 сторінок)

6.1.1. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства, принципи, передумови, та порядок розроблення стратегії їх формування.

6.1.2. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.

6.1.3. Характеристика джерел формування інвестиційного капіталу підприємства, методичні підходи до оптимізації його структури.

6.1.4. Особливості формування інвестиційного капіталу в умовах зовнішніх і внутрішніх обмежень фінансових ресурсів для інвестування.

Тема 7 ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙ (29 сторінок)

 1. Інновації та їх класифікація.
 2. Організаційні форми впровадження інновацій.
 3. Інтелектуальна власність та здійснення інтелектуальних інвестицій.
 4. Розвиток венчурного фінансування інновацій.

Тема 8 МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ (19 сторінок)

 1. Поняття менеджменту інвестицій.
 2. Управління інвестиційною діяльністю підприємства.
 3. Оцінки інвестиційної привабливості різних об’єктів.

Тема 9 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ (15 сторінок)

1. Поняття інвестиційного проекту.

2. Класифікація інвестиційних проектів.

3. Життєвий цикл інвестиційного проекту.

4. Формування грошових потоків проекту.

Тема 10. Політика управління портфелем фінансових інвестицій підприємства (18 сторінок)

1. Оцінка ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти.

2. Оцінка ефективності інвестування в облігації.

3. Оцінка ефективності інвестування в акції.

4. Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування.

5. Методологічні основи процесу формування портфеля фінансових інвестицій.

Формат: doc

Тип завдання: Лекції

Предмет: Інвестування

Кількість сторінок: 278

Кількість використаної літератури: 0

Рік написання: 2010

Країна: Україна

Ціна: 1 гривня – 1 сторінка

Купити,
отримати файл(-и)
на E-mail / Viber / Telegram / Skype

Як хочете оплатити:

на картку Приватбанкуна телефонна ЯД

Відправляємо файли протягом 3-х годин після оплати!

Графік роботи: 9.00 - 22.00

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *