Готова робота!

Лекції з економіки підприємства

views 79

Розділ I. Лекція 1. Підприємство як об’єкт та суб’єкт ринкових відносин (20 сторінок)

 1. Підприємство як господарюючий статутний об’єкт
 2. Виробнича структура підприємства
 3. Елементи зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства
 4. Конкурентне середовище функціонування підприємства
 5. Державне регулювання діяльності підприємства
 6. Класифікація підприємств та характеристики їх видів

Тема  2.  Цільові характеристики діяльності підприємства на ринку (11 сторінок)

 1. Місія підприємства, фактори, що впливають на її розробку
 2. Цілі та завдання функціонування підприємства на споживчому ринку
 3. Класифікація цілей і напрями їх встановлення
 4. Економічні межі обсягу діяльності підприємства

Лекція 3: Стратегія розвитку підприємства (17 сторінок)

 1. Стратегія як програма діяльності підприємства
 2. Стратегічне планування підприємства
 3. Основні складові економічної стратегії підприємства
 4. Передумови обґрунтування стратегії
 5. Розробка і вибір варіантів стратегії підприємства

Розділ ІІ. ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Тема 4.  ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (17 сторінок)

4.1. Виробнича потужність підприємства і послідовність її розрахунку.

4.2. Визначення фонду часу роботи обладнання.

4.3. Методи визначення виробничої потужності.

4.4. Динамічні показники виробничої потужності. Баланс виробничої потужності підприємства.

4.5. Ефективність використання виробничої потужності.

Тема 5. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (18 сторінок)

5.1. Зміст і значення виробничої програми у системі планів підприємства.

5.2. Планування виробничої програми у натуральному виразі.

5.3. Планування виробничої програми у вартісному виразі.

5.4. Системи, принципи та методи планування виробничої діяльності.

Тема 6. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (20 сторінок)

6.1. Сутність і функції бізнес-планування.

6.2. Основні вимоги щодо оформлення і складання бізнес-плану.

6.3. Основні етапи формування бізнес-плану та його різновиди.

6.4. Структура бізнес-плану та характеристика його розділів.

Тема 7. ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ СКЛАДАННІ І ВИКОНАННІ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА (11 сторінок)

7.1. Сутність і класифікація ризиків.

7.2. Методи виявлення і оцінки ризиків при планування діяльності підприємства.

7.3. Фінансування витрат на нейтралізацію ризиків.

7.4. Економічна ефективність методів управління ризиками.

Розділ ІІІ.  РЕСУРСНЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ПІДПРИЄМСТВА.

Тема 8: МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА  (25 сторінок)

8.1. Сутність та завдання матеріально-технічного забезпечення.

8.2. Планування матеріально-технічного забезпечення.

8.3. Управління  матеріально-технічним забезпеченням.

8.4. Нормування витрат сировини і матеріалів та показники використання матеріальних ресурсів.

8.5. Запаси матеріально-технічних ресурсів підприємства. Регулювання запасів.

8.6. Планування економії матеріально-технічних ресурсів.

Тема 9: ОСНОВНІ  ЗАСОБИ  ПІДПРИЄМСТВА (22 сторінки)

9.1. Сутність, структура та класифікація основних засобів (фондів).

9.2. Види оцінки основних засобів.

9.3. Зношування  і  амортизація основних засобів.

9.4. Відтворення основних засобів.

9.5. Показники, що характеризують стан, рух та ефективність використання основних засобів.

9.6. Резерви поліпшення використання основних засобів.

Тема 10: ТРУДОВІ   РЕСУРСИ  ТА  СТИМУЛЮВАННЯ  ПРАЦІ (29 сторінок)

10.1. Трудові ресурси підприємства та їхня характеристика.

10.2. Продуктивність праці, поняття та методи оцінки.

10.3. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві.

10.4. Оплата праці на підприємстві.

10.5. Тарифна система оплати праці.

10.6. Зміст та порядок розробки плану праці та заробітної плати.

Тема 11:  ІНВЕСТИЦІЙНІ  РЕСУРСИ  ПІДПРИЄМСТВА (17 сторінок)

11.1.  Сутність, класифікація та структура інвестицій.

11.2.  Основні завдання управління інвестиційною діяльністю.

11.3.  Інвестиційні проекти та їхнє техніко-економічне обґрунтування.

11.4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів.

Розділ ІV. ОСНОВНІ  РЕЗУЛЬТАТИВНІ  ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА

Тема 12. ПОТОЧНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (25 сторінок)

12.1. Сутність понять “витрати”, “поточні витрати”, “собівартість”. Класифікація поточних витрат підприємства.

12.2. Види собівартості та показники, що її визначають.

12.3. Калькулювання собівартості продукції.

12.4. Управління поточними витратами підприємства.

12.5. Аналіз витрат виробництва і на собівартість  продукції.

12.6. Планування собівартості продукції промислового підприємства

Тема 13. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ (24 сторінки)

13.1. Сутність і функції ціни.

13.2. Система цін та  їхня класифікація.

13.3. Рівень, склад, структура і динаміка ціни.

13.4. Фактори впливу на рівень і динаміку  цін.

13.5. Основні методи ціноутворення.

13.6. Стратегія ціноутворення і цінова політика.

Тема 14. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА (18 сторінок)

14.1. Органи державного оподаткування.

14.2. Система оподаткування підприємства і її основні функції.

14.3. Податки, їхня класифікація, функції  та  порядок стягнення.

14.4. Податкові пільги, як важливий елемент системи оподаткування.

14.5. Розробка податкової політики підприємства.

14.6. Оптимізація податкових платежів на підприємстві.

Формат: doc

Тип завдання: Лекції

Предмет: Економіка підприємства

Кількість сторінок: 274

Кількість використаної літератури: 0

Рік написання: 2010

Країна: Україна

Ціна: 34,25 $ (можлива купівля частинами: 1 грн. за 1 сторінку)

Купити,
отримати файл(-и)
на E-mail / Viber / Telegram / Skype

Як хочете оплатити:

на картку Приватбанкуна телефонна ЯД

Відправляємо файли протягом 3-х годин після оплати!

Графік роботи: 9.00 - 22.00

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *