Кількість грошей для здійснення операцій в національні економіці відображає кількісне рівняння обігу:

M∙V=P∙Y,  де

М – кількість пропозиції грошей;

V – швидкість обігу грошей;

P – ціна;

Y – обсяг виробництва.

Попит на гроші, як актив, який економічні агенти прагнуть зберігати в формі заощаджень

Перевагою володіння грошима є їхня ліквідність. Недоліком є те, що гроші не дають доход у вигляді процента.

Функція попиту на гроші як актив відображає обернену залежність величини попиту на реальні грошові залишки з боку активів від динаміки процентної ставки. Зростання процентної ставки змушує економічних агентів перерозподіляти портфель активів в сторону зменшення грошових запасів. Тому зростання процентної ставки зменшує попит на гроші.

Сукупний попит на гроші – це загальна кількість грошей, яку економічні агенти мають для фінансування операцій та у формі активів, тобто це сума коопераційного (транс акційного) попиту на гроші як актив.